SCOPUS

Scopus – наукометрична реферативна база даних наукових цитувань, яка була створена у 2004 році видавничою корпорацією Elsevier. База даних містить більше 82 млн документів (наукові рецензовані журнали, матеріали конференцій, серіальні книжкові видання тощо). Глибина архіву сягає 1788 року. 

Scopus – один із інструментів в галузі наукометрії, який надає різні метрики для кількісного виміру науки: створено понад 17 млн авторських профілів та понад  80 тис. профілів установ,  проіндексовано понад 25 тис. назв рецензованих наукових журналів, міститься 1,7 млрд наукових цитувань.

На сьогодні в базі даних проіндексовано понад 5500 назв наукових журналів відкритого доступу.

Рубрикатор Scopus (ASJC) має 27 базових тематичних розділів, поділених на 335 підрозділів. Політематичні статті індексуються одразу в кількох розділах.

База даних доступна на умовах передплати, ДНТБ України є адміністратором у наданні доступ до Scopus в Україні.