СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ БІБЛІОТЕКИ

ТІ, ХТО РУХАЮТЬ БІБЛІОТЕКУ ВПЕРЕД

Жарінова Алла Георгіївна

Виконуюча обов’язки директора ДНТБ України

Приймальня: (044) 521-93-50
secretary@dntb.gov.ua

Артюх Андрій Васильович

Заступник директора з загальних питань

Цибенко Ірина Олегівна

Заступник директора з розвитку та патентно-інформаційної роботи

Москаленко Олександра Олександрівна

Заступник директора з бібліотечної справи

Степаненко Людмила Миколаївна

Головний бухгалтер

Оснік Ірина Володимирівна

Учений секретар

Коршак Василь Євгенович

Помічник директора з кадрових питань

Сергатенко Лариса Георгіївна

Провідний економіст

ПІДТРИМУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ

Загальний відділ (канцелярія)

Слонімська Валентина Іванівна

dntb@dntb.gov.ua

Відділ надання бібліотечних послуг

Наливайко Олена Степанівна

inf@dntb.gov.ua

Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення

Черняк Олександр Юрійович

avtom@dntb.gov.ua

Відділ експлуатації та матеріально-господарського забезпечення

Станько Михайло Васильович

(044) 521-93-50

ЗДІЙСНЮЮТЬ НАУКОВУ РОБОТУ

Відділ наукових та науково-дослідних робіт

Аугунас Сабіна Валеріївна

science@dntb.gov.ua

Відділ науково-методичної та комунікаційної діяльності

Золотова Антоніна Вікторівна

metod@dntb.gov.ua

Відділ результатів інтелектуальної діяльності

Буленок Валентина Володимирівна

depon@dntb.gov.ua

Інформаційно-бібліографічний відділ

Цюра Маргарита Анатоліївна

dbservice@dntb.gov.ua

ПРАЦЮЮТЬ З ФОНДАМИ

Відділ наукового комплектування та опрацювання фондів

Кузнєцов Олександр Юрійович

nkof@dntb.gov.ua

Відділ науково-технічної літератури та періодики

Величко Жанна Петрівна

ntl@dntb.gov.ua

Відділ нормативно-технічних та  промислових документів

Бедзик Наталія Володимирівна

ntd@dntb.gov.ua

ОБСЛУГОВУЮТЬ КОРИСТУВАЧІВ

ЧИТАЛЬНА ЗАЛА

Телефон:  (044) 521-93-52

Абдуліна Ірина Вікторівна

Відділ обслуговування користувачів та МБА
intelvlas@ukr.net

ПРИЙМАЛЬНЯ

Телефон:  (044) 521-93-50

secretary@dntb.gov.ua

БІБЛІОТЕЧНИЙ КОВОРКІНГ-ЦЕНТР

Телефон:  (044) 521-93-55

Відділ зв’язків з громадськістю та виставкової роботи
coworking@dntb.gov.ua

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО РОБОТУ

Інформаційно-бібліографічний відділ

Цюра Маргарита Анатоліївна

Тел.: (044) 521-93-53

 • Організацію фонду довідково-бібліографічних та інформаційних видань;
 • Інформаційне та довідково-бібліографічне обслуговування читачів на основі довідково-бібліографічного апарата бібліотеки і довідково
  інформаційного сервісу (власні інформаційні ресурси, інформаційні ресурси мережі Інтернет, наукові БД);
 • Видачу довідково-бібліографічних та інформаційних видань;
 • Складання бібліографічних списків, покажчиків, тематичних добірок в різних режимах;
 • Складання і підготовку до видання ретроспективних та поточних покажчиків;
 • Ведення аналітичної бази даних періодичних видань;
 • Виконання на замовлення користувачів тематичних бібліографічних довідок.
 • Видання:
  • ретроспективних-бібліографічних покажчиків;
  • бібліографічних списків з актуальних питань.

