Affiliation Manager ORCID

Кількість окремих організацій, які інтегрують ідентифікатори ORCID у свої локальні системи у всьому світі постійно зростає. Крім того, з метою отримання повного спектру переваг та можливостей, низка країн прийняли рішення створити національні консорціуми для інтеграції ORCID. На сьогодні функціонує  24 регіональні консорціуми ORCID, 12 з яких у Європі – Італія, Австрія, Польща, Чехія, Франція, Фінляндія, Данія, Нідерланди, Іспанія та Велика Британія. У Сполучених Штатах Америки сформовано та активно працює два консорціуми, ряд установ у Австралії та Перу також сформували національні об’єднання. Одним із найуспішніших консорціумів функціонує у Великій Британії, де усі заклади вищої освіти інтегровані з ORCID.

Міжнародна некомерційна організація ORCID у листі від 01 червня 2022 року повідомила Міністерство освіти і науки України про рішення скасувати для українських установ, які виявлять бажання приєднатися до національного консорціуму ORCID, членський внесок на наступні 3 роки. Фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України (далі – ДНТБ України) було розпочато роботу над проєктом зі створення консорціуму ORCID-Ukraine та вже з 01 жовтня 2022 року ми зможемо анонсувати перші 17-ть організацій, які стануть офіційними членами Національного консорціуму ORCID-Ukraine.

Для членів Національного консорціума ORCID-Ukraine буде доступний розширений функціонал використання переваг ORCID, як для науковців, організацій та для редакторів наукових журналів, завдяки чому усі учасники процесу зможуть підвищити якість та точність даних в своїх електронних системах, інтегрувати свої електронні системи та інституційні репозитарії, а також підвищити видимість дослідників на міжнародній арені.

Одніє з переваг членства в консорціумі для організацій та дослідників це доступ до ресурсу Affiliation Manager ORCID, який призначений для ідентифікації дослідників організацій і відстеження та аналіз впливу досліджень. Цей ексклюзивний новий інструмент, доступний для членів консорціумів, який дозволить додавати метадані для дослідників організацій. Члени консорціуму ORCID будуть мати доступ до інструмену Affiliation Manager ORCID, який зможуть використовувати, для пошуку своїх статтей в колекціях внутрішніх електронних Бібліотек, а потім додавати статті до своїх облікових записів ORCID. Наприклад кілька закордонних бібліотек вже реалізували такі інструменти, включаючи Німецьку національну бібліотеку та Американське бюро наукової та технічної інформації.

Переваги використання Affiliation Manager ORCID:

  • обмін даними про дослідження з іншими електронними системами організації, зменшивши адміністративне навантаження;
  • покращення якості даних (точність, повнота, узгодженість, достовірність, тощо) за допомогою автоматизованого вилучення даних, збору та тестування між системами та організаціями;
  • забезпечення необхідної інфраструктури для інтеграції даних та сприяння своєчасному та ефективному їх збору для адміністрації наукових організацій, а також для моніторингу ефективності дослідників організації;
  • підвищення видимості українських дослідників та їх наукового доробку на світовому ринку;
  • покращення іміджу наукової сфери та створення привабливого науково-дослідного середовища для іноземних студентів, які прагнуть навчатися в Україні.

Більш детальну інформацію про Affiliation Manager ORCID за посиланнями: https://info.orcid.org/documentation/member-portal/member-portal-affiliation-manager-guide/

https://info.orcid.org/ru/affiliation-manager/