СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ БІБЛІОТЕКИ

ТІ, ХТО РУХАЮТЬ БІБЛІОТЕКУ ВПЕРЕД

Жарінова Алла Георгіївна

Виконуюча обов’язки директора ДНТБ України

Приймальня: (044) 521-93-50
dntb@dntb.gov.ua

Цибенко Ірина Олегівна

Заступник директора з науково-аналітичної роботи

Кренчанін Микола Володимирович

Заступник директора з загальних питань

Москаленко Олександра Олександрівна

Заступник директора з бібліотечної справи

    

Заступник директора з наукової роботи

Степаненко Людмила Миколаївна

Головний бухгалтер

Демченко Валерій Валерійович

Помічник директора з кадрових питань

В.о. провідного юрисконсульта

Оснік Ірина Володимирівна

Учений секретар

ЗДІЙСНЮЮТЬ НАУКОВУ РОБОТУ

Відділ наукових досліджень та цифровізації

Литвиненко Олександр Васильович

dntb@dntb.gov.ua

Відділ впровадження та розвитку науково-інформаційних систем

dntb@dntb.gov.ua

Відділ європейської інтеграції та міжнародного співробітництва

Кипоренко Віктор Васильович

dntb@dntb.gov.ua

Відділ науково-бібліографічної аналітики та супроводження наукових баз

Рачинська Олена Ігорівна

e-resource@dntb.gov.ua

Науково-організаційний відділ

ПІДТРИМУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ

Відділ комплексного обслуговування користувачів

Наливайко Олена Степанівна

inf@dntb.gov.ua

Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення бібліотечних систем

Черняк Олександр Юрійович

avtom@dntb.gov.ua

Загальний відділ (канцелярія)

Слонімська Валентина Іванівна

dntb@dntb.gov.ua

Відділ експлуатації та матеріально-господарського забезпечення

Царанкова Людмила Василівна

(044) 521-93-50

ПРАЦЮЮТЬ З ФОНДАМИ

Відділ спеціальних видів документів

Бедзик Наталія Володимирівна

ntd@dntb.gov.ua

Відділ наукового комплектування та опрацювання бібліотечних фондів

Кузнєцов Олександр Юрійович

nkof@dntb.gov.ua

Відділ організації збереження фондів

Величко Жанна Петрівна

ntl@dntb.gov.ua

ОБСЛУГОВУЮТЬ КОРИСТУВАЧІВ

ЧИТАЛЬНА ЗАЛА

Телефон: (044) 521-93-52

ПРИЙМАЛЬНЯ

Телефон: (044) 521-93-50

БІБЛІОТЕЧНИЙ КОВОРКІНГ-ЦЕНТР

Телефон: (044) 521-93-55

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО РОБОТУ

Керівник:

КУЗНЕЦОВ Олександр Юрійович – nkof@gntb.gov.ua; Тел.: (044) 521-93-59

Діяльність:

• Забезпечує повне, науково обґрунтоване і оперативне розкриття фонду ДНТБ України через електронний каталог в САБ ІРБІС64 та підтримує традиційні каталоги.

• Централізоване наукове та технічне опрацювання нових надходжень паперових та електронних документів і передача їх до структурних підрозділів ДНТБ України.

• Формування електронного каталогу на поточні надходження документів та на фонд ретроспективних книжкових видань ДНТБ України.

• Надання консультацій за профілем діяльності Відділу.

• Надання послуг з визначення індексів УДК до документів.

• Забезпечення оптимальної моделі фонду ДНТБ України з урахуванням наявності сучасних електронних повнотекстових бібліотек та баз даних.

• Формування пропозицій щодо комплектування фонду ДНТБ України на основі моніторингу ринку книговидавничої науково-технічної продукції та аналізу існуючих наукових електронних баз даних.

• Оперативне науково обґрунтоване комплектування фонду відповідно до перспективного тематико-типологічного та оперативного планів комплектування.

• Забезпечення повноти комплектування фонду обов’язковим примірником документів згідно профілю ДНТБ України.

• Забезпечення доукомплектування фонду профільними виданнями, ліквідація лакун.

• Надання консультацій за профілем діяльності Відділу.

• Книгообмін з бібліотеками України.

Керівник:

Тел.: (044) 521-93-50

Діяльність:

 • підготовка аналітичної інформації щодо можливостей електронно-аналітичних ресурсів та інструментів, необхідних для реалізації державної політики у сферах науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності в зазначених сферах, трансферу (передачі) технологій;
 • організація та координація наукової (науково-технічної) та науково-дослідницької діяльності, пов’язаної з цифровізацією та обробкою наукової інформації, відповідно до державних пріоритетних напрямів розвитку та стратегічних цілей діяльності ДНТБ України

Керівник:

КИПОРЕНКО Віктор Васильович Тел.: (044) 521-93-54

Діяльність:

 • забезпечення міжнародної діяльності ДНТБ України, спрямованої на інтеграцію установи до європейського та світового науково-освітнього простору, шляхом організації, встановлення та розширення міжнародного співробітництва із закордонними партнерами.

Керівник:

БЕДЗИК Наталія Володимирівна, Тел.: (044) 521 93 58

Діяльність:

• Комплектування, організація та зберігання фонду спеціальних видів документів (далі – фонду), а саме: нормативно-технічних, промислових та патентних документів, за усіма напрямками науково-технічного та економічного розвитку України.

• Організація довідково-інформаційного та бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів.

• Проведення різних видів патентно-інформаційних та патентно-кон’юнктурних досліджень, на основі угод з підприємствами та організаціями.

