СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ БІБЛІОТЕКИ

ТІ, ХТО РУХАЮТЬ БІБЛІОТЕКУ ВПЕРЕД

Жарінова Алла Георгіївна

Виконуюча обов’язки директора ДНТБ України

Приймальня: (044) 521-93-50
dntb@dntb.gov.ua

Цибенко Ірина Олегівна

Заступник директора з науково-аналітичної роботи

Кренчанін Микола Володимирович

Заступник директора з загальних питань

Москаленко Олександра Олександрівна

Заступник директора з бібліотечної справи

    

Заступник директора з наукової роботи

Степаненко Людмила Миколаївна

Головний бухгалтер

Демченко Валерій Валерійович

Помічник директора з кадрових питань

В.о. провідного юрисконсульта

Цюра Маргарита Анатоліївна

Учений секретар

ЗДІЙСНЮЮТЬ НАУКОВУ РОБОТУ

Відділ супроводження та розвитку Національної електронної науково-інформаційної системи

Гуменюк Сергій Валерійович

dntb@dntb.gov.ua

Відділ європейської інтеграції та міжнародного співробітництва

Жеребчук Софія Валентинівна

s.jerebchuk@dntb.gov.ua

Відділ електронних інформаційних ресурсів

Рачинська Олена Ігорівна

e-resource@dntb.gov.ua

 • Сектор електронних публікацій

Абдуліна Ірина Вікторівна

abdulina@dntb.gov.ua

Науково-організаційний відділ

Седень Ірина Анатоліївна

i.seden@dntb.gov.ua

ПІДТРИМУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ

Відділ комплексного обслуговування користувачів

Наливайко Олена Степанівна

inf@dntb.gov.ua

Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення бібліотечних систем

Черняк Олександр Юрійович

avtom@dntb.gov.ua

Сектор контролю виконання доручень

Слонімська Валентина Іванівна

dntb@dntb.gov.ua

Відділ експлуатації та матеріально-господарського забезпечення

Царанкова Людмила Василівна

l.tsarankova@dntb.gov.ua

ПРАЦЮЮТЬ З ФОНДАМИ

Відділ спеціальних видів документів

Бедзик Наталія Володимирівна

ntd@dntb.gov.ua

Відділ наукового комплектування та опрацювання бібліотечних фондів

Кузнєцов Олександр Юрійович

nkof@dntb.gov.ua

Відділ організації збереження фондів

Величко Жанна Петрівна

ntl@dntb.gov.ua

ОБСЛУГОВУЮТЬ КОРИСТУВАЧІВ

ЧИТАЛЬНА ЗАЛА

Телефон: (044) 521-93-52

ПРИЙМАЛЬНЯ

Телефон: (044) 521-93-50

БІБЛІОТЕЧНИЙ КОВОРКІНГ-ЦЕНТР

Телефон: (044) 521-93-55

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО РОБОТУ

Керівник:

КУЗНЕЦОВ Олександр Юрійович – nkof@gntb.gov.ua; Тел.: (044) 521-93-59

Діяльність:

• Забезпечує повне, науково обґрунтоване і оперативне розкриття фонду ДНТБ України через електронний каталог в САБ ІРБІС64 та підтримує традиційні каталоги.

• Централізоване наукове та технічне опрацювання нових надходжень паперових та електронних документів і передача їх до структурних підрозділів ДНТБ України.

• Формування електронного каталогу на поточні надходження документів та на фонд ретроспективних книжкових видань ДНТБ України.

• Надання консультацій за профілем діяльності Відділу.

• Надання послуг з визначення індексів УДК до документів.

• Забезпечення оптимальної моделі фонду ДНТБ України з урахуванням наявності сучасних електронних повнотекстових бібліотек та баз даних.

• Формування пропозицій щодо комплектування фонду ДНТБ України на основі моніторингу ринку книговидавничої науково-технічної продукції та аналізу існуючих наукових електронних баз даних.

• Оперативне науково обґрунтоване комплектування фонду відповідно до перспективного тематико-типологічного та оперативного планів комплектування.

• Забезпечення повноти комплектування фонду обов’язковим примірником документів згідно профілю ДНТБ України.

• Забезпечення доукомплектування фонду профільними виданнями, ліквідація лакун.

• Надання консультацій за профілем діяльності Відділу.

• Книгообмін з бібліотеками України.

Керівник:

ГУМЕНЮК Сергій Валерійович

Тел.: (044) 521-93-50

Діяльність:

 • підтримка та вирішення технічних проблем, що виникають у процесі експлуатації Національної електронної науково-інформаційної системи;
 • впровадження нових модулів та оновлень системи;
 • участь у підготовці документації та звітів з питань розвитку та функціонування Національної електронної науково-інформаційної системи;
 • підготовка аналітичної інформації щодо можливостей електронно-аналітичних ресурсів та інструментів, необхідних для реалізації державної політики у сферах науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності в зазначених сферах, трансферу (передачі) технологій;
 • організація та координація наукової (науково-технічної) та науково-дослідницької діяльності, пов’язаної з цифровізацією та обробкою наукової інформації, відповідно до державних пріоритетних напрямів розвитку та стратегічних цілей діяльності ДНТБ України

Керівник:

ЖЕРЕБЧУК Софія Валентинівна Тел.: (044) 521-93-54

Діяльність:

 • забезпечення міжнародної діяльності ДНТБ України, спрямованої на інтеграцію установи до європейського та світового науково-освітнього простору, шляхом організації, встановлення та розширення міжнародного співробітництва із закордонними партнерами.

