ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ

Державна науково-технічна бібліотека України (далі — ДНТБ України) є державною бюджетною неприбутковою науковою установою, що належить до сфери управління Міністерства освіти і науки України.
Відповідно до законодавства України ДНТБ України є складовою частиною інформаційної системи держави, національної системи науково-технічної інформації та системи всеукраїнських бібліотек загальнодержавного значення.
За змістом бібліотечних фондів є міжгалузевою науково-технічною, за призначенням – спеціальною бібліотекою.
ДНТБ України — одна з найбільших бібліотек країни з унікальним багатогалузевим фондом науково-технічної літератури і документації, що нараховує майже 16 мільйонів примірників документальних джерел інформації.
ДНТБ України забезпечує створення, функціонування та адміністрування Національної електронної науково-інформаційної системи “URIS”, відповідає за її наповнення, накопичення, зберігання, нормалізацію та обробку даних.
Одним з актуальних напрямків діяльності ДНТБ України є забезпечення створення, безперебійного функціонування та адміністрування електронних науково-інформаційних ресурсів, в тому числі Open Ukrainian Citation Index (OUCI) – пошукової системи і бази даних наукових цитувань.
ДНТБ України забезпечує наукові установи, заклади вищої освіти та користувачів бібліотеки доступом до вітчизняних та світових електронних баз даних наукової інформації.

МОН України лого
Враховуючи важливість для суспільства бібліотечно-інформаційних ресурсів, які накопичувались протягом десятиліть, високі показники роботи, що виконується фахівцями бібліотеки, а також активну та професійну науково-методичну діяльність в системі бібліотек України та мережі науково-технічних бібліотек, ДНТБ України включено до переліку установ, закладів та організацій культури, які мають особливу громадську значущість.

За результатами державної атестації, проведеної 18 жовтня 2022 року, Державна науково-технічна бібліотека України отримала статус наукової установи, що підтверджено відповідним Свідоцтвом про державну атестацію наукової установи Міністерства освіти і науки України від 31 жовтня 2022 року серія ДА № 00549. ДНТБ України  віднесено до II класифікаційної групи, до якої відносяться стабільні наукові установи, що є провідними за певними напрямами проведення наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, впровадження конкретних видів наукової, технічної продукції і виявляють активність щодо інтеграції у світовий та європейський дослідницькі простори з урахуванням національних інтересів.

Свідоцтво про державну атестацію наукової установи ДНТБ України
Свідоцтво про державну атестацію наукової установи ДНТБ України
ДНТБ України бере участь у міжнародних, національних та спеціалізованих виставках, плідно співпрацює з науковими та державними установами, проводить презентації, екскурсії по бібліотеці, розповсюджує інформаційні листки, буклети, візитки, друкує інформацію в пресі.

Всеукраїнська бібліотека загально-державного значення, входить до бібліотечної системи України та системи науково-технічної інформації Міністерства освіти і науки України.
На сьогоднішній день ДНТБ України є комплексним бібліотечно-інформаційним, культурно-просвітницьким, науково-методичним та репродукційно-видавничим центром, що сприяє розвитку науково-технічної сфери держави.

Враховуюфчи важливість для суспільства бібліотечно-інформаційних ресурсів, які накопичувались протягом десятиліть, високі показники роботи, що виконується фахівцями бібліотеки, а також активну та професійну науково-методичну діяльність в системі бібліотек України та мережі науково-технічних бібліотек ДНТБ України включено до переліку установ, закладів та організацій культури, які мають особливу громадську значущість.

ДНТБ України – одна з найбільших бібліотек країни з унікальним багатогалузевим фондом науково-технічної літератури і документації, що нараховує майже 21 мільйон примірників документальних джерел інформації. В ньому представлені: найбільший фонд патентних документів в Україні, унікальні фонди промислової та нормативно-технічної документації, дисертацій, звітів про НДДКР, депонованих наукових робіт, фонд вітчизняних та зарубіжних книг та періодичних видань науково-технічного спрямування.
ДНТБ України постійно бере участь у міжнародних, національних та спеціалізованих виставках, плідно співпрацює з різними установами, проводить презентації, екскурсії по бібліотеці, розповсюджує інформаційні листки, буклети, візитки, друкує інформацію в пресі.

Ознайомитися з усіма електронними ресурсами бібліотеки та провести пошук в електронних каталогах можна на вебсайті в розділі «Електронні ресурси».
ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