ДНТБ України отримала статус наукової установи

За результатами державної атестації, проведеної 18 жовтня 2022 року, Державна науково-технічна бібліотека України отримала статус наукової установи, що підтверджено відповідним Свідоцтвом про державну атестацію наукової установи Міністерства освіти і науки України від 31 жовтня 2022 року серія ДА № 00549. ДНТБ України  віднесено до II класифікаційної групи, до якої відносяться стабільні наукові установи, що є провідними за певними напрямами проведення наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, впровадження конкретних видів наукової, технічної продукції і виявляють активність щодо інтеграції у світовий та європейський дослідницькі простори з урахуванням національних інтересів.

Надання установі наукового статусу підтверджує її внесок в науково-технічну діяльність України. В рамках парадигми Відкритої науки, з метою розвитку українського дослідницького простору та наближення до світових стандартів, ДНТБ України  спільно з провідними науковими установами і надалі підвищуватимуть національний науковий потенціал, навіть у такий складний час.