Конференція “Відкрита наука — від політики до практики”

16-17 травня в рамках головування Швеції в Раді ЄС проходила онлайн конференція “Відкрита наука — від політики до практики”, що мала на меті показати різні погляди на формування та впровадження політики відкритої науки. Учасниками конференції стали провідні вчені у різних галузях та топові політики ЄС та Швеції. Вони обмінялися різними практиками впровадження політик у сфері відкритих даних та відкритої науки, а також розглянули виклики, пов’язані з наданням доступу  до результатів досліджень та обміном  ними. 
Декілька важливих тез, на які було зроблено акцент під час заходу:
Реалізація відкритої науки потребує налагодження відповідної інфраструктури та використання нових технологій. Це може включати розробку цифрових репозиторіїв, платформ для обміну даними, інструментів для відкритого публікування та стандартизацію даних. Недостатня інфраструктура може ускладнити реалізацію політики відкритої науки.
Імплементація політики відкритої науки вимагає додаткових фінансових ресурсів. Забезпечення доступу до даних та публікацій, розвиток інфраструктури та підтримка дослідницьких проєктів відкритої науки вимагають інвестицій.
Впровадження політики відкритої науки вимагає культурних змін і нових підходів до дослідницької практики.
Впровадження політики відкритої науки потребує координації між різними стейкхолдерами та розробки стандартів для обміну даними і публікацій. Нестача спільних стандартів і відсутність координації можуть призвести до фрагментації та певних проблем при спільному впровадженні політики.
Політика відкритої науки вимагає нових підходів до оцінки та визнання досліджень. Традиційні метрики, такі як кількість публікацій або цитування, можуть бути недостатніми для вимірювання внеску дослідників у відкриту науку. Необхідно розвивати нові методики оцінки та визнання, які враховують відкритість, колаборацію та використання даних.

На думку експертів усі ці аспекти є ключовими для впровадження відкритої науки.