НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

В структурі Державної науково-технічної бібліотеки України функціонує відділ наукових досліджень та цифровізації, який займається науковими дослідженнями в бібліотеці та основною метою якого є проведення досліджень за напрямами наукової комунікації, відкритого доступу, відкритої науки, наукометрії, поширення інформації про наукові дослідження та підвищення їх результативності шляхом створення:

– відповідної інфраструктури та інноваційних застосунків цифрової комунікації;

– забезпечення збереження та обробки даних про наукову діяльність;

– встановлення керівних принципів створення та відкриття якісних метаданих про наукові дослідження у відповідних форматах;

– визначення раціональних форм взаємодії національних академічних стейкхолдерів, їх програмних продуктів та баз даних з інформаційною електронною системою збереження;

– обробки даних про наукову діяльність та відповідними міжнародними контрагентами, що має також й практичне значення для процесу аналізу науково-технічної активності працівників українських установ;

– підтримки прийняття рішень з освітньої та наукової політики.

Держбюджетні науково-дослідні роботи ДНТБ України:

«Створення інструменту відстеження цитувань наукових публікацій для запровадження відкритого українського індексу наукового цитування Open Ukrainian Citation Index (OUCI)» НТР №0118U100304

(термін виконання: 01 листопада 2018 року – 31 грудня 2019 року).

«Створення Національної електронної науково-інформаційної системи URIS: «Розробка загальної архітектури Національної електронної науково-інформаційної системи URIS» НТР №0120U101690

(термін виконання: 10 квітня 2020 року – 31 грудня 2020 року).

Госпдоговірні науково-дослідні роботи:

«Застосування принципів FAIR для дослідницької інформації у відкритих інфраструктурах» М/248-2019

(термін виконання: 12 листопада 2019 року – 31 грудня 2020 року).

Пріоритетні напрями наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності:

 • впровадження в практику роботи вітчизняних спеціалізованих інформаційних електронних систем міжнародних стандартів та форматів обміну електронними даними, що успішно застосовуються в сучасних світових науково-інформаційних системах для зберігання та управління даними про наукові дослідження;
 • удосконалення повноти та якості національних відкритих даних про наукові дослідження, що отримуються з різних джерел та використовуються в процесі прийняття рішень та перспективних напрямків з освітньої й наукової політики;
 • методичні підходи до застосування наявних програмних рішень щодо візуалізації даних про наукові дослідження вчених, колективів та установ для потреб проведення експрес-аналізу кількісних даних;
 • виконання наукових проєктів в галузі соціальної комунікації, відкритого доступу, наукометрії та бібліометрії;
 • створення та впровадженні інноваційних цифрових рішень для наукової комунікації, розробка відповідних політик та процедур;
 • аналітична діяльність з моніторингу та аналізу публікаційної активності науковців України, цифровий супровід досліджень, що виконуються в ДНТБ України, зокрема створення «Національної електронної науково-інформаційної системи» та удосконалення та підтримка «Відкритого українського індексу цитування»;
 • надання консультацій, підготовка тренінгів, презентацій, навчальних матеріалів із питань управління постійними ідентифікаторами та використання цифрових баз відкритих даних та наукометричних інструментів у процесі проведення досліджень та формування стратегії розвитку ДНТБ України;
 • навчання та консультування по роботі з наукометричними базами: Web of Science, Scopus, ORCID тощо;
 • підвищення обізнаності наукових установ про переваги функціонування глобальної мережі наукових установ та присвоєння їм постійних ідентифікаторів ROR їх роль для перспективи створення Національної дорожньої карти дослідницьких інфраструктур;
 • організація співпраці з закордонними профільними організаціями, виконання спільних проєктів, проведення досліджень, організація та участь у національних та міжнародних наукових конференцій;
 • впровадження напряму Data stewardship – курація, аналіз, обробка, захист та зберігання дослідницьких даних як на рівні окремих проєктів, такі установи в цілому.