4 жовтня 2019 року в ДНТБ України відбувся Всеукраїнський семінар
«Термінологія у навчальному процесі»

4 жовтня 2019 року в ДНТБ України відбувся Всеукраїнський семінар «Термінологія у навчальному процесі», присвячений розв’язанню актуальних проблем уживання науково-технічної термінології в навчальному процесі та професійній діяльності.

Gabriele Sauberer розповіла про необхідність, специфіку і підходи до управління термінологією, наголосивши на стандартизаційному аспекті функціонування фахових термінологій.

Доповідь Володимира Широкова була присвячена використанню в освітньому процесі віртуальних термінографічних лабораторій, які являють собою зразок сучасних лінгвістичних технологій.

Вікторія Іващенко розповіла про діяльність термінологічного комітету славістів і міжнародну термінографічну базу даних ТERM_IN, яка містить тексти термінологічних словників слов’янських термінологів.

У доповіді Олени Колган і Руслани Падалки було проаналізовано історію і стан гірничої термінології в Україні, а також закцентовано увагу на необхідності підготовки електронних словників з гірничої справи.

Леся Миклаш розповіла про особливості викладання технічних дисциплін у лісотехнічному університеті, наголосивши на необхідності грамотного використання та перекладу відповідної термінології.

У доповіді Володимира Білецького було подано цікаву інформацію щодо «Гірничої енциклопедії», яка містить цінний матеріал для розвитку гірничої та геологічної термінолексики.

Максим Вакуленко привернув увагу слухачів до теорії та практики застосування наукових методів у термінології і зупинився на деяких характерних прикладах термінологічних помилок.

Зі слів учасників (Леся Миклаш, м. Львів; Ніна Білець, м. Володимир-Волинський), семінар міг би започаткувати просвітницько-дискусійну (можливо, віртуальну) платформу, де в межах низки тематичних семінарів і термінологічних конференцій науковці та симпатики української мови могли б висловлювати своє бачення щодо формування чи перекладу термінів, віднайдення вдалих українських відповідників до іншомовних слів. Це загалом посприяло би виробленню єдиної наукової позиції у формуванні та подальшому розвитку галузевих термінологій.

Матеріали семінару містяться за посиланнями:

Keynote Gabriele Sauberer, TermNet. Terminology management.

Широков Володимир. ТЕРМІНОЛОГІЯ І ОСВІТА

Леся Миклаш. Забезпечення ефективної фахової комунікації у навчальному процесі для студентів лісотехнічного профілю.

Вакуленко М. О. ДНТБ України. Київ. Методи науки термінології у фаховій діяльності.

Володимир Білецький. ЦИКЛ ПРАЦЬ «ГІРНИЧА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ» ЯК ТЕРМІНОЛОГІЧНА БАЗА ДЛЯ ГІРНИЧОЇ ТА ГЕОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Колган Олена, Падалка Руслана. ГІРНИЧІ ТЕРМІНОЛОГІЧНІ Е-СЛОВНИКИ ЯК НАГАЛЬНА ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