Тимчасові незручності у роботі з профілем автора у базі даних Scopus

  • Керівництво Фраскаті 2015– офіційні рекомендації, підготовлені ОЕСР, із методологічними підходами до статистичних обстежень наукових досліджень і розробок. Це міжнародний стандарт у сфері статистики науки, який надає рекомендації з формування та інтерпретації відповідних індикаторів, спрямованих насамперед на проведення інтернаціональних порівнянь;
  • Керівництво Осло 2018– основний методологічний інструмент ОЕСР у сфері інновацій, скерований на глибше розуміння інноваційних процесів і пов’язаних з ним феноменів. Керівництво Осло 2018 містить основні поняття, пов’язані з науковим дослідженням і розробкам, їх склад і кордони, систему інституційних та функціональних класифікацій, а також рекомендації щодо збору даних про технологічні інновації, використання патентних даних в якості показників науки і техніки;
  • Керівництво ОЕСР з патентної статистики.Його основне призначення – аналіз патентної діяльності. У цьому Керівництві наведено керівні принципи використання патентних даних для статистичних вимірювань у галузі науки і технологій, а також рекомендації щодо складання та інтерпретації патентних показників у цьому контексті. Стандарт спрямований на те, щоб показати, для чого можна використовувати патентну статистику і для чого вона не може бути використана, як рахувати патенти, щоб максимізувати інформацію про науково-дослідну діяльність та мінімізувати статистичний шум та упередження. Також, він описує, як патентні дані можуть бути використані при аналізі широкого спектру тем, пов’язаних з технічними змінами та патентною діяльністю, включаючи зв’язки між певною галуззю і наукою, стратегії компаній щодо патентування, інтернаціоналізацію досліджень та індикатори цінності патентів.