Міжнародна економіка. Європейський Союз і Україна

З метою інформаційної підтримки освітньо-професійного рівня студентів, аспірантів та викладачів ВНЗ і на допомогу підготовки випускних магістерських та бакалаврських робіт, а також дисертаційних досліджень з питань міжнародної економіки, проблем Європейської інтеграції, міжнародних фінансів, глобальної фінансово-економічної кризи, менеджменту та маркетингу,

 

Державна науково-технічна бібліотека України пропонує користувачам віртуальну тематичну виставку книжкових видань та авторефератів дисертацій з фонду ДНТБ України за 2010–2… роки.

Виставка складається з 5-ти розділів. У розділах матеріали розташовані за алфавітом назв. Бібліографічні дані надані у вигляді бібліографічних описів, змісту, анотацій книг, шифрів зберігання.

З оригіналами зазначених публікацій можна оперативно ознайомитися у читальному залі бібліотеки, зробити ксерокопію, сканувати.

Поновлюється виставка щоквартально.

Розділи виставки:

 

Розділ 1.Зовнішньоекономічна діяльність. Міжнародна економіка. Європейський Союз і Україна. Міжнародні економічні відносини у системі світового господарювання.

Розділ 2.Менеджмент і маркетинг ЗЕД.

Розділ 3.Інформаційне суспільство. Міжнародна інноваційно-інвестиційна діяльність. Транснаціональні корпорації. Трансфер міжнародних технологій.

Розділ 4.Міжнародна торгівля. Міжнародний бізнес. Електронний бізнес, комерція. Світова організація торгівлі (СОТ). Світовий ринок товарів та послуг. Зони вільної торгівлі

Розділ 5.Світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові відносини.

З оригіналами публікацій можна ознайомитися у читальному залі бібліотеки, зробити ксерокопію, сканувати. Виставка поновлюється раз у півроку.

Доступні.PDF файли:

2019(ІІ)       2019 (І)

2018(IV)      2018(ІІІ)    2018(II)     2018(I)

2017(IV)     2017(III)     2017(II)     2017(I)

2016(IV)     2016(III)     2016(II)     2016(I)

2015(IV)     2015(III)     2015(II)     2015(I)

2014(IV)     2014(III)     2014(II)     2014(I)

2013(IV)     2013(III)     2013(II)     2013(I)

2012(IV)     2012(III)     2012(II)     2012(I)