Інформаційні матеріали2024-07-08T17:03:06+03:00

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ!

ЗАХОДИ 

ДАТА ВИД ЗАХОДУ ТЕМАТИКА
15 січня о 12:00 UTC Вебінар Coffee Break з інтеграції ORCID до репозиторіїв та CRIS систем
24 січня о 8:00 UTC Вебінар Я учасник консорціуму, а тепер що? – Допомога та підтримка
30 січня о 16:00 UTC Конференція ROR Community Showcase 5-річчя організації
27 березня о 12:00 UTC Вебінар ORCID інфо день
16 квітня о 12:00 UTC Вебінар Покращуйте свою бібліотеку разом з Alma
30 квітня о 12:00 UTC Вебінар Презентація Барселонської декларації
29 травня о 10:00 UTC Вебінар Наука в Україні. На шляху до відкритості
5 червня о 11:00 UTC Вебінар Метадані наукових досліджень у системі ORCID та URIS
10 липня о 10:00 UTC Вебінар Можливості Національної електронної науково-інформаційної системи. Модуль профілів: огляд та функціонал
17 липня о 10:00 UTC Вебінар 1. Презентація здобутків науковців у профілі Web of Science. 2. «Профіль вченого» у Національній електронній науково-інформаційній системі: наповнення та корегування
24 липня о 10:00 UTC Вебінар 1. Профіль установи Organization-Enhanced profile для оцінки публікаційної діяльності установи за даними Web of Science. 2. Відображення досягнень установи у Національній електронній науково-інформаційній системі системі: профіль «Установи»
31 липня о 10:00 UTC Вебінар 1. Оцінка здобутків держави за певним напрямком знань, побудова дорожньої карти розвитку науки за допомогою Web of Science та InCites. 2. Державна атестації наукових установ за допомогою Національної електронної науково-інформаційної системи: автоматизація процесу звітування про результати діяльності науковців, наукових установ та наукових проєктів
7 серпня о 10:00 UTC Вебінар Модулі конкурсів Національної електронної науково-інформаційної системи
24-25 жовтня Конференція ІІІ міжнародна конференція “Відкрита наука та інновації в Україні 2024”
ДАТА ВИД ЗАХОДУ ТЕМАТИКА
17.02 Навчально-методичний семінар Інноваційні технології в бібліотечно-інформаційній діяльності
24.03 Навчально-методичний семінар Актуалізація та збереження  бібліотечних фондів: виклики сьогодення
19.05 Семінар до Дня науки в Україні Міжнародні наукометричні бази даних: показники ефективності
02.06 Семінар-практикум Індексування документів за УДКметодичні рішення для бібліотек
22.09 Навчально-методичний семінар Особливості організації роботи  бібліотек в умовах нових реалій
26-27.10 Міжнародна конференція до Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку Друга Міжнародна конференція «Відкрита наука та інновації в Україні 2023»
31.10 Вебінар «Знайомство з Research4Life: початок використання»
2.11 Вебінар “Знайомство з Research4Life: Єдиний контент-портал.”
6.11 Вебінар “Знайомство з Research4Life: ефективний пошук у колекціях”
18.12 Науково-практичний семінар “Сучасний стан та напрями розвитку стандартизації у сфері діяльності ТК 144 «Інформація і документація» “
29.11-27.12

(щосереди)

Курс тренінгів

“Сучасні підходи для ефективної підготовки наукових публікацій”

