НАУКОМЕТРІЯ

НАДІЙНІ ДЖЕРЕЛА ДЛЯ ДОСЛІДНИКА

Проведення якісних наукометричних досліджень вимагає від дослідника використання надійних джерел бібліографічних даних та інструментів. Для встановлення точної кількості публікацій, наукових цитувань публікацій, автора, журналу, чи установи потрібно вірно ідентифікувати документи, що містяться у списках використаної літератури різних наукових публікацій.

Створення відповідних інструментів – це складне технічне завдання, що призвело до комерціалізації подібних проектів, а найбільш відомими прикладами таких продуктів є обрані бази, що доступні на платформі Web of Science та реферативна і цитатна база рецензованої літератури Scopus.

Укладачі згаданих авторитетних реферативних баз дотримуються прозорих критеріїв відбору наукових видань та проводять регулярний моніторинг їх якості, щоб вберегтися від включення маловартісних та ненаукових публікацій.

Крім комерційних наукометричних інструментів існують й альтернативні продукти, що доступні користувачам без передплати, однак, ці інструменти мають свої особливості та обмеження щодо використання (такі, наприклад, як непрозорість вмісту бази даних, чи незахищеність перед маніпуляціями).

Також, зараз у світі стрімко зростає підтримка Initiative for Open Citations – співпраця між науковими видавництвами, дослідниками та іншими зацікавленими сторонами задля сприяння необмеженій доступності даних про цитування в науковій літературі.

Зауважте, що термін «наукометричні бази даних» зустрічається, як правило, виключно у вітчизняних нормативних документах, натомість, в англомовній науковій літературі використовують термін «бази даних цитувань»
(Citation Databases).