Матеріали вебінару з нагоди дня науки “Наука в Україні. На шляху до відкритості”

29.05 відбувся вебінар з нагоди дня науки “Наука в Україні. На шляху до відкритості”, організований ДНТБ України спільно з МОН та компанією Clarivate, під час якого була представлена дорожня карта подальшого розвитку Національної електронної науково-інформаційної системи “URIS”.

Згідно із Концепцією розвитку Національної електронної науково-інформаційної системи “URIS”, станом на травень 2024 року, вже розроблено і знаходяться в дослідній експлуатації декілька модулів системи, які  значно покращили доступність та управління науковою інформацією, а саме:

 1. Модуль профілів (2022 рік):
 2. Модуль кабінетів (2023 рік):
 3. Модуль конкурсів (2023 рік):
 4. Модуль консультацій (2023 рік):
 5. Модуль аналізу дослідницьких інфраструктур (2023 рік):
 6. Модуль моніторингу ЗВО та НУ (2024 рік):
 7. Модуль Реєстру підтримка держави (запуск у 2024 році):

Проведені процедури

У рамках розвитку системи також були проведені процедури:

 1. Конкурс щодо обрання членів наукового комітету національної ради з питань розвитку науки і технологій (2023 рік)
 2. Основний конкурс наукових проєктів МОН(2023 рік):
 3. Конкурс наукових проєктів молодих вчених МОН (2023 рік):
 4. Конкурс проєктів за кошти ЄС Горизонт 2020 (2024 рік) (триває еспертиза)
 5. Формуваня тематичних планів НДДКР (2024 рік):
 6. Звітна кампанія ЗВО та НУ (2024 рік) (триває)
 7. Збір даних про втрати ДІ (2024 рік) (триває)
 8. Формування карти ДІ у розрізі ЦККНО (2024 рік)
 9. Формування єдиної бази експертів МОН (2024 рік):

На найближче майбутнє заплановано розробку та впровадження нових модулів та процедур:

Заплановані процедури

 1. Конкурс держзамовлення на НТП (2024 рік):
  • Буде проведений для підтримки пріоритетних наукових напрямків.
 2. Конкурс стартап-школа-інкубатор-акселератор (2024 рік):
  • Спрямований на розвиток наукових стартапів та інновацій.
 3. Основний конкурс наукових проєктів МОН (2024 рік):
  • Відкритий конкурс для підтримки наукових проектів.
 4. Конкурс наукових проєктів молодих вчених МОН (2024 рік):
  • Конкурс для молодих вчених з метою підтримки їхніх досліджень.
 5. Атестація ЗВО та НУ (2024 рік):
  • Планується атестація закладів вищої освіти та наукових установ.

Модулі у стадії розробки:

 1. Карта дослідницької інфраструктури (2024 рік):
  • Інтерактивна карта, що відображатиме розподіл наукових досліджень та інфраструктур.
 2. Модуль ведення реєстрів (2024 рік):
  • Інструмент для управління різними науковими реєстрами.
 3. Модуль атестації ЗВО та НУ (2024 рік):
  • Система атестації закладів вищої освіти та наукових установ.
 4. Модуль управління доступом в.о. установи (2024 рік):
  • Дозволить керувати доступом до наукових даних та ресурсів.
 5. Модуль послуг ЦККНО (2024 рік):
  • Платформа для надання послуг Центрів колективного користування науковим обладнанням.

Крім того, було анонсовано відкриття ще додаткових модулів Системи, зокрема Модулю профілів Системи та модулю Консультацій.

Синхронізація цих модулів із модулем конкурсів, модулем моніторингу закладів вищої освіти та наукових установ, а також інших модулів системи дозволить спростити процес взаємодії із системою, агрегувати та повторно використовувати дані без необхідності їх повторного внесення.

Крім того, старший дослідник компанії Clarivate Ірина Тихонкова презентувала вплив відкритого доступу на науку, базуючись на даних, отриманих з Web of Science та InCites. У доповіді були представлені аналітичні матеріали щодо публікаційної активності ЗВО та наукових установ України, впливу публікацій у відкритому доступі на їх цитування і видимість, а також показана динаміка змін щодо публікацій провідних ЗВО України.

Запис вебінару можна знайти тут