ДАТА ВИД ЗАХОДУ ТЕМАТИКА
21.01 Навчально-методичний семінар Сучасна бібліотека в епоху цифрової трансформації науки та освіти
18.02 Семінар-практикум Нові нормативно-технічні документи із стандартизації у сфері діяльності ТК 144 “Інформація і документація”
18.03 Навчально-методичний семінар Стан та тенденції збереження документних фондів
22.04 Навчально-методичний семінар* Місія бібліотек у культурному та духовному відродженні України
20.05 Семінар до Дня науки Бібліотеки в єдиному інформаційному просторі: вектори  розвитку
03.06 Семінар-практикум Індексування документів за УДК: методичні рішення для бібліотек
23.09 Навчально-методичний семінар Актуальні питання формування бібліотечно-інформаційних ресурсів
21.10 Школа досвіду* Бібліотека нового покоління: перезавантаження
18.11 Практикум Інноваційні  підходи у роботі з інформаційними ресурсами
03.12 День фахівця Бібліотечно-інформаційна сфера: нові часи – нові можливості

*про місце проведення буде повідомлено додатково
**скасовано у зв’язку з карантином

ДАТА ВИД ЗАХОДУ ТЕМАТИКА
22.01 Навчально-методичний семінар Бібліотека в електронному форматі
19.02 Семінар-практикум Стандартизація у бібліотечній і суміжних галузях: результати та перспективи
24.03 Навчально-методичний семінар Збереження інформаційних ресурсів бібліотеки: сьогодення і перспективи
16.04 Навчально-методичний семінар* Місія бібліотеки у культурному та духовному відродження України*
21.05 Семінар Бібліотека. Інформація. Суспільство
04.06 Семінар-практикум Нове в УДК
17.09 Навчально-методичний семінар Формування бібліотечно-інформаційних ресурсів: ефективне партнерство
22.10 Школа досвіду* Сучасна бібліотека: традиції та новації
19.11 Практикум Інформаційне забезпечення розвитку наукового та виробничого потенціалу країни патентними документами
03.12 День фахівця Захід присвячений Всесвітньому дню науки та Міжнародному тижню відкритого доступу

*про місце проведення буде повідомлено додатково
**скасовано у зв’язку з карантином

ДАТА ВИД ЗАХОДУ ТЕМАТИКА
24.01 Навчально-методичний семінар Новітні бібліотечно-інформаційні технології: тенденції розвитку
21.02 Семінар-практикум Нормативно-технічні документи із стандартизації: інформація і документація.

ПЕРЕГЛЯНУТИ ФОТО

20.03 Навчально-методичний семінар Бібліотека: новий формат послуг*
17.04 Навчально-методичний семінар Місія бібліотеки у культурному та духовному відродження України*
22.05 Науково-практична конференція Бібліотека. Інформація. Суспільство*
05.06 Практикум Нове в УДК*
18.09 Навчально-методичний семінар Інфраструктура формування бібліотечно-інформаційних ресурсів: нова реальність
23.10 Школа досвіду Трансформація сучасної бібліотеки
20.11 Практикум Інноваційні підходи в роботі з інформаційними ресурсами
04.12 День фахівця Захід присвячений Всесвітньому дню науки та Міжнародному тижню відкритого доступу

