СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ БІБЛІОТЕКИ

ТІ, ХТО РУХАЮТЬ БІБЛІОТЕКУ ВПЕРЕД

Жарінова Алла Георгіївна

Виконуюча обов’язки директора ДНТБ України

Приймальня: (044) 521-93-50
dntb@dntb.gov.ua

Артюх Андрій Васильович

Заступник директора з загальних питань

Цибенко Ірина Олегівна

Заступник директора з перспективного розвитку

Москаленко Олександра Олександрівна

Заступник директора з бібліотечної справи

Струнгар Артур Валерійович

Заступник директора з наукової роботи

Степаненко Людмила Миколаївна

Головний бухгалтер

Демченко Валерій Валерійович

Провідний юрисконсульт

В.о. помічника директора з кадрових питань

Оснік Ірина Володимирівна

Учений секретар

ЗДІЙСНЮЮТЬ НАУКОВУ РОБОТУ

Відділ наукових досліджень та цифровізації

Аугунас Сабіна Валеріївна

science@dntb.gov.ua

Відділ впровадження бібліотечних інновацій

Золотова Антоніна Вікторівна

zolotova@dntb.gov.ua

Відділ науково-бібліографічної аналітики та супроводження наукових баз

Цюра Маргарита Анатоліївна

dbservice@dntb.gov.ua

ПІДТРИМУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ

Відділ комплексного обслуговування користувачів

Кренчанін Микола Володимирович

inf@dntb.gov.ua

Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення бібліотечних систем

Черняк Олександр Юрійович

avtom@dntb.gov.ua

Загальний відділ (канцелярія)

Слонімська Валентина Іванівна

dntb@dntb.gov.ua

Відділ експлуатації та матеріально-господарського забезпечення

Станько Михайло Васильович

(044) 521-93-50

ПРАЦЮЮТЬ З ФОНДАМИ

Відділ наукового комплектування фондів

Осталецька Олена Іванівна

nkof@dntb.gov.ua

Відділ наукового опрацювання документів та каталогізації

Кузнєцов Олександр Юрійович

nkof@dntb.gov.ua

Відділ організації збереження фондів

Величко Жанна Петрівна

@dntb.gov.ua

ОБСЛУГОВУЮТЬ КОРИСТУВАЧІВ

ЧИТАЛЬНА ЗАЛА

Телефон: (044) 521-93-50

ПРИЙМАЛЬНЯ

Телефон: (044) 521-93-50

БІБЛІОТЕЧНИЙ КОВОРКІНГ-ЦЕНТР

Телефон: (044) 521-93-55

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО РОБОТУ

Керівник:

ОСТАЛЕЦЬКА Олена Іванівна – nkof@gntb.gov.ua; тел.: (044) 521-93-59

Діяльність:

• Забезпечення оптимальної моделі фонду ДНТБ України з урахуванням наявності сучасних електронних повнотекстових бібліотек та баз даних.

• Формування пропозицій щодо комплектування фонду ДНТБ України на основі моніторингу ринку книговидавничої науково-технічної продукції та аналізу існуючих наукових електронних баз даних.

• Оперативне науково обґрунтоване комплектування фонду відповідно до перспективного тематико-типологічного та оперативного планів комплектування.

• Забезпечення повноти комплектування фонду обов’язковим примірником документів згідно профілю ДНТБ України.

• Забезпечення доукомплектування фонду профільними виданнями, ліквідація лакун.

• Надання консультацій за профілем діяльності Відділу.

• Книгообмін з бібліотеками України.

Обмінний фонд працює: Понеділок-четвер 9.00 – 17.15; П’ятниця 9.00 – 16.00; Вихідні дні – субота, неділя

Відповідальна особа: Опанасенко Лариса Миколаївна Тел.: (044) 521-93-59

Керівник:

КУЗНЕЦОВ Олександр Юрійович – nkof@gntb.gov.ua; Тел.: (044) 521-93-59

Діяльність:

• Забезпечує повне, науково обґрунтоване і оперативне розкриття фонду ДНТБ України через електронний каталог в САБ ІРБІС64 та підтримує традиційні каталоги.

• Централізоване наукове та технічне опрацювання нових надходжень паперових та електронних документів і передача їх до структурних підрозділів ДНТБ України.

• Формування електронного каталогу на поточні надходження документів та на фонд ретроспективних книжкових видань ДНТБ України.

• Надання консультацій за профілем діяльності Відділу.

• Надання послуг з визначення індексів УДК до документів.

Керівник:

ЗОЛОТОВА Антоніна Вікторівна Тел.: (044) 521-93-54

Діяльність:

 • Забезпечує розвиток та впровадження бібліотечних інновацій.
 • Координує впровадження інновацій на основі моніторингу інтернет-ресурсів та засобів масової інформації.
 • Висвітлює інформацію щодо діяльності ДНТБ України через офіційні соціальні мережі ДНТБ України.
 • Реалізує інформаційну діяльність та комунікації з громадськістю в рамках компетенції ДНТБ України.

Керівник:

БЕДЗИК Наталія Володимирівна, Тел.: (044) 521 93 58

Діяльність:

• Комплектування, організація та зберігання фонду спеціальних видів документів (далі – фонду), а саме: нормативно-технічних, промислових та патентних документів, за усіма напрямками науково-технічного та економічного розвитку України.

• Організація довідково-інформаційного та бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів.