Керівник:

БЕДЗИК Наталія Володимирівна, Тел.: (044) 521 93 58

Діяльність:

• Комплектування, організація та зберігання фонду спеціальних видів документів (далі – фонду), а саме: нормативно-технічних, промислових та патентних документів, за усіма напрямками науково-технічного та економічного розвитку України.

• Організація довідково-інформаційного та бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів.

• Проведення різних видів патентно-інформаційних та патентно-кон’юнктурних досліджень, на основі угод з підприємствами та організаціями.

• Організація технічного забезпечення роботи секретаріату технічного комітету стандартизації ТК 144 «Інформація та документація».

Керівник:

РАЧИНСЬКА Олена Ігорівнаe–resource@dntb.gov.ua

Діяльність:

 • здійснення інформаційного та довідково-бібліографічного обслуговування користувачів або інших зацікавлених осіб шляхом використання різних форм сервісу;
 • інформаційне та довідково-бібліографічного обслуговування віддалених користувачів;
 • навчання користувачів роботи з бібліографічними менеджерами, електронними базами даних наукової інформації;
 • видача довідково-бібліографічних видань з фонду Відділу;
 • створення та/або корегування профілів та/або облікових записів в науково-інформаційних базах;
 • надання віддаленого доступу до електронних баз даних наукової інформації;
 • складання бібліографічних списків, тематичних добірок на основі різних джерел та відповідно до обраного міжнародного стилю цитування або українських стандартів;
 • підготовка науково-бібліографічних аналітичних матеріалів;
 • супроводження електронних баз даних наукової інформації.

Керівник:

ЧЕРНЯК Олександр Юрійович

E-mail: avtom@dntb.gov.ua; Тел: (044) 521-93-50

Діяльність:

 • Автоматизація бібліотечних процесів.
 • Забезпечення функціонування системи САБ “ІРБІС 64”.
 • Підтримка вебсайту ДНТБ України.
 • Координація та надання методичної допомоги в галузі автоматизації бібліотечно-бібліографічних процесів.
 • Формування та підтримки бібліотечних фондів повнотекстових електронних документів.

Керівник:

СЕДЕНЬ Ірина Анатоліївна

Діяльність:

 • видавничий супровід і підготовка до публікації наукових і науково-методичних видань ДНТБ України;
 • організація і контроль роботи з планування, забезпечення своєчасної і якісної підготовки матеріалів статей, включених до електронного журналу ДНТБ України та розміщення їх на електронній платформі видання;
 • літературне та технічне редагування рукописів, рекомендованих до видання Вченою радою ДНТБ України;
 • верстка і макетування відредагованих рукописів, виготовлення оригінал-макету та подання його до видавництва;
 • розміщення інформації про наукову та бібліотечно-інформаційну діяльність ДНТБ України на інформаційних ресурсах ДНТБ України (офіційному веб-сайті, сторінках ДНТБ України в соціальних мережах та зовнішніх ресурсах);
 • інформаційне супроводження комунікаційних заходів, направлених на висвітлення, позиціонування та популяризацію діяльності ДНТБ України;
 • збирання, обробка, аналіз інформації, що стосується наукових видань ДНТБ України та їх представленості в інформаційному просторі.

Керівник:

НАЛИВАЙКО Олена Степанівна Тел.: (044) 521-93-56

Діяльність:

 • Інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів.
 • Надання копій нормативно-технічної документації.
 • Оперативне забезпечення абонентів МБА науково-технічною літературою та документацією (зразок бланку-замовлення);
 • Пошук літератури в фондах інших бібліотек;
 • Електронна доставка документів;
 • Надання методичної допомоги з питань МБА;
 • Надання послуг Коворкінг-центру.

Керівник:

ВЕЛИЧКО Жанна Петрівна Тел.: (044) 521-93-57

Діяльність:

• Організовує зберігання, раціональне розміщення та розподіл фондів ДНТБ України у книгосховищі.

• Обліковує та контролює переміщення (рух) та стан зберігання фонду ДНТБ України.

• Забезпечує формування та організацію ведення топографічної схеми місцезнаходження розділів фонду.

• Звільняє фонди від застарілих, непрофільних, зношених та зайве дублетних видань.

• Організує депозитарне зберігання маловживаних науково-технічних видань.

• Організує, контролює передачу та видачу документів у читальній залі.

• Веде контроль за санітарним станом бібліотечного фонду, впроваджує комплекс заходів із дотримання нормативних умов щодо зберігання документів.

Керівник:

СЛОНІМСЬКА Валентина Іванівна Тел.: (044) 521-93-50

Діяльність:

 • Облік, реєстрація вхідних, вихідних і внутрішніх документів ДНТБ України;
 • Забезпечення ведення архіву та видачу архівних довідок.

Керівник:

ЦАРАНКОВА Людмила Василівна Тел.:(044) 521-93-50

Діяльність:

 • Матеріально-технічне забезпечення ДНТБ України;
 • Інженерно-технічне обслуговування ДНТБ України.