ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

ШУКАЙТЕ ІНФОРМАЦІЮ ЯК ПРОФІ

На цей час інформаційні ресурси ДНТБ України включають:

  1. Власні інформаційні ресурси:
  2. Наукові зарубіжні бази даних:

  3. Ресурси мережі Інтернет:

Основою інформаційних ресурсів ДНТБ України є ЕК, спеціалізовані бази даних та OUCI. До ЕК вводяться бібліографічні описи практично всіх нових надходжень: монографій, авторефератів дисертацій та періодичних видань. Здійснюється також поточна реєстрація надходжень усіх номерів журналів, нових надходжень нормативно-технічних документів, промислових документів, депонованих наукових робіт.

Бібліотека не здійснює продаж книг, ціни в електронному каталозі зазначені з метою внутрішнього обліку.