Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт про дослідницьку інфраструктуру та підтримку молодих учених

6 червня 2024 року Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт про дослідницьку інфраструктуру та підтримку молодих учених.
Мета — удосконалити механізми створення та управління дослідницькою інфраструктурою, запровадити чітку та зрозумілу систематизацію вже наявної дослідницької інфраструктури відповідно до міжнародної практики та нові інструменти підтримки молодих учених.
Серед основних нововведень законопроєкту:

  • створення умов для оптимального використання основних фондів, оборотних засобів та фінансових активів суб’єктів дослідницької інфраструктури в разі проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок;
  • удосконалення та осучаснення термінології, яка використовується у сфері наукової діяльності, уніфікація трактування термінів та подальшого приведення їх у відповідність до законодавства вже затверджених нормативно-правових актів та міжнародної наукової термінології, зокрема: «відкрита наука», «дослідницькі дані», «метадані», «наукові та науково-технічні послуги», «е-інфраструктура», «оптимізовані дослідницькі дані (FAIR-дані), «Національна електронна науково-інформаційна система», «постдокторант», «постдокторальні наукові дослідження», «постдокторантура» та інші;
  • розширення прав суб’єктів дослідницької інфраструктури щодо відкритого доступу до об’єктів дослідницької інфраструктури. Це полягає в безперешкодному, швидкому та постійному доступі в режимі реального часу до інфраструктури, що реалізовується для будь-якого користувача;
  • об’єднання дослідницьких можливостей наукових установ, закладів вищої освіти, інших юридичних осіб незалежно від форми власності, що мають наукові підрозділи, громадських наукових організацій, визначення можливості й умов таких об’єднань для спільного використання дослідницької інфраструктури;
    визначення процедури створення і ведення Реєстру дослідницьких інфраструктур у складі Національної електронної науково-інформаційної системи.

Крім цього, відкриваються можливості спрямовувати кошти як з державного бюджету, так і залучені кошти іноземних партнерів на грантову підтримку для молодих науковців, які планують розвивати свою наукову кар’єру та отримувати освіту за програмами навчання в аспірантурі (ад’юнктурі), докторантурі, інтернатурі або резидентурі через Національний фонд досліджень України .
Також Ради молодих учених визначають як невіддільну частину громадського самоврядування ЗВО та наукових установ. Усім молодим ученим, які навчаються або працюють у закладі або установі, надається можливість обиратися і бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи Ради молодих учених.