Тематична виставка до 100-річчя із дня народження Глушкова Віктора Михайловича

З метою консолідації та формування історичної свідомості Українського народу, збереження національної пам’яті та належного відзначення і вшанування пам’ятних дат і ювілеїв, Верховна Рада України постановляє: «Рекомендувати Міністерству культури та інформаційної політики України забезпечити організацію у закладах культури тематичних виставок, експозицій та інших заходів, присвячених пам’ятним датам і ювілеям 2022-2023 років» (ПОСТАНОВА Верховної Ради України від 17 грудня 2021 року № 1982-IX Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2022-2023 роках).

До 100-річчя із дня народження

Глушкова Віктора Михайловича

(24.08.1923–30.01.1982)

21 – 31 серпня 2023 року в ДНТБ України проходитиме тематична виставка видань з фонду бібліотеки

«Академік Глушков – піонер комп’ютерної техніки»

Глушков Віктор Михайлович — видатний учений у галузі математики, кібернетики, обчислювальної техніки та інформатики, фундатор української школи з проблем штучного інтелекту й розпізнавання образів, організатор науки, педагог, член-кореспондент (1958), академік (1961), віцепрезидент АН УРСР (1962—1982), академік АН СРСР (1964).
В експозиції: монографії, збірники наукових праць, періодичні видання, публікації про життя і творчість, описи до патентів на винаходи та корисні моделі.

Сфера наукової діяльності В. М. Глушкова надзвичайно широка – він розв’язав узагальнену п’яту проблему Гільберта (1957), побудував теорію локально-біокомпактних груп у цілому (1956) й загальну теорію цифрових автоматів та дискретних перетворювачів (1964). Серед вагомих результатів – розробка математичної теорії проєктування обчислювальних систем (1970), ідеї інтерпретації мов високого рівня (1963-1965) та рекурсивних, макроконвеєрних ЕОМ (1963-1977), розв’язання проблем штучного інтелекту й розпізнавання образів.

А також питання проблемно-орієнтованих програмно-технічних комплексів для інформатизації, комп’ютеризації та автоматизації господарської та оборонної діяльності країни. Результати досліджень викладені в понад 500 наукових робіт. Під його керівництвом захищено більше 100 дисертаційних робіт, видано першу у світі «Енциклопедію кібернетики» у 2-х томах.

Глушков був ініціатором і головним ідеологом розробки і створення Загальнодержавної автоматизованої системи обліку і обробки інформації (ЗДАС), яку вважав головною справою свого життя. Ця його ідея так і не була здійснена в Радянському Союзі і до цього часу не існує ніяких її аналогів в усьому світі. У 1962 на базі Обчислювального центру Глушков створює Інститут кібернетики АН УРСР. Бувши його директором, він будує цілий комплекс корпусів на краю Києва («Кібцентр») та житлові багатоповерхові будинки для співробітників Інституту. Значну увагу приділяв популяризації кібернетики як науки, та автоматизації економіки Радянського Союзу. В Інституті кібернетики під його науковим керівництвом було розроблено ЕОМ «Киев» і першу в Україні та колишньому СРСР напівпровідникову керуючу машину широкого призначення «Днепр».

Попередниками персональних комп’ютерів стали машини для інженерних розрахунків «Промінь» (1963), «Мир-1» (1966),«Мир-2» (1969), у яких було реалізовано запропоновану В. М. Глушковим ідею ступеневого мікропрограмного управління. Практично всі розроблені в Інституті ЕОМ за його керівництва в свій час майже не поступалися закордонним аналогам і мали оригінальну архітектуру (лише на початку 80-х Союз перейшов на копіювання закордонних аналогів обчислювальної техніки, що згодом призвело до серйозного відставання радянських взірців від закордонних). З його ім’ям пов’язано відкриття в Київському університеті кафедри теоретичної кібернетики (1969). В.М. Глушков очолював також кафедру теоретичної кібернетики і методів оптимального управління в Московському фізико-технічному інституті (1967), викладав у Київському політехнічному інституті та багатьох інших навчальних закладах. Герой Соціалістичної праці (1969), Заслужений діяч науки УРСР (1978), Лауреат Ленінської премії (1964), Державних премій СРСР (1968, 1977), Державної премії УРСР (1970), премій ім. М. Крилова (1980) та ім. С. Лебедєва АН СРСР (1979).

Нагороджений багатьма орденами і медалями СРСР. У 1996 р. міжнародне комп’ютерне товариство посмертно присудило Вікторові Михайловичу Глушкову медаль “Піонер комп’ютерної техніки” за створення Інституту кібернетики, створення теорії цифрових автоматів і роботи в галузі макроконвеєрних архітектур обчислювальних систем. Ця медаль присуджується вченим за виняткові заслуги і значний внесок у розробку комп’ютерної техніки, що витримали іспит часом і просунули комп’ютерну науку вперед. Його ім’я носить Інститут кібернетики НАН України (1982), а також проспект у м. Києві. У 1982 році заснована ПРЕМІЯ мені В.М. ГЛУШКОВА і присуджується по Відділенню інформатики НАН України за видатні досягнення в галузі кібернетики, загальної теорії обчислювальних машин і систем.

Встановлено меморіальну дошку Віктору Глушкову на будівлі факультету кібернетики КНУ та на будинку, де він проживав. Помер 30 січня 1982 р.
Похований у Києві на Байковому кладовищі.