НАУКОВО-ПУБЛІКАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ

Перелік статей у журналах, що входять до наукометричних баз даних, фахових видань України, тези доповідей та виступи:

20. Shapovalov, Y. B., Shapovalov, V. B., Zharinova, A. G., Zharinov, S. S., Tsybenko, I. O., & Krasovskiy, O. S. An academic events sub-system of the URIS and its ontology representation to improve scientific usability and motivation of scientists in terms of European integration. Proceedings of the 3rd Edge Computing Workshop «Doors 2023» (April 7, 2023), Zhytomyr, Ukraine (SCOPUS): https://ceur-ws.org/Vol-3374/paper10.pdf

19. Zharinov, S. (2020). The role of the library in the digital economy. Information Technology and Libraries, 39(4), 1–17.  (SCOPUS): https://doi.org/10.6017/ITAL.V39I4.12457

18. Струнгар, А. В., & Плисенко, Г. П. (2023). ОГЛЯД НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ OPEN UKRAINIAN CITATION INDEX (OUCI). Наука і Техніка, 5 (19), 50–57.  https://drive.google.com/file/d/1LRFlWq8J2_GsLg-X6GxLpQ6VqJjzgwuK/view17.

17. Рудакова Т. В. & Шаповалов Є.Б. Проблеми реінженірінгу бізнес-процесів в організації наукових заходів. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Бізнесаналітика: моделі, інструменти та технології» (1-3 березня, 2023), Київ, Україна: НАУ. https://dntb.gov.ua/wp-content/uploads/2023/05/БІЗНЕС_АНАЛІТИКА_Тези.pdf

16. Кузнецова Т.К., Струнгар А.В., Жарінова А.Г. & Ковбаско О.М. Деякі аспекти використання постійних ідентифікаторів академічних заходів у міжнародних платформах конференцій. Стратегії глобальної конкурентоспроможності: соціально-економічні виміри: матеріали Х  міжнар. науково-практич. конфер. (23 березня, 2023), Черкаси, Україна: ЧДТУ.  https://bit.ly/3OaJAVb

15. Shapovalov Ye., Shapovalova M. & Shapovalov V. Reengineering of business processes related to scientific data publishing using ontologies ensuing simplification of data representation. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Бізнес-аналітика: моделі, інструменти та технології» (с. 381-384). 1-3 березня, 2023, Київ, Україна: НАУ. https://dntb.gov.ua/wp-content/uploads/2023/05/БІЗНЕС_АНАЛІТИКА_Тези.pdf

14. Плисенко Г.П. & Струнгар А.В. Роль фактографічних баз даних у прийнятті ефективних інноваційно-технологічних рішень щодо досліджуваного об’єкта. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Відновлення та модернізація економіки України: виклики, пріоритети, практики» (2 березня, 2023), Харків, Україна: ВСП «Харківський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ».  https://bit.ly/3nZQsdk

13. Плисенко Г.П. & Струнгар А.В. Ahrefs, як інструмент оптимізації пошуку наукової інформації. Вища освіта за новими стандартами: виклики у контексті діджиталізації та інтеграції в міжнародний освітній простір: матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції (23 березня, 2023), Харків, Україна: ФОП Панов А. М. https://kmpa.kh.ua/files/conferences/2023.03.23._Kharkiv._Vyshcha_osvita_za_novymy_standartamy.pdf

12. Москаленко О.О. Системне формування електронних інформаційних ресурсів в Державній науково-технічній бібліотеці України. Бібліотека в сучасному інформаційному просторі: проблеми та перспективи: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної бібліотечної конференції (17 листопада, 2022), Одеса, Україна: Південноукр. нац. пед. ун-т ім.  К.  Д. Ушинського. http://dspace.pdpu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/16749/1/Moskalenko.pdf

11. Струнгар А.В. & Шмаглій О.Б. Стан, досягнення та перспективи інформаційних систем і технологій. Матеріали XXIII Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів (20-21 квітня 2023), Одеса, Україна: Видавництво ОНТУ. https://ontu.edu.ua/download/konfi/2023/Conference_abstract-IT-21-22-04-23.pdf

10. Auhunas S., Zharinova A. & Kaliuzhna N. Descriptive metadata management for scientific events and conferences registration in Ukraine. Перша міжнародна конференція «Відкрита наука та інновації в Україні 2022» (27-28 жовтня, 2022), Київ, Україна: УкрІНТЕІ, 2022. http://doi.org/10.35668/978-966-479-129-5

9. Zharinov S. Development of international scientific and technical cooperation. Перша міжнародна конференція «Відкрита наука та інновації в Україні 2022» (27-28 жовтня, 2022), Київ, Україна: УкрІНТЕІ, 2022. http://doi.org/10.35668/978-966-479-129-5

8. Tsiura M., Tsybenko I. Citation databases to evaluate openness of research funded by public grants.  Перша міжнародна конференція «Відкрита наука та інновації в Україні 2022» (27-28 жовтня, 2022), Київ, Україна: УкрІНТЕІ, 2022. http://doi.org/10.35668/978-966-479-129-5

7. Струнгар А. & Артюх А. Вплив сигналів соціальних мереж на розвиток бібліотечних веб-ресурсів за пошуковими словами. Перша міжнародна конференція «Відкрита наука та інновації в Україні 2022» (27-28 жовтня, 2022), Київ, Україна: УкрІНТЕІ, 2022. http://doi.org/10.35668/978-966-479-129-5

6. Nataliia Kaliuzhna, Auhunas S., Research Information Infrastructure in Ukraine: first steps towards building a national CRIS Procedia Computer Science, Volume 211, 2022, Pages 230-237 https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.10.196

5. Nataliia Kaliuzhna, Altemeier Franziska, Serhii Nazarovets, Christian Hauschke. Towards FAIR research information — insights from experts workshops. VIVO 2021 (23-25 June 021), Hanover, Germany. https://doi.org/10.5281/zenodo.5040057

4. Auhunas S., Zharinov S. Development of Patterns in research information management using the of persistent identifiers: findings from a National survey in Ukraine. PIDapalooza 2021 (27-28 January 2021), Portugal, Lisbon. (https://pidapalooza2021.sched.com/directory/speakers)

3. Калюжна, Н., & Алтемеіер, Ф. (2021). Принципи FAIR для дослідницької інформації: звіт із серії воркшопів. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук, (7), 128–132. http://librinfosciences.knukim.edu.ua/article/view/233322

2. Hauschke, C., Nazarovets, S., Altemeier, F., & Kaliuzhna, N. (2021). Roadmap to FAIR Research Information in Open Infrastructures. Journal of Library Metadata, 0(0), 1–17. https://doi.org/10.1080/19386389. 2021.1999156

1. Sabina Auhunas. A bibliometric analysis of Ukrainian research articles on SARS-CoV-2 (COVID-19) in compliance with the standards of Current Research Information Systems. Almanac of Science. 2020. № 8 (41) С. 5. http://almanah.ltd.ua/save/2020/8%20(41)/2.pdf.