Інформаційні матеріали2024-06-03T16:06:47+03:00

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ!

ЗАХОДИ 

ДАТА ВИД ЗАХОДУ ТЕМАТИКА
17.02 Навчально-методичний семінар Інноваційні технології в бібліотечно-інформаційній діяльності
24.03 Навчально-методичний семінар Актуалізація та збереження  бібліотечних фондів: виклики сьогодення
19.05 Семінар до Дня науки в Україні Міжнародні наукометричні бази даних: показники ефективності
02.06 Семінар-практикум Індексування документів за УДКметодичні рішення для бібліотек
22.09 Навчально-методичний семінар Особливості організації роботи  бібліотек в умовах нових реалій
26-27.10 Міжнародна конференція до Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку Друга Міжнародна конференція «Відкрита наука та інновації в Україні 2023»
31.10 Вебінар «Знайомство з Research4Life: початок використання»
2.11 Вебінар “Знайомство з Research4Life: Єдиний контент-портал.”
6.11 Вебінар “Знайомство з Research4Life: ефективний пошук у колекціях”
18.12 Науково-практичний семінар “Сучасний стан та напрями розвитку стандартизації у сфері діяльності ТК 144 «Інформація і документація» “
29.11-27.12

(щосереди)

Курс тренінгів

“Сучасні підходи для ефективної підготовки наукових публікацій”

ДАТА ВИД ЗАХОДУ ТЕМАТИКА
21.01 Навчально-методичний семінар Сучасна бібліотека в епоху цифрової трансформації науки та освіти
18.02 Семінар-практикум Нові нормативно-технічні документи із стандартизації у сфері діяльності ТК 144 “Інформація і документація”
18.03 Навчально-методичний семінар Стан та тенденції збереження документних фондів
22.04 Навчально-методичний семінар* Місія бібліотек у культурному та духовному відродженні України
20.05 Семінар до Дня науки Бібліотеки в єдиному інформаційному просторі: вектори  розвитку
03.06 Семінар-практикум Індексування документів за УДК: методичні рішення для бібліотек
23.09 Навчально-методичний семінар Актуальні питання формування бібліотечно-інформаційних ресурсів
21.10 Школа досвіду* Бібліотека нового покоління: перезавантаження
18.11 Практикум Інноваційні  підходи у роботі з інформаційними ресурсами
03.12 День фахівця Бібліотечно-інформаційна сфера: нові часи – нові можливості

*про місце проведення буде повідомлено додатково
**скасовано у зв’язку з карантином

ДАТА ВИД ЗАХОДУ ТЕМАТИКА
22.01 Навчально-методичний семінар Бібліотека в електронному форматі
19.02 Семінар-практикум Стандартизація у бібліотечній і суміжних галузях: результати та перспективи
24.03 Навчально-методичний семінар Збереження інформаційних ресурсів бібліотеки: сьогодення і перспективи
16.04 Навчально-методичний семінар* Місія бібліотеки у культурному та духовному відродження України*
21.05 Семінар Бібліотека. Інформація. Суспільство
04.06 Семінар-практикум Нове в УДК
17.09 Навчально-методичний семінар Формування бібліотечно-інформаційних ресурсів: ефективне партнерство
22.10 Школа досвіду* Сучасна бібліотека: традиції та новації
19.11 Практикум Інформаційне забезпечення розвитку наукового та виробничого потенціалу країни патентними документами
03.12 День фахівця Захід присвячений Всесвітньому дню науки та Міжнародному тижню відкритого доступу

*про місце проведення буде повідомлено додатково
**скасовано у зв’язку з карантином

ДАТА ВИД ЗАХОДУ ТЕМАТИКА
24.01 Навчально-методичний семінар Новітні бібліотечно-інформаційні технології: тенденції розвитку
21.02 Семінар-практикум Нормативно-технічні документи із стандартизації: інформація і документація.

ПЕРЕГЛЯНУТИ ФОТО

20.03 Навчально-методичний семінар Бібліотека: новий формат послуг*
17.04 Навчально-методичний семінар Місія бібліотеки у культурному та духовному відродження України*
22.05 Науково-практична конференція Бібліотека. Інформація. Суспільство*
05.06 Практикум Нове в УДК*
18.09 Навчально-методичний семінар Інфраструктура формування бібліотечно-інформаційних ресурсів: нова реальність
23.10 Школа досвіду Трансформація сучасної бібліотеки
20.11 Практикум Інноваційні підходи в роботі з інформаційними ресурсами
04.12 День фахівця Захід присвячений Всесвітньому дню науки та Міжнародному тижню відкритого доступу