• Проведення різних видів патентно-інформаційних та патентно-кон’юнктурних досліджень, на основі угод з підприємствами та організаціями.

• Організація технічного забезпечення роботи секретаріату технічного комітету стандартизації ТК 144 «Інформація та документація».

Керівник:

ЦЮРА Маргарита Анатоліївна – m.tsyura@dntb.gov.ua, тел.: (044) 521-93-58

Діяльність:

 • здійснення інформаційного та довідково-бібліографічного обслуговування користувачів або інших зацікавлених осіб шляхом використання різних форм сервісу;
 • інформаційне та довідково-бібліографічного обслуговування віддалених користувачів;
 • навчання користувачів роботи з бібліографічними менеджерами, електронними базами даних наукової інформації;
 • видача довідково-бібліографічних видань з фонду Відділу;
 • створення та/або корегування профілів та/або облікових записів в науково-інформаційних базах;
 • надання віддаленого доступу до електронних баз даних наукової інформації;
 • складання бібліографічних списків, тематичних добірок на основі різних джерел та відповідно до обраного міжнародного стилю цитування або українських стандартів;
 • підготовка науково-бібліографічних аналітичних матеріалів;
 • супроводження електронних баз даних наукової інформації.
Керівник:
Аугунас Сабіна Валеріївна

E-mail: science@dntb.gov.ua ; тел. (044) 521-93-57

Діяльність:

Організація та проведення наукових та науково-технічних проєктів в галузі наукової комунікації, відкритого доступу, відкритої науки, наукометрії та бібліометрії.

Забезпечення підтримки та розвитку електронних науково-інформаційних систем:

 • Open Ukrainian Citation Index (OUCI)
 • Національної електронної науково-інформаційної системи “URIS” та її складових
 • Платформи “Наука та бізнес”

Організація, проведення та участь у наукових і практичних конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах, тренінгах, вебінарах, а також інших наукових заходах.

Організація та проведення консультацій, підготовка навчальних матеріалів із питань управління постійними ідентифікаторами та використання цифрових баз відкритих даних та наукометричних інструментів.

Надання послуг щодо перевірки тексту на плагіат.

Розробка політики відкритого доступу в ДНТБ України.

Здійснює наукове співробітництво з міжнародними науковими організаціями та об’єднаннями.

Керівник:

ЧЕРНЯК Олександр Юрійович

E-mail: avtom@dntb.gov.ua; Тел: (044) 521-93-50

Діяльність:

 • Автоматизація бібліотечних процесів.
 • Забезпечення функціонування системи САБ “ІРБІС 64”.
 • Підтримка вебсайту ДНТБ України.
 • Координація та надання методичної допомоги в галузі автоматизації бібліотечно-бібліографічних процесів.
 • Формування та підтримки бібліотечних фондів повнотекстових електронних документів.

Керівник:

АБДУЛІНА Ірина Вікторівна e-mail: intelvlas@ukr.net; Тел.: (044) 521-93-50

Діяльність:

 • Представлення ДНТБ України в інформаційному просторі, формує позитивне сприйняття ДНТБ України в суспільстві.
 • Готує рекламні матеріали та інші публікації про діяльність ДНТБ України з метою популяризації ресурсів та послуг ДНТБ України.
 • Налагоджує відносини з державними, громадськими, професійними організаціями та засобами масової інформації (ЗМІ).
 • Проводить депонування результатів інтелектуальної діяльності науково-технічного змісту.
 • Здійснює методичне забезпечення розвитку НТБ України.
 • Організовує підвищення кваліфікації мережі НТБ та працівників ДНТБ України.
 • Організовує роботи з об’єктами права інтелектуальної власності в ДНТБ України.

Керівник:

Кренчанін Микола Володимирович Тел.: (044) 521-93-56

Діяльність:

 • Інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів.
 • Надання копій нормативно-технічної документації.
 • Оперативне забезпечення абонентів МБА науково-технічною літературою та документацією (зразок бланку-замовлення);
 • Пошук літератури в фондах інших бібліотек;
 • Електронна доставка документів;
 • Надання методичної допомоги з питань МБА;
 • Надання послуг Коворкінг-центру.

Керівник:

ВЕЛИЧКО Жанна Петрівна Тел.: (044) 521-93-57

Діяльність:

• Організовує зберігання, раціональне розміщення та розподіл фондів ДНТБ України у книгосховищі.

• Обліковує та контролює переміщення (рух) та стан зберігання фонду ДНТБ України.

• Забезпечує формування та організацію ведення топографічної схеми місцезнаходження розділів фонду.

• Звільняє фонди від застарілих, непрофільних, зношених та зайве дублетних видань.

• Організує депозитарне зберігання маловживаних науково-технічних видань.

• Організує, контролює передачу та видачу документів у читальній залі.

• Веде контроль за санітарним станом бібліотечного фонду, впроваджує комплекс заходів із дотримання нормативних умов щодо зберігання документів.

Керівник:

СЛОНІМСЬКА Валентина Іванівна Тел.: (044) 521-93-50

Діяльність:

 • Облік, реєстрація вхідних, вихідних і внутрішніх документів ДНТБ України;
 • Забезпечення ведення архіву та видачу архівних довідок.

Керівник:

СТАНЬКО Михайло Васильович Тел.:(044) 521-93-50

Діяльність:

 • Матеріально-технічне забезпечення ДНТБ України;
 • Інженерно-технічне обслуговування ДНТБ України.