Інформаційно-бібліографічний відділ

 • Комплектування і організацію фонду довідково-бібліографічних та інформаційних видань;
 • Інформаційне, довідково-бібліографічне і консультаційне обслуговування читачів на основі довідково-бібліографічного апарата бібліотеки (каталоги, картотеки, БД, СБФ, фонд неопублікованих бібліографічних посібників), ресурсів Інтернет;
 • Видачу довідково-бібліографічних та інформаційних видань;
 • Складання бібліографічних списків, покажчиків, тематичних добірок в різних режимах;
 • Складання і підготовку до видання ретроспективних та поточних покажчиків;
 • Ведення аналітичної бази даних періодичних видань;
 • Виконання на замовлення користувачів тематичних бібліографічних довідок.
 • Видання:
  • ретроспективних-бібліографічних покажчиків;
  • бібліографічних списків з актуальних питань.

Понеділок-п’ятниця 9.00 – 19.00
Субота 10.00 – 18.00
Вихідний день – неділя

Цюра Маргарита Анатоліївна
Тел.: (044) 521-93-53

Відділ нормативно-технічних
та промислових документів

Бедзик Наталія Володимирівна
Тел.:(044) 521-93-58

 • Комплектування, організацію та зберігання фонду нормативно-технічних та фонду промислових документів за усіма напрямками економічного розвитку України та ведення довідково-пошукового апарату до нього;
 • Актуалізацію фонду НТД;
 • Довідково-інформаційне обслуговування читачів та абонентів в читальному залі та по МБА;
 • Надання інформаційно-бібліографічних довідок про чинність документів, їх відміну, заміну та зміни до них;
 • Надання довідково-бібліографічних довідок, фактографічної, адресної інформації про фірми, організації, підприємства та їх продукцію;
 • Консультації з формування та ведення фондів нормативно-технічних та промислових документів;
 • Проведення тематичного пошуку документів на замовлення;
 • Надання інформаційно-бібліографічних довідок по телефону;
 • Ведення бази даних нормативних документів:
  • БД НТД ІРБІС існує з 1996 р. і містить бібліографічну інформацію про ДСТУ, ГОСТи, ДБН та ін., які знаходяться в фонді, а також посилання на скановані документи;
  • БД OSTU містить довідкові документи, видані до 1992 р. (ОСТ, ТУ). Доступ до бази здійснюється через АРМ Каталогізатор ІРБІС;
 • Ведення бази промислових документів:
  • БД ПД ІРБІС існує з 2006 р., містить бібліографічні описи галузевих каталогів сучасного вітчизняного та зарубіжного устаткування, проспектів фірм-учасниць виставок, паспортів на обладнання 70-90-х рр що знаходиться на оснащенні підприємств;
 • Видання:
 • Відвідування міжнародних промислових виставок з метою отримання матеріалів про найсучасніше промислове обладнання.
 • Комплектування, організацію та зберігання фонду нормативно-технічних та фонду промислових документів за усіма напрямками економічного розвитку України та ведення довідково-пошукового апарату до нього;
 • Актуалізацію фонду НТД;
 • Довідково-інформаційне обслуговування читачів та абонентів в читальному залі та по МБА;
 • Надання інформаційно-бібліографічних довідок про чинність документів, їх відміну, заміну та зміни до них;
 • Надання довідково-бібліографічних довідок, фактографічної, адресної інформації про фірми, організації, підприємства та їх продукцію;
 • Консультації з формування та ведення фондів нормативно-технічних та промислових документів;
 • Проведення тематичного пошуку документів на замовлення;
 • Надання інформаційно-бібліографічних довідок по телефону;
 • Ведення бази даних нормативних документів:
  • БД НТД ІРБІС існує з 1996 р. і містить бібліографічну інформацію про ДСТУ, ГОСТи, ДБН та ін., які знаходяться в фонді, а також посилання на скановані документи;
  • БД OSTU містить довідкові документи, видані до 1992 р. (ОСТ, ТУ). Доступ до бази здійснюється через АРМ Каталогізатор ІРБІС;
 • Ведення бази промислових документів:
  • БД ПД ІРБІС існує з 2006 р., містить бібліографічні описи галузевих каталогів сучасного вітчизняного та зарубіжного устаткування, проспектів фірм-учасниць виставок, паспортів на обладнання 70-90-х рр що знаходиться на оснащенні підприємств;
 • Видання:
  • бібліографічного покажчика «Стандартів з інформації, бібліотечної і видавничої справи»;
  • тематичних бібліографічних покажчиків та списків;
 • Відвідування міжнародних промислових виставок з метою отримання матеріалів про найсучасніше промислове обладнання.

Понеділок-п’ятниця 9.00 – 19.00
Субота 10.00 – 18.00
Вихідний день – неділя

Бедзик Наталія Володимирівна
Тел.:(044) 521-93-58

Відділ результатів інтелектуальної діяльності

– Формування, організацію та  зберігання фондів:
патентних документів;
неопублікованих документів;
– довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування в читальному залі,
– в режимі  «запит-відповідь»,  по МБА;
– депонування результатів інтелектуальної діяльності (Інструкція РІД);
– сканування депонованих наукових робіт та інших результатів інтелектуальної діяльності з метою включення до баз даних;
– ведення бібліографічних, реферативних та повнотекстових баз даних;
– організацію та проведення заходів з професорсько-викладацьким складом, аспірантами та магістрами вищих учбових закладів  з метою ознайомлення з системою депонування результатів інтелектуальної діяльності в ДНТБ України;
довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування в читальному залі матеріалами фонду відділу;
проведення патентних пошуків (тематичного, фірмового /іменного/, патентів-аналогів, нумераційного) за замовленнями організацій, підприємств та приватних осіб;
автоматизований пошук патентних документів (нумераційний, тематичний, фірмовий /іменний/, патентів-аналогів) в локальних та Інтернет БД;
– бере участь у виставковій діяльності бібліотеки та створює виставки з питань інтелектуальної власності, в тому числі віртуальні;
– виконання бібліографічних та фактографічних довідок;
– надання копій документів або їх фрагментів на запит користувачів;
– проведення консультацій з питань депонування, патентного пошуку, використання джерел патентної документації, складу, структури , організації фондів та ДПА, патентування об’єктів промислової власності тощо;

Видання:

– бібліографічних покажчиків з питань інтелектуальної власності;
тематичних добірок патентів;

– Реферативного журналу «Депоновані наукові роботи» та його тематичних випусків.

Режим роботи відділу: з понеділка по п’ятницю  9.00 до 19.00
субота  з 10.00 до 18.00
вихідний неділя
остання п’ятниця місяця санітарний день

Буленок Валентина Володимирівна

Тел: (044) 521-93-53

Відділ результатів
інтелектуальної діяльності

Буленок Валентина Володимирівна

Тел: (044) 521-93-53

– Формування, організацію та  зберігання фондів:
патентних документів;
неопублікованих документів;
– довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування в читальному залі,
– в режимі  «запит-відповідь»,  по МБА;
– депонування результатів інтелектуальної діяльності (Інструкція РІД);
– сканування депонованих наукових робіт та інших результатів інтелектуальної діяльності з метою включення до баз даних;
– ведення бібліографічних, реферативних та повнотекстових баз даних;
– організацію та проведення заходів з професорсько-викладацьким складом, аспірантами та магістрами вищих учбових закладів  з метою ознайомлення з системою депонування результатів інтелектуальної діяльності в ДНТБ України;
довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування в читальному залі матеріалами фонду відділу;
проведення патентних пошуків (тематичного, фірмового /іменного/, патентів-аналогів, нумераційного) за замовленнями організацій, підприємств та приватних осіб;
автоматизований пошук патентних документів (нумераційний, тематичний, фірмовий /іменний/, патентів-аналогів) в локальних та Інтернет БД;
– бере участь у виставковій діяльності бібліотеки та створює виставки з питань інтелектуальної власності, в тому числі віртуальні;
– виконання бібліографічних та фактографічних довідок;
– надання копій документів або їх фрагментів на запит користувачів;
– проведення консультацій з питань депонування, патентного пошуку, використання джерел патентної документації, складу, структури , організації фондів та ДПА, патентування об’єктів промислової власності тощо;

Видання:

– бібліографічних покажчиків з питань інтелектуальної власності;
тематичних добірок патентів;

Реферативного журналу «Депоновані наукові роботи» та його тематичних випусків..

Відділ наукового комплектування та опрацювання фондів

 • Комплектування фонду ДНТБ України відповідно до тематико-типологічного та оперативного планів комплектування з урахуванням затверджених державних науково-технічних програм та відповідно до інформаційних потреб спеціалістів міністерств, відомств, організацій, підприємств та навчальних закладів усіх форм власності;
 • Систематизацію науково-технічної літератури і документації згідно таблиць УДК;
 • Аналітико-синтетичне опрацювання науково-технічної літератури та документів на традиційних та електронних носіях інформації;
 • Повне і оперативне розкриття фондів бібліотеки через алфавітні, систематичні каталоги і картотеки, Електронний каталог;
 • Книгообмін з бібліотеками України;
 • Надання методичної допомоги територіальним та галузевим органам науково-технічної інформації, науково-технічним бібліотекам України з питань комплектування фондів, систематизації і каталогізації науково-технічної літератури і документації;
 • Надання послуг з визначення індексів УДК до документів.

Понеділок-четвер 9.00 – 17.15
П’ятниця 9.00 – 16.00
Вихідні дні – субота, неділя

Кузнєцов Олександр Юрійович

Тел.:(044) 521-93-59

Відділ наукового комплектування
та опрацювання фондів

Кузнєцов Олександр Юрійович

nkof@gntb.gov.ua
Тел.:(044) 521-93-59

 • Комплектування фонду ДНТБ України відповідно до тематико-типологічного та оперативного планів комплектування з урахуванням затверджених державних науково-технічних програм та відповідно до інформаційних потреб спеціалістів міністерств, відомств, організацій, підприємств та навчальних закладів усіх форм власності;
 • Систематизацію науково-технічної літератури і документації згідно таблиць УДК;
 • Аналітико-синтетичне опрацювання науково-технічної літератури та документів на традиційних та електронних носіях інформації;
 • Повне і оперативне розкриття фондів бібліотеки через алфавітні, систематичні каталоги і картотеки, Електронний каталог;
 • Книгообмін з бібліотеками України;
 • Надання методичної допомоги територіальним та галузевим органам науково-технічної інформації, науково-технічним бібліотекам України з питань комплектування фондів, систематизації і каталогізації науково-технічної літератури і документації;
 • Надання послуг з визначення індексів УДК до документів.

Відділ наукових та науково-дослідних робіт

 • організацію та проведення наукових досліджень відповідно до тематичного плану науково-дослідних робіт та згідно з договорами ДНТБ України з іншими установами;
 • роботу над проєктами пов’язаними із розв’язанням проблем зберігання, управління та обміну даними про наукову діяльність;
 • організацію впровадження результатів досліджень і розробок у виробництво та в робочий процес ДНТБ України;
 • роботу з базами даними наукових цитувань (Scopus та Web of Science), реферативними базами даними та спеціалізованими е-інструментами для науковців;
 • роботу з реєстрами стабільних ідентифікаторів вчених, публікацій, установ та організацій;
 • роботу щодо підвищення кваліфікації бібліотечних фахівців;
 • організацію та проведення науково-практичних конференцій з міжнародною участю.