*скасовано у зв’язку з карантином

ДАТА ВИД ЗАХОДУ ТЕМАТИКА
18.01 Учбово-методичний семінар Ресурси глобальної мережі Інтернет: використання в бібліотечно-інформаційній діяльності.
15.02 Практикум Стандартизація бібліотечної діяльності.
22.03 Зустріч Збереження фондів в добу цифрових технологій: сьогодення і перспективи
19.04 Учбово-методичний семінар Місія бібліотек у культурному та духовному відродженні України
24.05 Семінар Бібліотека. Інформація. Суспільство.
07.06 Семінар-практикум Нове в УДК
20.09 Учбово-методичний семінар Пріоритетні напрями формування бібліотечно-інформаційних ресурсів
18.10 Школа досвіду Сучасна бібліотека: традиції та новації
22.11 Практикум Використання новітніх технологій у роботі з патентними документами
06.12 День фахівця Нові часи – нові можливості
ДАТА ВИД ЗАХОДУ ТЕМАТИКА
19.01 Учбово-методичний семінар Інформаційні технології в діяльності бібліотек
16.02 Практикум Нормативно-технічні документи зі стандартизації: реалії, пріоритетні напрями розвитку національної системи
23.03 Учбово-методичний семінар Збереження бібліотечних фондів в умовах трансформації інформаційного середовища
20.04 Семінар Місія бібліотек у культурному та духовному відродженні України
18.05 Учбово-методичний семінар Науково-технічні бібліотеки України: тенденції розвитку
01.06 Практикум Нове в УДК
21.09 Учбово-методичний семінар Інфраструктура формування бібліотечно-інформаційних ресурсів
19.10 Школа досвіду Сучасна бібліотека: традиції та новації
16.11 Практикум Використання новітніх технологій у роботі з інформаційними ресурсами
07.12 День фахівця Нові часи – нові можливості
ДАТА ВИД ЗАХОДУ ТЕМАТИКА
20.01 Учбово-методичний семінар Інформаційні технології в діяльності бібліотек
17.02 Практикум Інформаційно-комунікаційне середовище бібліотеки: сервіси соціальних медіа та сучасних інформаційних систем
24.03 Учбово-методичний семінар Збереження фондів в добу цифрових технологій: сьогодення і перспективи
21.04 Семінар Місія бібліотек у культурному та духовному відродженні України
19.05 Учбово-методичний семінар Бібліотека. Інформація. Суспільство.
02.06 Практикум Нове в УДК
22.09 Учбово-методичний семінар Формування документних фондів НТБ / ДІФ: проблеми і перспективи
20.10 Школа досвіду Сучасна бібліотека: традиції та новації
17.11 Практикум Використання новітніх технологій у роботі з патентними документами
01.12 День фахівця Нові часи – нові можливості
ДАТА ВИД ЗАХОДУ ТЕМАТИКА
22.01 Учбово-методичний семінар Ресурси глобальної мережі Інтернет: використання в бібліотечно-інформаційній діяльності
19.02 Практикум Актуальні питання каталогізації бібліотечно-інформаційних ресурсів
18.03 Учбово-методичний семінар Вимоги до формування бібліотечно-інформаційних фондів
22.04 Учбово-методичний семінар Місія бібліотек у культурному та духовному відродженні України
20.05 Учбово-методичний семінар Місце бібліотечно-інформаційних установ у національній інформаційній структурі
03.06 Практикум Нові в УДК
23.09 Учбово-методичний семінар Особливості сьогодення у комплектуванні фондів НТБ / ДІФ
21.10 Школа досвіду Бібліотечно-інформаційний сервіс з використанням новітніх технологій
18.11 Практикум Сучасні підходи у роботі з патентною документацією
02.12 День фахівця Нові часи – нові можливості
ДАТА ВИД ЗАХОДУ ТЕМАТИКА
23.01 Учбово-методичний семінар Новітні бібліотечні технології: перспективні напрями розвитку
20.02 Практикум Сучасна каталогізація бібліотечно-інформаційних ресурсів
20.03 Учбово-методичний семінар Збереження інформаційних ресурсів бібліотеки: сьогодення і перспективи
17.04 Учбово-методичний семінар Місія бібліотек у культурному та духовному відродженні України
22.05 Учбово-методичний семінар Особливості комплектування фондів НТБ / ДІФ в нинішніх умовах
05.06 Практикум Нове в УДК
18.09 Конференція 80-річчя ДНТБ України
23.10 Школа досвіду Традиційні та новітні інформаційні технології у сучасній бібліотеці
20.11 Практикум Обслуговування користувачів патентними документами
04.12 День фахівця Нові часи – нові можливості

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДАЙДЖЕСТ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ УКРАЇНИ В БІБЛІОТЕЧНІЙ І СУМІЖНИХ ГАЛУЗЯХ

ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПИТАНЬ ЗВ’ЯЖІТЬСЯ З НАМИ ЧЕРЕЗ ФОРМУ ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ

Go to Top