ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ

Державна науково-технічна бібліотека України (далі — ДНТБ України) є державною бюджетною неприбутковою науковою установою, що належить до сфери управління Міністерства освіти і науки України.
Відповідно до законодавства України ДНТБ України є складовою частиною інформаційної системи держави, національної системи науково-технічної інформації та системи всеукраїнських бібліотек загальнодержавного значення.
За змістом бібліотечних фондів є міжгалузевою науково-технічною, за призначенням – спеціальною бібліотекою.
ДНТБ України — одна з найбільших бібліотек країни з унікальним багатогалузевим фондом науково-технічної літератури і документації, що нараховує майже 16 мільйонів примірників документальних джерел інформації.
ДНТБ України забезпечує створення, функціонування та адміністрування Національної електронної науково-інформаційної системи “URIS”, відповідає за її наповнення, накопичення, зберігання, нормалізацію та обробку даних.
Одним з актуальних напрямків діяльності ДНТБ України є забезпечення створення, безперебійного функціонування та адміністрування електронних науково-інформаційних ресурсів, в тому числі Open Ukrainian Citation Index (OUCI) – пошукової системи і бази даних наукових цитувань.
ДНТБ України забезпечує наукові установи, заклади вищої освіти та користувачів бібліотеки доступом до вітчизняних та світових електронних баз даних наукової інформації.
Враховуючи важливість для суспільства бібліотечно-інформаційних ресурсів, які накопичувались протягом десятиліть, високі показники роботи, що виконується фахівцями бібліотеки, а також активну та професійну науково-методичну діяльність в системі бібліотек України та мережі науково-технічних бібліотек, ДНТБ України включено до переліку установ, закладів та організацій культури, які мають особливу громадську значущість.

За результатами державної атестації, проведеної 18 жовтня 2022 року, Державна науково-технічна бібліотека України отримала статус наукової установи, що підтверджено відповідним Свідоцтвом про державну атестацію наукової установи Міністерства освіти і науки України від 31 жовтня 2022 року серія ДА № 00549. ДНТБ України  віднесено до II класифікаційної групи, до якої відносяться стабільні наукові установи, що є провідними за певними напрямами проведення наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, впровадження конкретних видів наукової, технічної продукції і виявляють активність щодо інтеграції у світовий та європейський дослідницькі простори з урахуванням національних інтересів.

ДНТБ України бере участь у міжнародних, національних та спеціалізованих виставках, плідно співпрацює з науковими та державними установами, проводить презентації, екскурсії по бібліотеці, розповсюджує інформаційні листки, буклети, візитки, друкує інформацію в пресі.

Всеукраїнська бібліотека загально-державного значення, входить до бібліотечної системи України та системи науково-технічної інформації Міністерства освіти і науки України.
На сьогоднішній день ДНТБ України є комплексним бібліотечно-інформаційним, культурно-просвітницьким, науково-методичним та репродукційно-видавничим центром, що сприяє розвитку науково-технічної сфери держави.

Враховуючи важливість для суспільства бібліотечно-інформаційних ресурсів, які накопичувались протягом десятиліть, високі показники роботи, що виконується фахівцями бібліотеки, а також активну та професійну науково-методичну діяльність в системі бібліотек України та мережі науково-технічних бібліотек ДНТБ України включено до переліку установ, закладів та організацій культури, які мають особливу громадську значущість.

ДНТБ України – одна з найбільших бібліотек країни з унікальним багатогалузевим фондом науково-технічної літератури і документації, що нараховує майже 21 мільйон примірників документальних джерел інформації. В ньому представлені: найбільший фонд патентних документів в Україні, унікальні фонди промислової та нормативно-технічної документації, дисертацій, звітів про НДДКР, депонованих наукових робіт, фонд вітчизняних та зарубіжних книг та періодичних видань науково-технічного спрямування.

ДНТБ України постійно бере участь у міжнародних, національних та спеціалізованих виставках, плідно співпрацює з різними установами, проводить презентації, екскурсії по бібліотеці, розповсюджує інформаційні листки, буклети, візитки, друкує інформацію в пресі.

Ознайомитися з усіма електронними ресурсами бібліотеки та провести пошук в електронних каталогах можна на вебсайті в розділі «Електронні ресурси».