Понеділок-четвер 9.00 – 17.15
П’ятниця 9.00 – 16.00
Вихідні дні – субота, неділя

Аугунас Сабіна Валеріївна
тел. (044) 521-93-57

Відділ наукових та науково-дослідних робіт

Аугунас Сабіна Валеріївна
тел. (044) 521-93-57
 • організацію та проведення наукових досліджень відповідно до тематичного плану науково-дослідних робіт та згідно з договорами ДНТБ України з іншими установами;
 • роботу над проєктами пов’язаними із розв’язанням проблем зберігання, управління та обміну даними про наукову діяльність;
 • організацію впровадження результатів досліджень і розробок у виробництво та в робочий процес ДНТБ України;
 • роботу з базами даних наукових цитувань (Scopus та Web of Science), реферативними базами даних та спеціалізованими е-інструментами для науковців;
 • роботу з реєстрами стабільних ідентифікаторів вчених, публікацій, установ та організацій;
 • роботу щодо підвищення кваліфікації бібліотечних фахівців;
 • організацію та проведення науково-практичних конференцій з міжнародною участю.

Відділ науково-методичної та комунікативної діяльності

Понеділок-четвер 9.00 – 17.15
П’ятниця 9.00 – 16.00
Вихідні дні – субота, неділя

Завідувач відділу: Височіна Галина Миколаївна
Тел.:(044) 521-93-54
e-mail: metod@gntb.gov.ua

Відділ науково-методичної та комунікативної діяльності

В.о. завідувача відділу Золотова Антоніна Вікторівна
Тел.:(044) 521-93-54
e-mail: metod@gntb.gov.ua
 • Моніторинг стану науково-технічних бібліотек (НТБ) України;
 • Методичну і практичну допомогу працівникам НТБ з усіх питань бібліотечної справи та науково-інформаційної діяльності у межах своєї компетенції;
 • Проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників НТБ;
 • Екскурсії по ДНТБ України

Відділ науково-технічної
літератури та періодики

Величко Жанна Петрівна
Тел.:(044) 521-93-57

Пошук видань (онлайн, online) в електронних каталогах ДНТБ
можна здійснити у розділі “Електронні ресурси

Пошук видань (онлайн, online) в електронних каталогах ДНТБ
можна здійснити у розділі “Електронні ресурси

Понеділок-п’ятниця 9.00 – 19.00
Субота 10.00 – 18.00
Вихідний день – неділя

Величко Жанна Петрівна
Тел.:(044) 521-93-57

Відділ зв’язків з громадськістю та виставкової роботи

 • організацією та забезпеченням рекламної діяльності ДНТБ України;
 • участю бібліотеки у виставкових заходах, в тому числі міжнародних;
 • впровадженням та реалізацією заходів за участі ДНТБ України;
 • сприянням впровадженню у практичну діяльність бібліотеки новітніх технологій, інноваційних форм і методів роботи;
 • розробкою і застосуванням різних форм та методів рекламування, поширення власних ресурсів;
 • зв’язками з громадськістю;
 • поширенням актуальної інформації про бібліотеку;
 • підтримкою культурних традицій бібліотеки та ін.

Понеділок-четвер 9.00 – 17.15
П’ятниця 9.00 – 16.00
Вихідні дні – субота, неділя

Красовська Олена Андріївна
Тел.:(044) 521-93-50

Відділ зв’язків з громадськістю

та виставкової роботи

Тел.:(044) 521-93-50

 • організацію та забезпечення рекламної діяльності ДНТБ України;
 • участь бібліотеки у виставкових заходах, в тому числі міжнародних;
 • впровадження та реалізацію заходів за участі ДНТБ України;
 • сприяння впровадженню у практичну діяльність бібліотеки новітніх технологій, інноваційних форм і методів роботи;
 • розробку і застосування різних форм та методів рекламування, поширення власних ресурсів;
 • зв’язки з громадськістю;
 • поширення актуальної інформації про бібліотеку;
 • підтримку культурних традицій бібліотеки та ін.

