ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

Електронний каталог (далі – ЕК) бібліотеки створений та постійно наповнюється з 2002 року. На сьогодні він складається більше ніж 370 тис. записів. До ЕК та баз даних ЕК вводяться бібліографічні описи практично всіх нових надходжень монографій, авторефератів дисертацій та журналів, здійснюється реєстрація нових надходжень усіх номерів журналів та нормативно-технічних документів. Використання ЕК дозволяє оперативно відповідати на різноманітні запити користувачів.

Open Ukrainian Citation Index (OUCI) — це пошукова система і база даних наукових цитувань, які надходять від усіх видань, що використовують сервіс Cited-by від Crossref та підтримують Initiative for Open Citations.

OUCI створений для спрощення пошуку наукових публікацій, привернення уваги редакцій до проблеми повноти та якості метаданих українських наукових видань, покращення їх представлення у спеціалізованих пошукових системах (наприклад, Dimensions, Lens.org, 1findr, Scilit), що може розширити читацьку аудиторію та дозволить бібліометристам вільно вивчати зв’язки між авторами та документами з різних наукових дисциплін, зокрема, в галузі суспільних та гуманітарних наук.

Відповідно до принципу роботи OUCI кожна позиція списку використаної літератури повинна містити DOI, відтак пошукова система полегшить процес перевірки джерел, що були використані у процесі написання наукових робіт.

ORCID id— унікальний ідентифікатор науковця, який надійно та чітко пов’язує дослідника з його науковими працями, афіліаціями, проєктами та іншими видами наукової активності.

Scopus – наукометрична реферативна база даних наукових цитувань, яка була створена в 2004 році видавничою корпорацією Elsevier. База даних містить більше 82 млн документів (наукові рецензовані журнали, матеріали конференцій, серіальні книжкові видання тощо). Глибина архіву сягає 1788 року. 

Scopus – один із інструментів в галузі наукометрії, який надає різні метрики для кількісного виміру науки: створено понад 17 млн авторських профілів та понад  80 тис. профілів установ,  проіндексовано понад 25 тис. назв рецензованих наукових журналів, міститься 1,7 млрд наукових цитувань.

На сьогодні в базі даних проіндексовано понад 5500 назв наукових журналів відкритого доступу.

Рубрикатор Scopus (ASJC) має 27 базових тематичних розділів, поділених на 335 підрозділів. Політематичні статті індексуються одразу в кількох розділах.

ДНТБ України надає консультативні послуги з питань створення та редагування профілів учених у Scopus.

ScienceDirect – повнотекстова база даних компанії Elsevier, яка містить 25 % світових наукових публікацій з усіх галузей знань від понад 47 тис. впливових авторів.

На платформі ScienceDirect представлені такі типи наукових видань як: електронні книги Elsevier (eBooks), книжкові серії (Book Series), довідкові видання (Handbook), навчальні посібники (Textbooks) тощо.

Серед переваг використання платформи ScienceDirect – зручний та зрозумілий інтерфейс, широко розповсюджені формати завантаження повних текстів (PDF і HTML) та наявність гіперпосилань на значну кількість науково-технічних і медичних статей на платформах інших видавництв.

Усі державні та комунальні ЗВО і наукові установи України незалежно від відомчої підпорядкованості отримали безстроковий доступ до колекції 2088 електронних монографій 2019-2020 рр.

Платформа Web of Science є власністю компанії Clarivate Analytics. До 2017 року відділення IP&Science. Інтелектуальна власність і наука компанії Thomson Reuters є продовженням індексів наукового цитування, що були запропоновані Юджином Гарфілдом в 50-х роках минулого сторіччя і з 1964 року створювались Institute for Scientific Information. З 1997 року три спеціалізовані індекси наукового цитування поєдналися на веб платформі, що отримала назву Web of Science.

На сьогодні платформа Web of Science містить 15 баз даних, які створюються як компанією Clarivate Analytics, так і її партнерами. Загалом на платформі індексується більше 33 тис. видань з усіх дисциплін. Наповнення архіву сягає 1864 року.

Основною частиною колекції є наукометрична база даних Web of Science Core Collection (WoSCC), яка складається з індексів наукового цитування періодичних видань з:

  • природничих і технічних наук – Science Citation Index Expanded (SCIE);
  • суспільних – Social Sciences Citation Index (SSCI);
  • гуманітарних – Art and Humanities Citation Indeх (AHCI).

З 2015 року WoSCC розширена мультидисциплінарним індексом Emerging Source Citation Index (ESCI), архів якого поглиблюється до 2005 року.

Також у WoSCC представлено індекси цитувань кращих конференцій Conference Proceedings Citation Index (CPCI) та монографії Book Citation Index BkCI і двох хімічних індексів: Current Chemical Reactions (CCR-EXPANDED) та Index Chemicus (IC).

SPRINGER NATURE – міжнародне видавництво, утворене в результаті злиття Springer Science+Business Media та Nature Publishing Group, один із найбільших у світі видавців впливових академічних та науково-популярних книг та журналів.

З січня 2020 р. усі українські наукові установи, державні та комунальні виші отримали доступ до повнотекстових ресурсів компанії SPRINGER NATURE, а саме:

  • колекції електронних книг Springer 2017 (знаходиться у довічному користуванні для українських користувачів)
  • колекції електронних журналів Springer 1997-2020 рр. (тестовий доступ січень 2020 – червень 2020).

Користувачі  ДНТБ України у читальному залі бібліотеки мають доступ до повнотекстових ресурсів порталу Springer Link– 9662 назв електронних книг за 2017 р.

Bentham Science – видавець рецензованої наукової літератури в галузях фармакології та медицини, технічних та суспільних наук. На сьогодні Bentham Science видає понад 130 наукових рецензованих журналів, переважна більшість яких індексуються провідними бібліографічними базами даних.

Підтримуючи наукову спільноту України в умовах війни, видавництво Bentham Science продовжило українським закладам вищої освіти та науковим установам безкоштовний тестовий доступ до своїх електронних ресурсів до 31 грудня 2023 р.

Українські ЗВО та наукові установи до кінця 2024 року отримали безкоштовний доступ до повнотекстових електронних ресурсів на платформі Research4Life. Доступ надається видавцями і компаніями в межах проєкту Research4Life за зверненням МОН України.

Українським науковцям стала доступною більшість контенту платформи Research4Life, обсяг якого досяг 200 тис. одиниць — журналів, книг, баз даних.

Через портал Research4Life надається доступ до електронних колекції книг і журналів міжнародних видавництв ElsevierSpringer NatureJohn Wiley & SonsTaylor & FrancisEmeraldSage PublicationsOxford University Press, Cambridge University PressIOP Publishing та інші (обрати у відповідних полях назву країни та тип установи).

ДНТБ України виступає адміністратором у забезпеченні доступу до ресурсу.

На сьогодні існує 2 варіанти підключення, які передбачають реєстрацію установи на платформі Research4Life або відновлення такої реєстрації (для раніше зареєстрованих установ).

Лейбніцький інформаційний центр науки та технологій пропонує українським науковцям, викладачам та студентам скористатися корисними сервісами:

  • OERS — пошуковий індекс відкритих освітніх матеріалів, який надає доступ до понад 42 тис. відкритих ресурсів з різних дисциплін.
  • TIB AV-Portal  — портал для наукових відео з акцентом на технології/інженерію, а також архітектуру, хімію, інформатику, математику та фізику тощо. На порталі можна розмістити власні відео-матеріали, записи лекцій чи навчальні відеоролики.

Більше інформації тут: https://bit.ly/3xB5hp7

Міжнародні компанії Elsevier, EBSCO, BMJ Publishing Group Ltd з метою підтримки українських вчених надають доступ до власних електронних ресурсів, призначених для фахівців у сфері охорони здоров’я.

У цьому підрозділі розміщена актуальна інформація про навчальні заходи (тренінги, вебінари тощо) з питань використання електронних ресурсів наукової інформації, до яких надається доступ.

Cерія продовжуваних електронних видань ОЕСР «Вимірювання наукової, технічної та інноваційної діяльності» містить офіційні рекомендації, підготовлені ОЕСР, із методологічними підходами до статистичних обстежень наукових досліджень і розробок; основний методологічний інструмент ОЕСР у сфері інновацій, скерований на глибше розуміння інноваційних процесів і пов’язаних з ним феноменів та аналіз патентної діяльності.