WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION

COVERING THE LEADING SCHOLARLY LITURE

Платформа Web of Science є власністю компанії Clarivate Analytics. До 2017 року відділення IP&Science. Інтелектуальна власність і наука компанії Thomson Reuters є продовженням індексів наукового цитування, що були запропоновані Юджином Гарфілдом в 50-х роках минулого сторіччя і з 1964 року створювались Institute for Scientific Information. З 1997 року три спеціалізовані індекси наукового цитування поєдналися на веб платформі що отримала назву Web of Science.

На сьогодні на платформі Web of Science розташовано 15 баз даних, що створюються як компанією Clarivate Analytics так і її партнерами. Загалом на платформі індексується більше 33 тисяч видань, з 1864 року, з усіх дисциплін.

Основною частиною колекції є наукометрична база даних Web of Science Core Collection (WoSCC), яка складається з індексів наукового цитування періодичних видань з природничих і технічних наук – Science Citation Index Expanded (SCIE), з суспільних – Social Sciences Citation Index (SSCI) та з гуманітарних – Art and Humanities Citation Indeх (AHCI). З 2015 року WoSCC розширена мультидисциплінарним індексом Emerging Source Citation Index (ESCI) архів поглиблюється до 2005 року.

Також в WoSCC представлено індекси цитувань кращих конференцій Conference Proceedings Citation Index (CPCI) та монографії Book Citation Index BkCI і двох хімічних індексів: Current Chemical Reactions (CCR-EXPANDED) та Index Chemicus (IC).

Відбір до трьох основних журнальних індексів SCIE, SSCI AHCI здійснюється за чотирма параметрами:

 1. Зміст;
 2. Видавничі стандарти;
 3. Міжнародний склад;
 4. Аналіз цитування.

Критерії та процедура відбору журналів до Web of Science Core Collection.

ІНДЕКСАЦІЯ ВІДІБРАНИХ ВИДАНЬ

Видання, що відібрано до колекції індексується повністю, по кожній публікації Назва, автори, установ, вихідні дані публікації, резюме, місце виконання роботи, фінансова підтримка та пристатейний перелік літератури. Повна індексація всіх авторів, всіх наведених аффіліацій та переліків літератури дозволяє коректно розраховувати цитування кожної публікації, кожного автора, кожної установи і визначати пріоритетні напрямки досліджень, найвпливовіші публікації науковців, установи. Для видань SCIE, SSCI розраховується Імпакт фактор – показник впливовості видання. У WoSCC індексується більше 20 тисяч журналів, імпакт фактор має більше 11 тисяч видань.

Розширена версія референс-менеджеру EndNote Online дозволяє науковцям створювати власну картотеку статей і оформлювати публікацію за форматом майже 4000 видань в тому числі 11 стилів що рекомендовані для оформлення переліку літератури в дисертаційних роботах.

В рамках передплати за результатами конкурсу МОН Українським користувачам доступні:

 • Web of Science Core Collection:
 • Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) з 1970;
 • Social Sciences Citation Index (SSCI) з 1970;
 • Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) з 1975;
 • Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) з;
 • Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH) з 1990;
 • Book Citation Index- Science (BKCI-S) з 2005;
 • Book Citation Index- Social Sciences & Huma nities (BKCI-SSH) з 2005 -;
 • Emerging Sources Citation Index (ESCI) з 2015-.
 • Аналітика журналів- Journal Citation Reports з 1997
 • MedLine
 • Регіональні індекси наукового цитування
 • Russian Science Citation index
 • Chinese Science Citation Database
 • SciELO citation Index
 • KCI-Korean Journal Database
 • Researcher ID;