Наукові проєкти2022-05-09T17:39:49+03:00

НАУКОВІ ПРОЄКТИ

ПРОЄКТИ НА ЕТАПІ РОЗРОБКИ

Розробка системи “Карта науки України” для забезпечення відображення та публікації даних про дослідницьку інфраструктуру, наукові установи та ЗВО, наукові проєкти та інші об’єкти із можливістю фільтрації демонстрованих даних та перегляду детальної інформації про об’єкти

Удосконалення інформаційних ресурсів у сфері науки в частині реєстрації, внесення, збереження, пошуку та обміну даних, а також створення бази даних на основі НПА у сфері науки

Удосконалення існуючих та створення нових функціональних модулів Національної електронної науково-інформаційної системи «URIS»

Дослідження з розробки науково-інформаційної е-платформи відкритої дослідницької інформації про академічні заходи України на базі кращих європейських практик

Дослiдження новiтнiх принципiв вiдкритого доступу до наукової лiтератури та удосконалення Вiдкритого українського iндексу наукових цитувань (Open Ukrainian Citation Index (OUCI)

Дослiдження европейських практик функцiональної класифiкацiї ДІ та розробка нацiонального класифiкатора ДІ для Нацiональної електронної науково-iнформацiйної системи «URIS»

РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЄКТИ

Методологічні та науково-практичні засади створення електронного повнотекстового ресурсу науково-технічної інформації (Електронної Бібліотеки) в ДНТБ України

Дослідження інформаційно-комунікаційних технологій архівування публікацій науковців та створення інструментарію депонування відповідно до парадигми Відкритої науки

Go to Top