Загальний відділ

Слонімська Валентина Іванівна
Тел.:(044) 521-93-50

 • Облік і реєстрацію:
  • вхідних і вихідних документів;
  • пропозицій, заяв і скарг громадян та інших документів, адресованих бібліотеці, протоколів нарад, наказів і розпоряджень з основної діяльності;
  • відряджених, які прибули до бібліотеки.
 • Забезпечення ведення архіву та видачу архівних довідок.

Загальний відділ

 • Облік і реєстрацію:
  • вхідних і вихідних документів;
  • пропозицій, заяв і скарг громадян та інших документів, адресованих бібліотеці, протоколів нарад, наказів і розпоряджень з основної діяльності;
  • відряджених, які прибули до бібліотеки.
 • Забезпечення ведення архіву та видачу архівних довідок.

Понеділок-четвер 9.00 – 17.15
П’ятниця 9.00 – 16.00
Вихідні дні – субота, неділя

Слонімська Валентина Іванівна
Тел.:(044) 521-93-50

Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення бібліотечних систем

Черняк Олександр Юрійович
E-mail: avtom@gntb.gov.ua
Тел: (044) 521-93-50

 • Впровадження автоматизації бібліотечно-бібліографічних процесів бібліотеки на базі програмного забезпечення “Ірбис”;
 • Технічну та програмну підтримку електронного каталогу, локальної мережі, WEB-сайту, електронної пошти;
 • Функціонування автоматизованих робочих місць в усіх приміщеннях бібліотеки;
 • Організацію доступу до світових інформаційних ресурсів через мережу Інтернет;
 • Накопичення та використання фондів на електронних носіях;
 • Надання платних послуг з використанням комп’ютерної техніки (сканування, розпізнавання, друк та інше).
 • Впровадження автоматизації бібліотечно-бібліографічних процесів бібліотеки на базі програмного забезпечення “Ірбис”;
 • Технічну та програмну підтримку електронного каталогу, локальної мережі, WEB-сайту, електронної пошти;
 • Функціонування автоматизованих робочих місць в усіх приміщеннях бібліотеки;
 • Організацію доступу до світових інформаційних ресурсів через мережу Інтернет;
 • Накопичення та використання фондів на електронних носіях;
 • Надання платних послуг з використанням комп’ютерної техніки (сканування, розпізнавання, друк та інше).

Понеділок-четвер 9.00 – 17.15
П’ятниця 9.00 – 16.00
Вихідні дні – субота, неділя

Черняк Олександр Юрійович
E-mail: avtom@gntb.gov.ua
Тел: (044) 521-93-50

Відділ експлуатації та матеріально-господарського забезпечення

 • Матеріально-технічне постачання в бібліотеці;
 • Прийом, облік та зберігання товарно-матеріальних цінностей;
 • Інженерно-технічне та транспортне обслуговування бібліотеки;
 • Організацію виконання ремонтно-будівельних робіт;
 • Забезпечення техніки безпеки та пожежної безпеки.

Понеділок-четвер 8.30 – 17.15
П’ятниця 8.30 – 16.00
Вихідні дні – субота, неділя

Станько Михайло Васильович
Тел.:(044) 521-93-50

Відділ експлуатації та матеріально-господарського забезпечення

Станько Михайло Васильович
Тел.:(044) 521-93-50

 • Матеріально-технічне постачання в бібліотеці;
 • Прийом, облік та зберігання товарно-матеріальних цінностей;
 • Інженерно-технічне та транспортне обслуговування бібліотеки;
 • Організацію виконання ремонтно-будівельних робіт;
 • Забезпечення техніки безпеки та пожежної безпеки.

Відділ надання
бібліотечних послуг

Наливайко Олена Степанівна
Тел.:(044) 521-93-56

 • Укладання договорів з користувачами на інформаційно-бібліографічне обслуговування;
 • Проведення аналізу попиту на платні послуги з метою впровадження нових сервісних послуг для користувачів бібліотеки;
 • Копіювання науково-технічної літератури і документації з фондів ДНТБ України на запит користувачів.
 • Укладання договорів з користувачами на інформаційно-бібліографічне обслуговування;
 • Проведення аналізу попиту на платні послуги з метою впровадження нових сервісних послуг для користувачів бібліотеки;
 • Копіювання науково-технічної літератури і документації з фондів ДНТБ України на запит користувачів.

Понеділок-четвер 9.00 – 17.15
П’ятниця 9.00 – 16.00
Вихідні дні – субота, неділя

Наливайко Олена Степанівна
Тел.:(044) 521-93-56

Відділ обслуговування користувачів та міжбібліотечного абонементу

  • Оперативне забезпечення абонентів МБА науково-технічної літературою та документацією (зразок бланку-замовлення);
  • Пошуки літератури в фондах інших бібліотек;
  • Електронну доставку документів;
  • Надання методичної допомоги з питань МБА бібліотекам мережі НТБ та бібліотекам інших відомств, систем.

  Умови відкриття абонементу:

  • Оформлення реєстраційної картки.
  • Оформлення та видача квитка абонента МБА.

  Інформація для міських абонентів:

  Термін користування книгами від 10 днів до 30 днів.
  Термін користування періодикою 14 днів.
  Термін користування нормативно-технічною документацією (НТД) –
  від 1 до 10 днів.
  Термін користування патентною документацією (ПД) – 10 днів.

  Інформація для іногородніх абонентів:

  Термін користування книгами та періодикою такий же час, без урахування поштових пересилок.

  Для одержання копій нормативно-технічної документації (НТД), промислових каталогів (ПК) та патентної документації (ПД) потрібно оформити лист-замовлення. 

Понеділок-четвер 9.00 – 17.00
П’ятниця 9.00 – 16.00
Вихідні дні – субота, неділя
Тел.:(044) 521-93-50
E-mail: mba@dntb.gov.ua

  Запит МБА:

  Згода на обробку персональних даних с метою обробки запиту та збереженні у базі звернень Даю згоду

  Понеділок-п’ятниця 9.00 – 19.00
  Субота 9.00 – 18.00
  Вихідний день – неділя
  Тел.:(044) 521-93-50

  Абдуліна Ірина Вікторівна
  Тел.: (044) 521-93-50

  Відділ обслуговування користувачів та міжбібліотечного абонементу

  Абдуліна Ірина Вікторівна
  Тел.: (044) 521-93-50
   • Оперативне забезпечення абонентів МБА науково-технічної літературою та документацією (зразок бланку-замовлення);
   • Пошуки літератури в фондах інших бібліотек;
   • Електронну доставку документів;
   • Надання методичної допомоги з питань МБА бібліотекам мережі НТБ та бібліотекам інших відомств, систем.

   Умови відкриття абонементу:

   • Оформлення реєстраційної картки.
   • Оформлення та видача квитка абонента МБА.

   Інформація для міських абонентів:

   Термін користування книгами від 10 днів до 30 днів.
   Термін користування періодикою 14 днів.
   Термін користування нормативно-технічною документацією (НТД) –
   від 1 до 10 днів.
   Термін користування патентною документацією (ПД) – 10 днів.

   Інформація для іногородніх абонентів:

   Термін користування книгами та періодикою такий же час, без урахування поштових пересилок.

   Для одержання копій нормативно-технічної документації (НТД), промислових каталогів (ПК) та патентної документації (ПД) потрібно оформити лист-замовлення. 

  Понеділок-четвер 9.00 – 17.00
  П’ятниця 9.00 – 16.00
  Вихідні дні – субота, неділя
  Тел.:(044) 521-93-50
  E-mail: mba@dntb.gov.ua

   Запит МБА:

   Згода на обробку персональних даних с метою обробки запиту та збереженні у базі звернень Даю згоду

   Понеділок-п’ятниця 9.00 – 19.00
   Субота 9.00 – 18.00
   Вихідний день – неділя
   Тел.:(044) 521-93-50