ДОВІДКОВО-ПОШУКОВИЙ АПАРАТ

КЛЮЧ ДО ВСІЄЇ ІНФОРМАЦІЇ

Нові надходження до фондів бібліотеки своєчасно проходять наукову та технічну обробку. Через систему каталогів та картотек для користувачів розкривається зміст фондів ДНТБ України. Довідково-пошуковий апарат (ДПА) дає можливість здійснювати різні види пошуку: алфавітний, систематичний, нумераційний, предметний. Ознайомитись з електронними ресурсами бібліотеки та провести пошук в електронних каталогах можна на вебсайті у розділі «Електронні ресурси».

Електронні каталоги нараховують:

0тис.
записів в ЕК книг та періодики
0тис.
записів в спеціалізованих ЕК
0тис.
записів в ІМІДЖ каталозі

ЕК бібліотеки створюється з 2002 року. На сьогодні він складається з більше ніж 323 тис. записів. До ЕК та баз даних ЕК вводяться бібліографічні описи практично всіх нових надходжень монографій, авторефератів дисертацій та журналів. Здійснюється також поточна реєстрація надходжень усіх номерів журналів. Використання ЕК дозволяє оперативно відповідати на різноманітні запити користувачів.

ЕК патентно-правовової літератури (БД періодика) містить аналітичні описи статей, одночасно являючи собою ДПА до фонду патентно-правовової періодики та реферативну БД у вигляді інформаційно-пошукової системи патентно-правової інформації. Через Інтернет-посилання до нього залучаються повнотекстові документи, що розміщені у відкритому доступі на веб-сайтах правовласників. На сьогодні ЕК ППП розкриває відображені в ньому видання та надає доступ більш ніж до 2000 повнотекстових документів.