МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ І УКРАЇНА

З метою інформаційної підтримки освітньо-професійного рівня студентів, аспірантів та викладачів ВНЗ і на допомогу підготовки випускних магістерських та бакалаврських робіт, а також дисертаційних досліджень з питань міжнародної економіки, проблем Європейської інтеграції, міжнародних фінансів, глобальної фінансово-економічної кризи, менеджменту та маркетингу,

Державна науково-технічна бібліотека України пропонує користувачам віртуальну тематичну виставку книжкових видань та авторефератів дисертацій з фонду ДНТБ України починаючи з 2010 року.

Виставка складається з 5-ти розділів. У розділах матеріали розташовані за алфавітом назв. Бібліографічні дані надані у вигляді бібліографічних описів, змісту, анотацій книг, шифрів зберігання. З оригіналами зазначених публікацій можна оперативно ознайомитися у читальному залі бібліотеки, зробити ксерокопію, сканувати.

РОЗДІЛИ ВИСТАВКИ

  • Зовнішньоекономічна діяльність. Міжнародна економіка. Європейський Союз і Україна. Міжнародні економічні відносини у системі світового господарювання.
  • Менеджмент і маркетинг ЗЕД.
  • Інформаційне суспільство. Міжнародна інноваційно-інвестиційна діяльність. Транснаціональні корпорації. Трансфер міжнародних технологій.
  • Міжнародна торгівля. Міжнародний бізнес. Електронний бізнес, комерція. Світова організація торгівлі (СОТ). Світовий ринок товарів та послуг. Зони вільної торгівлі
  • Світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові відносини.

PDF-ФАЙЛИ: