7 – 20 грудня 2019 року

виставка видань з фонду ДНТБ України
присвячена 100-річчю з дня народження

Ющенко Катерини Логвинівни

Катерина Логвинівна Ющенко (8 грудня 1919, Чигирин – 15 серпня 2001). За короткий час К.Л. Ющенко стала одним з провідних фахівців з програмування. Вона – перший в СРСР доктор фізико-математичних наук, якому ця ступінь присвоєна за роботи з програмування.

За участі Катерини Ющенко було розроблено концепцію і формальну мову адресного програмування, де у вигляді математичного формалізму вводилися операції з адресами комп’ютера (такі як взяття або запис значення за заданою адресою). Роботи з адресного програмування з’явилися раніше мови PL/I, у рамках якої Гарольдом Лоусоном було введене поняття вказівник. Написала перші програми для першої ЕОМ, створеної у НАН України під керівництвом Сергія Олексійовича Лебедєва. За сорок років роботи в Інституті кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України нею створена широковідома в Україні і за кордоном наукова школа теоретичного програмування.

Створення Адресної мови програмування – перше фундаментальне досягнення наукової школи теоретичного програмування. Випередивши створення перших мов програмування Фортран (1958), Кобол (1959) і Алгол (1960). Адресна мова програмування підготувала появу не тільки мов програмування з апаратом непрямої адресації, але й асемблерів. У 1970–1980-ті роки остаточно склався предмет дослідження теоретичного програмування. Основним досягненням школи у цей час стало створення алгеброграматичного (АГ) апарату синтезу програмного продукту. У 1990-ті роки школа теоретичного програмування сконцентрувала зусилля на дослідженні АГ – методів представлення знань про моделі організації обчислень і дружнього інтерфейсу користувача при проектуванні і розробці баз даних і знань для систем прийняття рішень, експертних систем і методів одержання знань для них, навчаючих систем різної орієнтації.

Пройшовши сорокарічний шлях досліджень, теоретичне програмування збагатилося власним розвинутим формально-алгоритмічним апаратом, а предмет досліджень істотно розширився від процедурних мов до методів подання знань, що складають штучний інтелект інструментарію розробників прикладних систем. Як спосіб пілкування з комп’ютером і засіб розробки програм, мови трансформувалися у алгоритмічні системи зі збалансованими наборами конструктивів. К.Л. Ющенко мала 5 авторських свідоцтв, нею розроблено 8 Державних стандартів України. Вона автор більш як 200 наукових праць, у тому числі 23 монографій та навчальних посібників. Частина з них вийшла двома-трьома виданнями і перекладена за кордоном – в Німеччині, Чехії, Франції, Данії тощо.

Переглянути файл інформаційного повідомлення