НАНОТЕХНОЛОГІЇ: НАУКА ТА ВИРОБНИЦТВО

Нанотехнології є сферою знань, пов’язаною з матеріалами й системами, структури й окремі компоненти яких є феноменальними явищами й процесами, мають абсолютно нові або істотно поліпшені властивості, обумовлені їхніми нанотехнологічними розмірами. Специфічна риса нанотехнологій – їхній міждисциплінарний, комплексний характер, тобто можливість використання того ж винаходу в багатьох сферах: хімії, біології, електроніці, медицині, сільському господарстві, промисловості, екології.

Пропонуємо Вашій увазі огляд джерел з питань нанотехнологій за 2009-20.. рр., що містяться у фонді ДНТБ України. Бібліографічні описи представлених публікацій супроводжуються анотаціями та шифрами зберігання.

З оригіналами публікацій можна ознайомитись у читальному залі бібліотеки, зробити ксерокопію, сканувати. Виставка поновлюється щоквартально.

РОЗДІЛИ ВИСТАВКИ

  • Напрямки розвитку нанотехнологій;
  • Нанотехнології для ПЕК: ресурсозбереження, альтернативні джерела енергії;
  • Нанотехнології в будівельних матеріалах і конструкціях;
  • Медицина та нанобіотехнології. Екологія;
  • Індустрія нанотехнологій.

PDF-ФАЙЛИ: