ОСОБЛИВІ ПОСЛУГИ ДНТБ УКРАЇНИ

БІБЛІОТЕЧНІ ПОСЛУГИ

ДНТБ України пропонує користувачам найбільшу в країні колекцію джерел науково-технічної інформації, до складу якої входять фонди патентних, нормативно-технічних і промислових документів; вітчизняних та зарубіжних науково-технічних книг і періодичних видань; кандидатських і докторських дисертацій; звітів про науково-дослідні роботи та дослідно-конструкторські розробки; фонди депонованих наукових робіт і авторефератів дисертацій тощо. Здійснити пошук необхідних документів можливо за допомогою довідково-пошукового апарату, що складається із системи електронних, сканованих і карткових каталогів.

ДНТБ України надає можливість користування її фондами та послугами громадянам без обмежень за рівнем освіти і спеціальності, незалежно від статі, національності, громадянства та політичних переконань згідно з «Правилами користування ДНТБ України».

Детально

ТЕМАТИЧНІ ВИСТАВКИ

З метою популяризації бібліотечного фонду в приміщеннях бібліотеки для користувачів проводяться виставки нових надходжень, тематичні виставки, на яких експонуються монографії, наукові збірники, підручники, періодичні видання, автореферати дисертацій, патентні та нормативно-технічні документи з бібліотечної колекції.

Також до ювілейних та пам’ятних дат організуються виставки, присвяченні персоналіям – видатним особистостям у галузі економіки, науки, техніки, культури, в інших сферах суспільного життя.

Для інформування віддалених користувачів бібліотека використовує практику організації віртуальних виставок, що забезпечує можливість їх дистанційного перегляду без відвідування бібліотеки, необмеженість строку експонування та поповнення новими документами в потрібній кількості назв.

Детально

ПРОФЕСІЙНІ ЗАХОДИ

ДНТБ України як науково-інформаційна та культурно-просвітницька установа, методичний центр мережі науково-технічних бібліотек України систематично організовує та проводить науково-методичні, бібліотечно-інформаційні й інші публічні заходи. У бібліотеці на постійній основі діє система підвищення кваліфікації бібліотечних працівників, що сприяє підвищенню їхнього професійного та загальнокультурного рівня, розвитку творчої активності та ініціативності; вивченню досвіду запровадження інновацій у бібліотечній галузі України та світу. Бібліотека проводить презентації видавництв та їх кращих видань, зустрічі з авторами, а також приймає пропозиції від зацікавлених у спільному проведенні заходів осіб через форму зворотного зв’язку «онлайн-запит» на сайті www.gntb.gov.ua.

Детально

ДОСТУП ДО БАЗ ДАНИХ

Web of Science

На сьогодні на платформі Web of Science розташовано 15 баз даних, що створюються як компанією Clarivate Analytics так і її партнерами. Загалом на платформі індексується більше 33 тисяч видань, з 1864 року, з усіх дисциплін.

Основною частиною колекції є наукометрична база даних Web of Science Core Collection (WoSCC), яка складається з індексів наукового цитування періодичних видань з природничих і технічних наук – Science Citation Index Expanded (SCIE), з суспільних – Social Sciences Citation Index (SSCI) та з гуманітарних – Art and Humanities Citation Indeх (AHCI). З 2015 року WoSCC розширена мультидисциплінарним індексом Emerging Source Citation Index (ESCI) архів поглиблюється до 2005 року.

Також в WoSCC представлено індекси цитувань кращих конференцій Conference Proceedings Citation Index (CPCI) та монографії Book Citation Index BkCI і двох хімічних індексів: Current Chemical Reactions (CCR-EXPANDED) та Index Chemicus (IC).

Детально про WoS


Scopus

Рубрикатор Scopus (ASJC) має 27 базових тематичних розділів, поділених на 335 підрозділів, політематичні статті індексуються одразу в кількох розділах.

База даних індексує наукові журнали, матеріали конференцій та серіальні книжкові видання. Розробником та власником SciVerse Scopus є видавнича корпорація Elsevier. База даних доступна на умовах передплати через веб-інтерфейс.

Детально про Scopus

До уваги користувачів! ДНТБ України починає укладати договори про доступ до наукометричної бази даних Web of Scienceна 2020 рік для всіх державних та комунальних ЗВО і наукових установ України незалежно від відомчої підпорядкованості.

Доступ до Web of Science

OPEN UKRAINIAN CITATION INDEX

 

Open Ukrainian Citation Index (OUCI) — це пошукова система і база даних наукових цитувань, які надходять від усіх видань, що використовують сервіс Cited-by від Crossref та підтримують Initiative for Open Citations.

OUCI покликаний спростити пошук наукових публікацій, привернути увагу редакцій до проблеми повноти та якості метаданих українських наукових видань, покращити представлення українських наукових видань у спеціалізованих пошукових системах (наприклад, Dimensions, Lens.org, 1findr, Scilit), що може розширити їхню читацьку аудиторію, дозволить бібліометристам вільно вивчати зв’язки між авторами та документами з різних наукових дисциплін, зокрема, в галузі суспільних та гуманітарних наук.

Також, відповідно до принципу роботи OUCI, в ідеалі, в майбутньому кожна позиція списку використаної літератури повинна буде містити DOI, відтак пошукова система OUCI полегшить процес перевірки джерел, що були використані у процесі написання наукових робіт.

Детально про OUCI

ДЕПОНУВАННЯ

З метою розвитку бібліотечної справи в Україні, поповнення національного бібліотечно-інформаційного фонду, забезпечення потреб авторів/співавторів у доказовій базі у випадку захисту своїх прав ДНТБ України пропонує зручний та ефективний спосіб опублікування наукових робіт та науково-технічних розробок через систему депонування:

  • засвідчення пріоритету української науки;
  • фіксація авторського права на результат інтелектуальної діяльності;
  • інформування широкого загалу користувачів про об’єкти депонування;
  • безкоштовна реклама інтелектуального продукту через сайт ДНТБ України;
  • джерело пасивного прибутку.

Детально

РЕЄСТРИ РЕЗУЛЬТАТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Реєстр депонованих науково-технічних результатів інтелектуальної діяльності
(змінюється в міру надходження документів)

Реєстр депонованих творчих здобутків
(змінюється в міру надходження документів)

БІБЛІОТЕЧНИЙ КОВОРКІНГ-ЦЕНТР

Інноваційний інтелектуальний простір ДНТБ України, створений для втілення ваших ідей у життя. Ласкаво просимо всіх, кому потрібне комфортне робоче місце для продуктивної роботи, онлайн-навчання, приватних ділових зустрічей або проведення переговорів, презентацій, круглих столів чи майстер-класів. Бібліотечний коворкінг обладнаний сучасною оргтехнікою для виконання широкого спектру офісних завдань, розділений на зони командної роботи та індивідуальні місця.

Детально

2021-04-10T18:39:03+03:00

ПОДІЛИСЬ НОВИНОЮ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ:

Go to Top