Стартував 5-й сезон української Премії L’ORÉAL–UNESCO «Для жінок у науці»

З 6 березня 2023 року можна подавати заяви на участь у 5-му сезоні української Премії LORÉALUNESCO «Для жінок у науці».

ТОВ «LORÉAL УКРАЇНА» запровадило цю премію у партнерстві з Національною академією наук України, Громадською організацією «Центр «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності» та під патронатом Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.

Українська премія є частиною глобальної програми LORÉALUNESCO «Для жінок у науці», що сприяє збільшенню внеску жінок у сферу наукових досліджень на глобальному рівні з 1998 року. Мета премії – підвищити рівень представленості жінок у галузі науки.

До участі у цій програмі організатори запрошують жінок віком від 18 до 40 років, які професійно виконують наукові дослідження у галузі STEM (наука, технології, інжиніринг і математика) на території України – в будь-яких закладах вищої освіти, їхніх дослідницьких центрах або в установах Національної академії наук України – і відповідають таким умовам:

• є громадянками України;

• мають вік від 18 до 40 років на момент закінчення терміну подання заяв;

• мають науковий ступінь;

• мають публікації в журналах, що індексуються у міжнародних наукометричних базах «Scopus» і/або «Web of Science» (більшість вагомих публікацій мають українську афіліацію);

• соціально активні задля популяризації науки.

Заяви від потенційних учасниць приймають від 6 березня до 31 травня 2023 року (включно) за встановленою формою через онлайн-платформу: https://www.forwomeninscience.in.ua/

Кожну заяву оцінюватиме незалежне журі програми у складі запрошених організатором експертів із різних галузей науки.

Наступним етапом премії стане відбір десяти фіналісток для участі у співбесідах у вересні 2023 року й оголошення трійки переможниць у листопаді 2023 року. Про спосіб і місце оголошення буде повідомлено окремо на Facebook-сторінці (https://www.facebook.com/lorealukraine) й офіційному вебсайті компанії https://www.loreal.com/uk-ua/ukraine/articles/commitment/for-women-in-science/.

Кожна лауреатка отримає грошову премію 200 000 (двісті тисяч) гривень після відрахування обов’язкових платежів і зборів, яку зможе використати на власний розсуд.