Розробка архітектури електронно-інформаційної платформи бази даних для рідкісних захворювань “Orphacom Ukraine”

 

На даний час лікарі та широка громадськість все частіше використовують веб-інструменти для пошуку відповідей на біомедичні питання та проведення біомедичних досліджень. Великий обсяг інформації про тисячі орфанних (рідкісних) захворювань і потенційно пов’язаних з ними діагностичної інформації, приховано в науковій медичній літературі.

Розробка єдиної електронно-інформаційної платформи “Orphacom Ukraine”, забезпечить:

  • пошук розрізнених документів та впливових результатів досліджень, що надасть змогу прискорити прийняття рішень в діагностиці та лікуванні орфанних захворювань;
  • знайти групу дослідників для національної і міжнародної співпраці, що забезпечить обмін інформацією щодо профілактики, діагностики та лікуванні орфанних захворювань;
  • збір статистичної інформації про частоту та спектр орфанних захворювань в Україні;
  • ведення реєстру пацієнтів, які страждають на орфанні захворювання;
  • підвищити інформованість лікарів різних спеціальностей та пацієнтів в управлінні орфанними захворюваннями.

Розроблений онлайн-інструмент надалі можна буде використовувати не лише для візуалізації біомедичної інформації, а й для аналізу наукових публікацій з інших нозологій.

Стан проєкту: Пошук фінансування.