ДНТБ України продовжує роботу над розвитком функціональних можливостей системи URIS

Національна електронна науково-інформаційна система “URIS” вже продемонструвала свою ефективність з огляду на накопичення та систематизацію якісних даних про національну наукову і науково-технічну діяльність учених та установ, які на сьогодні представлені в розрізнених інформаційних системах і мають різний формат даних. Крім того, як повідомлялося раніше, за допомогою URIS проходить подача документів на конкурси, оголошені Міністерством освіти і науки України та звітна документація.
Наразі триває робота над удосконаленням модуля «Дослідницькі інфраструктури» в рамках проєкту «Дослiдження европейських практик функцiональної класифiкацiї дослiдницьких iнфраструктур та розробка нацiонального класифiкатора дослiдницьких iнфраструктур для Нацiональної електронної науково-iнформацiйної системи «URIS».
Модуль, що планується інтегрувати до URIS дасть змогу ефективно оцінити потенціал, можливості та ефективність роботи кожної дослідницької інфраструктури та побудувати якісну наукову інформаційну систему. Крім того, буде розроблена вітчизняна класифікація дослідницьких інфраструктур, що є необхідною складовою для пояснення причинно-наслідкових механізмів інвестицій в науку та дослідницькі інфраструктури.
Наступним кроком з удосконалення саме модуля «Дослідницькі інфраструктури» є створення цифрового інструменту, який сприятиме візуалізації та доступності інформації про наукову інфраструктуру України.
Саме з цією метою, ще одним проєктом під назвою “Розробка системи “Карти науки України” для забезпечення відображення та публікації даних про дослідницьку інфраструктуру, наукові установи та ЗВО, наукові проєкти та інші обʼєкти із можливістю фільтрації демонстрованих даних та перегляду детальної інформації про обʼєкти.”, що реалізується ДНТБ України, передбачено створення ефективного та досконалого інструменту для замовлення та оптимального використання послуг Центрів колективного користування науковим обладнанням (ЦККНО). Основною частиною цієї цілі є створення докладного переліку всіх послуг, які надаються ЦККНО. Кожна послуга буде детально описана, зазначаючи основні параметри, технічні характеристики та умови використання. Це надасть користувачам можливість докладно ознайомлюватися з усією інформацією перед тим, як приймати рішення про замовлення. Створення онлайн-модулю передбачає розробку веб-платформи, яка дозволить дослідникам здійснювати замовлення послуг ЦККНО в режимі онлайн. Інтерфейс модулю буде розроблений таким чином, щоб його було легко використовувати, навіть для користувачів з різним рівнем технічної підготовки. Ціль також включає в себе створення зручного середовища для користувачів, що забезпечить швидкий та ефективний процес замовлення. Це означає, що процес замовлення повинен бути інтуїтивним, а система повинна надавати необхідну підтримку та інструкції для користувачів.