ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ТЕХНОПАРКИ

У сучасних економічних умовах інноваційні технології стали найголовнішим чинником забезпечення економічного зростання країн і суспільного прогресу та перетворилися на основну рушійну силу подолання кризових явищ в економіці. Враховуючи міжнародний інтеграційний поступ нашої держави, провідні наукові установи України активно долучаються до світового наукового товариства, проводячи дослідження у пріоритетних напрямах інноваційного розвитку світового господарства.

Пропонуємо до уваги користувачів віртуальну тематичну виставку “Інноваційна діяльність і технопарки”, яка спрямована на широке коло фахівців в інноваційній сфері, викладачів, студентів, аспірантів вищих навчальних закладів та ін. Матеріали містять бібліографічні описи і анотації до книг та статей з періодичних видань України із зазначенням шифрів зберігання.

З оригіналами публікацій можна ознайомитись у читальному залі, зробити ксерокопію, сканувати. Виставка поновлюється щоквартально.

РОЗДІЛИ ВИСТАВКИ

  • Інноваційна діяльність. Загальні питання;
  • Особливості становлення та функціонування технопарків на сучасному етапі в Україні та за її межами.

PDF-ФАЙЛИ: