Державна науково-технічна бібліотека України продовжує консультації членам Національного консорціуму

Щодня фахівцями ДНТБ України здійснюється робота щодо надання консультацій членам Національного консорціуму ORCID в Україні.
Крім постійних зустрічей у двосторонньому форматі, було започатковано періодичні наради усіх членів з метою обміну досвідом та думками щодо використання записів ORCID, постійних ідентифікаторів, роботи з метаданими.
Так учора під час такої наради обговорювалися питання щодо політики ORCID стосовно використання персональних записів померлих вчених їх установами, особливостей використання платформи OJS для інтеграцій, проблеми при роботі з менеджером з афіляцій (Affiliation Manager).
Крім того, окремо було підняте питання щодо використання постійних ідентифікаторів (persistent identifiers) при роботі з науковою інформацією. Постійні ідентифікатори – це унікальні ідентифікатори, що надаються ресурсам, таким як наукові статті, дослідження, датасети, книги, патенти тощо. Їх основна мета – забезпечити постійний доступ та посилання на ці ресурси незалежно від часу та місця. Навіть якщо ресурс переміщується, змінює назву або розташування, постійний ідентифікатор все ще вказуватиме на цей ресурс, що дає змогу точно вказати джерело, забезпечуючи достовірність та точність посилань.
Якщо виникли питання щодо роботи з ORCID, звертайтеся orcid-ukraine@dntb.gov.ua