*скасовано у зв’язку з карантином

ДАТА ВИД ЗАХОДУ ТЕМАТИКА
18.01 Учбово-методичний семінар Ресурси глобальної мережі Інтернет: використання в бібліотечно-інформаційній діяльності.
15.02 Практикум Стандартизація бібліотечної діяльності.
22.03 Зустріч Збереження фондів в добу цифрових технологій: сьогодення і перспективи
19.04 Учбово-методичний семінар Місія бібліотек у культурному та духовному відродженні України
24.05 Семінар Бібліотека. Інформація. Суспільство.
07.06 Семінар-практикум Нове в УДК
20.09 Учбово-методичний семінар Пріоритетні напрями формування бібліотечно-інформаційних ресурсів
18.10 Школа досвіду Сучасна бібліотека: традиції та новації
22.11 Практикум Використання новітніх технологій у роботі з патентними документами
06.12 День фахівця Нові часи – нові можливості
ДАТА ВИД ЗАХОДУ ТЕМАТИКА
19.01 Учбово-методичний семінар Інформаційні технології в діяльності бібліотек
16.02 Практикум Нормативно-технічні документи зі стандартизації: реалії, пріоритетні напрями розвитку національної системи
23.03 Учбово-методичний семінар Збереження бібліотечних фондів в умовах трансформації інформаційного середовища
20.04 Семінар Місія бібліотек у культурному та духовному відродженні України
18.05 Учбово-методичний семінар Науково-технічні бібліотеки України: тенденції розвитку
01.06 Практикум Нове в УДК
21.09 Учбово-методичний семінар Інфраструктура формування бібліотечно-інформаційних ресурсів
19.10 Школа досвіду Сучасна бібліотека: традиції та новації
16.11 Практикум Використання новітніх технологій у роботі з інформаційними ресурсами
07.12 День фахівця Нові часи – нові можливості
ДАТА ВИД ЗАХОДУ ТЕМАТИКА
20.01 Учбово-методичний семінар Інформаційні технології в діяльності бібліотек
17.02 Практикум Інформаційно-комунікаційне середовище бібліотеки: сервіси соціальних медіа та сучасних інформаційних систем
24.03 Учбово-методичний семінар Збереження фондів в добу цифрових технологій: сьогодення і перспективи
21.04 Семінар Місія бібліотек у культурному та духовному відродженні України
19.05 Учбово-методичний семінар Бібліотека. Інформація. Суспільство.
02.06 Практикум Нове в УДК
22.09 Учбово-методичний семінар Формування документних фондів НТБ / ДІФ: проблеми і перспективи
20.10 Школа досвіду Сучасна бібліотека: традиції та новації
17.11 Практикум Використання новітніх технологій у роботі з патентними документами
01.12 День фахівця Нові часи – нові можливості
ДАТА ВИД ЗАХОДУ ТЕМАТИКА
22.01 Учбово-методичний семінар Ресурси глобальної мережі Інтернет: використання в бібліотечно-інформаційній діяльності
19.02 Практикум Актуальні питання каталогізації бібліотечно-інформаційних ресурсів
18.03 Учбово-методичний семінар Вимоги до формування бібліотечно-інформаційних фондів
22.04 Учбово-методичний семінар Місія бібліотек у культурному та духовному відродженні України
20.05 Учбово-методичний семінар Місце бібліотечно-інформаційних установ у національній інформаційній структурі
03.06 Практикум Нові в УДК
23.09 Учбово-методичний семінар Особливості сьогодення у комплектуванні фондів НТБ / ДІФ
21.10 Школа досвіду Бібліотечно-інформаційний сервіс з використанням новітніх технологій
18.11 Практикум Сучасні підходи у роботі з патентною документацією
02.12 День фахівця Нові часи – нові можливості
ДАТА ВИД ЗАХОДУ ТЕМАТИКА
23.01 Учбово-методичний семінар Новітні бібліотечні технології: перспективні напрями розвитку
20.02 Практикум Сучасна каталогізація бібліотечно-інформаційних ресурсів
20.03 Учбово-методичний семінар Збереження інформаційних ресурсів бібліотеки: сьогодення і перспективи
17.04 Учбово-методичний семінар Місія бібліотек у культурному та духовному відродженні України
22.05 Учбово-методичний семінар Особливості комплектування фондів НТБ / ДІФ в нинішніх умовах
05.06 Практикум Нове в УДК
18.09 Конференція 80-річчя ДНТБ України
23.10 Школа досвіду Традиційні та новітні інформаційні технології у сучасній бібліотеці
20.11 Практикум Обслуговування користувачів патентними документами
04.12 День фахівця Нові часи – нові можливості

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДАЙДЖЕСТ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ УКРАЇНИ В БІБЛІОТЕЧНІЙ І СУМІЖНИХ ГАЛУЗЯХ

ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПИТАНЬ ЗВ’ЯЖІТЬСЯ З НАМИ ЧЕРЕЗ ФОРМУ ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ

Go to Top