Ukrainian Research Information System (URIS)

Проєкт створення Національної електронної науково-інформаційної системи «URIS» (Ukrainian Research Information System) має на меті проведення моніторингу науково-технічної діяльності працівників наукових і освітніх установ України та підвищення ефективності прийняття управлінських рішень у науковій сфері в питаннях використання матеріальних та фінансових ресурсів, як на загальнодержавному рівні, так і на рівні окремих установ, чи наукових підрозділів.

Інформація про проведені наукові роботи часто розпорошена у різних електронних системах (зокрема, комерційних Scopus, Web of Science та інституційних, тематичних репозитаріях тощо), що є перешкодою для прийняття обґрунтованих рішень в процесі управління науковою діяльністю установи, чи країни в цілому. Для розв’язання цієї проблеми сьогодні у світі застосовують Current Research Information Systems (CRIS) – інформаційні системи для зберігання, поширення та управління даними про наукові дослідження.

Сучасна CRIS забезпечить дослідникам доступ до наукової інформації, дозволить грантодавцям відстежувати прогрес та проводити аналіз профінансованих ними досліджень, допоможе представникам бізнесу знаходити перспективні технології та підвищить рівень обізнаності про ключові напрями української науки серед громадян та всіх зацікавлених.

CRIS міститиме інформацію про метадані публікацій, дисертацій, патентів, надаватиме перелік наукових установ (та їх підрозділів), науковців, опис наукових проєктів. Додатково система показуватиме метричні показники як для індивідуальних дослідників, так і для дослідницьких груп та установ. Завдяки плановому автоматичному оновленню системи та верифікації даних CRIS будуватиме та показуватиме наявні перевірені зв’язки між всіма об’єктами дослідницького процесу.

Рішення колегії МОН від 13 лютого 2020 р. № 1/1-13 Про створення Національної електронної науково-інформаційної системи «URIS»

Презентація проєкту URIS

Коротко про принцип побудови системи URIS

Приклади національних та інституційних CRIS-систем: