Інформаційне повідомлення

Всесвітній (міжнародний) день водних ресурсів (англ. World Water Day)міжнародний день ООН, запроваджений Генеральною Асамблеєю у 1993 році (резолюція № А/RES/47/193 «Проведення Міжнародного дня водних ресурсів»). Резолюцією відзначено, що враховуючи важливість водних ресурсів у розвитку економічної діяльності й соціального добробуту, яка не отримує широкого усвідомлення, 22 березня кожного року оголошується Міжнародним днем води, який починає відзначатися з 1993 року

22 березня – 12 квітня 2024 року

        в Державній науково-технічній бібліотеці України

               проходитиме тематична виставка видань з фонду Бібліотеки

Питна вода в Україні: якість та стан питного водопостачання в умовах воєнної небезпеки

«Питна вода — це вода, якість якої відповідає встановленим вимогам. В Україні ці вимоги сформульовані в документі ДСанПіН «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10), яким регулюється вміст 86 речовин у воді, з них 11 санітарно-бактеріологічні та 75 санітарно-хімічні. Показники якості питної води повинні відповідати всім вимогам, зазначеним в цьому документі».

Внаслідок російської агресії загострилася проблема забезпечення населення України питною водою з різних джерел. Підземні води порівняно з поверхневими мають низку переваг, передусім – захищеність від забруднення та наближеність до споживача.

Більшість басейнів річок і водоймищ, із яких, переважно, забезпечуються потреби населення у воді, не можна вважати екологічно безпечними. У деяких містах і навіть окремих регіонах відхилення якості води від норми сягає 70–80%. Погіршення якості природних вод з кожним роком викликає все більшу стурбованість фахівців та пересічних громадян. Дефіцит води в окремих регіонах та невтішні прогнози на забезпеченість людства водою в майбутньому переводять проблеми гідросфери в категорію катастрофічних.

Забруднення водних об’єктів – джерел питного водопостачання – тягне за собою погіршення якості питної води та створює серйозну небезпеку для здоров’я населення в багатьох регіонах України. Відставання України від розвинутих країн по середній тривалості життя та висока смертність певною мірою пов’язані саме зі споживанням неякісної питної води. З огляду на вкрай низьку якість і фактичну непридатність до споживання водопровідної води, українці все більше споживають бутельовану воду. Проблеми очищення води, які сягають критичної маси й стають не просто важливими, а життєво визначальними, сучасному стану водоочищення (біологічного, мембранного фільтрування, сорбції, зневоднення високовологоємних осадів та ін.), новим технологіям, конструкціям очисних споруд від поверхнево-активних речовин, нафтопродуктів, іонів важких і кольорових металів та ін.

В експозиції: монографії, матеріали міжнародних науково-практичних конференцій, збірники наукових праць, автореферати дисертацій, навчальні посібники, періодичні видання за 2020-2023 роки.

 

До послуг користувачів:

Термінове копіювання, сканування, консультації.

 

На сайті Бібліотеки можна ознайомитись з віртуальними тематичними виставками:

Водні ресурси

Відходи: проблеми збору, переробки та утилізації (розділ — Стічні води)

Запрошуємо відвідати нашу виставку!