СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ
Першої міжнародної конференції
«ВІДКРИТА НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ В УКРАЇНІ»

Сергій МУРАНОВ, Іван МУРАНОВ – ТОВ “Олія”

«УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДВИГУН МУРАНОВА (УМЕ) З ЗОВНІШНІМ ТЕПЛООБМІНОМ ДЛЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА ДЕШЕВОЇ ЕНЕРГІЇ»

https://doi.org/10.5281/zenodo.7228837

Максим ГОРІХОВСЬКИЙ – заступник директора з навчальної роботи

Фахового коледжу економіки, права та інформаційних технологій

«ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ОБІЗНАНОСТІ ТА ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ

ВІДКРИТОЇ НАУКИ НА ОСНОВІ ПЛАТФОРМИ RESEARCHGATE»

https://doi.org/10.5281/zenodo.7228893

Костянтин МАЦІЄВСЬКИЙ, Валентина ЛОБОЙКО – Фізико-технічний інститут низьких температур

ім. Б. І. Вєркіна Національної академії наук України

«АСПЕКТИ МОДЕЛЕЙ ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ ПУБЛІКАЦІЙ «ЖУРНАЛ МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ,

АНАЛІЗУ, ГЕОМЕТРІЇ» ТА «ФІЗИКА НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР»

https://doi.org/10.5281/zenodo.7228912

Олена ЧМИР – завідувач відділу формування академічних ресурсів

ДНУ Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації

«РОЗВИТОК АНАЛІТИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ

ДЛЯ РОБОТИ З КРУПНИМИ ТЕКСТОВИМИ АРХІВАМИ»

https://doi.org/10.5281/zenodo.7330864

Володимир КАМИШИН – директор ДНУ Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації

Олексій СУХИЙ – заступник директора з науково-інформаційної роботи

ДНУ Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації

«ПОБУДОВА ІНСТРУМЕНТУ ЦИФРОВОГО АНАЛІЗУ ТЕКСТІВ»

https://doi.org/10.5281/zenodo.7330910