• Організація технічного забезпечення роботи секретаріату технічного комітету стандартизації ТК 144 «Інформація та документація».

Керівник:

РАЧИНСЬКА Олена Ігорівнаe–resource@dntb.gov.ua

Діяльність:

 • здійснення інформаційного та довідково-бібліографічного обслуговування користувачів або інших зацікавлених осіб шляхом використання різних форм сервісу;
 • інформаційне та довідково-бібліографічного обслуговування віддалених користувачів;
 • навчання користувачів роботи з бібліографічними менеджерами, електронними базами даних наукової інформації;
 • видача довідково-бібліографічних видань з фонду Відділу;
 • створення та/або корегування профілів та/або облікових записів в науково-інформаційних базах;
 • надання віддаленого доступу до електронних баз даних наукової інформації;
 • складання бібліографічних списків, тематичних добірок на основі різних джерел та відповідно до обраного міжнародного стилю цитування або українських стандартів;
 • підготовка науково-бібліографічних аналітичних матеріалів;
 • супроводження електронних баз даних наукової інформації.
Керівник:
ЛИТВИНЕНКО Олександр Васильович

E-mail: dntb@dntb.gov.ua

Діяльність:

Організація та проведення наукових та науково-технічних проєктів в галузі наукової комунікації, відкритого доступу, відкритої науки, наукометрії та бібліометрії.

Забезпечення підтримки та розвитку електронних науково-інформаційних систем:

 • Open Ukrainian Citation Index (OUCI)
 • Національної електронної науково-інформаційної системи “URIS” та її складових
 • Платформи “Наука та бізнес”

Організація, проведення та участь у наукових і практичних конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах, тренінгах, вебінарах, а також інших наукових заходах.

Організація та проведення консультацій, підготовка навчальних матеріалів із питань управління постійними ідентифікаторами та використання цифрових баз відкритих даних та наукометричних інструментів.

Надання послуг щодо перевірки тексту на плагіат.

Розробка політики відкритого доступу в ДНТБ України.

Здійснює наукове співробітництво з міжнародними науковими організаціями та об’єднаннями.

Керівник:

ЧЕРНЯК Олександр Юрійович

E-mail: avtom@dntb.gov.ua; Тел: (044) 521-93-50

Діяльність:

 • Автоматизація бібліотечних процесів.
 • Забезпечення функціонування системи САБ “ІРБІС 64”.
 • Підтримка вебсайту ДНТБ України.
 • Координація та надання методичної допомоги в галузі автоматизації бібліотечно-бібліографічних процесів.
 • Формування та підтримки бібліотечних фондів повнотекстових електронних документів.

Керівник:

Діяльність:

 • видавничий супровід і підготовка до публікації наукових і науково-методичних видань ДНТБ України;
 • організація і контроль роботи з планування, забезпечення своєчасної і якісної підготовки матеріалів статей, включених до електронного журналу ДНТБ України та розміщення їх на електронній платформі видання;
 • літературне та технічне редагування рукописів, рекомендованих до видання Вченою радою ДНТБ України;
 • верстка і макетування відредагованих рукописів, виготовлення оригінал-макету та подання його до видавництва;
 • розміщення інформації про наукову та бібліотечно-інформаційну діяльність ДНТБ України на інформаційних ресурсах ДНТБ України (офіційному веб-сайті, сторінках ДНТБ України в соціальних мережах та зовнішніх ресурсах);
 • інформаційне супроводження комунікаційних заходів, направлених на висвітлення, позиціонування та популяризацію діяльності ДНТБ України;
 • збирання, обробка, аналіз інформації, що стосується наукових видань ДНТБ України та їх представленості в інформаційному просторі.

Керівник:

НАЛИВАЙКО Олена Степанівна Тел.: (044) 521-93-56

Діяльність:

 • Інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів.
 • Надання копій нормативно-технічної документації.
 • Оперативне забезпечення абонентів МБА науково-технічною літературою та документацією (зразок бланку-замовлення);
 • Пошук літератури в фондах інших бібліотек;
 • Електронна доставка документів;
 • Надання методичної допомоги з питань МБА;
 • Надання послуг Коворкінг-центру.

Керівник:

ВЕЛИЧКО Жанна Петрівна Тел.: (044) 521-93-57

Діяльність:

• Організовує зберігання, раціональне розміщення та розподіл фондів ДНТБ України у книгосховищі.

• Обліковує та контролює переміщення (рух) та стан зберігання фонду ДНТБ України.

• Забезпечує формування та організацію ведення топографічної схеми місцезнаходження розділів фонду.

• Звільняє фонди від застарілих, непрофільних, зношених та зайве дублетних видань.

• Організує депозитарне зберігання маловживаних науково-технічних видань.

• Організує, контролює передачу та видачу документів у читальній залі.

• Веде контроль за санітарним станом бібліотечного фонду, впроваджує комплекс заходів із дотримання нормативних умов щодо зберігання документів.

Керівник:

СЛОНІМСЬКА Валентина Іванівна Тел.: (044) 521-93-50

Діяльність:

 • Облік, реєстрація вхідних, вихідних і внутрішніх документів ДНТБ України;
 • Забезпечення ведення архіву та видачу архівних довідок.

Керівник:

ЦАРАНКОВА Людмила Василівна Тел.:(044) 521-93-50

Діяльність:

 • Матеріально-технічне забезпечення ДНТБ України;
 • Інженерно-технічне обслуговування ДНТБ України.