Національний консорціум ORCID – це інструмент покращення видимості наукових досліджень

Відомо, що ORCID – найкраще рішення для ідентифікації вченого, що забезпечує широкий спектр покращення екосистеми наукових комунікацій, а також є оптимальною системою ідентифікації дослідника. Метою створення Національного консорціуму було зробити доступним для кожної наукової установи України інструменти для ідентифікації досліджень та відстеження впливу таких досліджень на рівні наукових установ.

У жовтні минулого року членами консорціуму стало 17 установ.  Ліцензійна угода, яка була підписана між ORCID та ДНТБ України, дозволить українським університетам та науковим установам безкоштовно користуватися додатковими інструментами та розраховувати на технічну підтримку. Кінцевою метою такого кроку є якісне підвищення управління наукою, повторне використання наукових даних та збільшення ефективності наукових досліджень в Україні за рахунок покращення інтеграції дослідницьких систем, процесів і якості наукових даних.

Процес зв’язування цінних результатів досліджень (таких як патенти, наукові статті, тези конференцій, рецензування) без використання новітніх електронних інструментів дуже важкий, а інколи взагалі неможливий.  Це призводить до неефективного управління науковими дослідженнями як на рівні наукової установи, так і на рівні держави в цілому, неефективної звітності та обміну науковими дослідженнями, а також до труднощів з визначенням результатів наукової діяльності. Це все погіршує відображення профілів наукових установ та дослідників у наукометричних базах даних.

Більш широке застосування ORCID (не лише з метою ідентифікації вченого) допоможе українським установам розвивати дослідницьку систему економлячи зусилля на її адміністрування. З підписанням договорів про приєднання до консорціуму ДНТБ України очікує підвищення якості наукових даних, раціоналізацію управлінських процесів, покращення процесу звітування перед фундуючими організаціями.

Важливість такого рішення підтверджується, наприклад, тим, що в Рамковій програмі ЄС з досліджень та інновацій Горизонт Європа ідентифікатор ORCID є обов’язковою складовою подачі заявки. А від якості та повноти таких даних також залежить рішення щодо фінансування.

Крім того, передбачені вдосконалення систем та процесів, що інтегруються з ORCID відіграють важливу роль у наданні допомоги університетам в імплементації політики відкритого доступу (OA). В цьому контексті ORCID полегшує робоче навантаження дослідників щодо забезпечення дотримання вимог відкритого доступу, роблячи дослідження більш помітними та відкритими, а також створюючи можливості для міжнародного та міждисциплінарного співробітництва.

Угода про створення Національного консорціуму є для України кроком вперед, оскільки забезпечить  краще управління дослідницькою інформацією. ORCID та ДНТБ України будуть раді вітати нових членів.  Крім вебінарів та семінарів, які допоможуть українським закладам вищої освіти та науковим установам максимально використовувати усі можливості ORCID, ДНТБ України надасть докладні консультації щодо використання інформаційних систем університету або дослідницької установи з метою інтеграції до ORCID.

За посиланнями можна завантажити Заяву на приєднання до Національного консорціуму ORCID-Україна та Ліцензійну угоду члена Національного консорціуму ORCID-UKRAINE.

Заповнені заяви на приєднання до Національного консорціуму ORCID-Україна просимо надсилати на електронну адресу orcid-ukraine@dntb.gov.ua