Наукові проєкти2022-05-09T17:39:49+03:00

НАУКОВІ ПРОЄКТИ

ПРОЄКТИ НА ЕТАПІ РОЗРОБКИ

Дослідження з розробки науково-інформаційної е-платформи відкритої дослідницької інформації про академічні заходи України на базі кращих європейських практик

Методологічні та науково-практичні засади створення електронного повнотекстового ресурсу науково-технічної інформації (Електронної Бібліотеки) в ДНТБ України

Дослідження інформаційно-комунікаційних технологій архівування публікацій науковців та створення інструментарію депонування відповідно до парадигми Відкритої науки

Дослiдження новiтнiх принципiв вiдкритого доступу до наукової лiтератури та удосконалення Вiдкритого українського iндексу наукових цитувань (Open Ukrainian Citation Index (OUCI)

Дослiдження европейських практик функцiональної класифiкацiї ДІ та розробка нацiонального класифiкатора ДІ для Нацiональної електронної науково-iнформацiйної системи «URIS»

РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЄКТИ

Автоматичний інструмент дослідження термінології: видобуток і опрацювання термінів із забезпеченням взаємнооднозначної транслітерації

Go to Top