Інформаційне повідомлення
До Всесвітнього дня водних ресурсів

Всесвітній (міжнародний) день водних ресурсів (англ. World Water Day) — міжнародний день ООН, запроваджений Генеральною Асамблеєю в 1993 році (резолюція № А/RES/47/193 «Проведення Міжнародного дня водних ресурсів»). Резолюцією відзначено, що враховуючи важливість водних ресурсів у розвитку економічної діяльності і соціального благополуччя, яка не отримує широкого усвідомлення, 22 березня кожного року оголошується Міжнародним днем води, який починає відзначатися з 1993 року.

СВІТОВІ РЕСУРСИ
Водні ресурси нашої планети складають близько 1,5 млрд. км3. Однак, з них 98% – це солоні води Світового океану, і лише 28 млн. км3 – прісні води. Але завдяки технологічним можливостям опріснення солоних морських вод, води океанів і солоних озер можна розглядати як потенційні водні ресурси, використання яких у майбутньому цілком є можливим.

УКРАЇНА–ОДНА З НАЙМЕНШ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ КРАЇН ЄВРОПИ
За запасами Водних ресурсів Україна посідає одне з останніх місць в Європі. На одного жителя нашої держави в рік припадає близько 1 тис. м3 води. Для порівняння (тис. м3 у рік): у Великій Британії – 5,0, Франції – 3,5, Німеччині та Швеції – по 2,5. Балансові запаси місцевого водного стоку України становлять у середній за водністю рік 52,4 км3, у маловодні роки – 29,7 км3. Загальна величина об’єму стоку (з урахуванням транзитного) складає 87 км3 (без Дунаю).
З метою підвищення рівня інформативності, щодо важливості збереження та освоєння водних ресурсів, проблеми якості води, необхідності охорони водних ресурсів та їх раціонального використання.

19 березня – 7 квітня 2020 року
в читальній залі ДНТБ України проходитиме тематична виставка
«Cучасний стан водних ресурсів України»

В експозиції:
монографії, матеріали міжнародних науково-практичних конференцій, збірники наукових праць, автореферати дисертацій, навчальні посібники, періодичні видання, патентна, промислова та нормативно-технічна документація за 2017 – 2020 роки.

Публікації присвячені:
стану водних екосистем в Україні, висвітленню законодавчонормативних актів та інформаційному забезпеченню управління водними ресурсами, якості та безпеці питної води, збалансованому використанню поверхневих вод, впливу забруднення на якість поверхневих вод, підземним водам, як складовій частині водного балансу, гідромінеральним ресурсам України, проблемам збалансованого водокористування, сучасному стану водоочищення (біологічного, мембранного фільтрування, сорбції, зневоднення високовологоємних осадів та ін.), новим технологіям, конструкціям очисних споруд від поверхнево-активних речовин, нафтопродуктів, іонів важких і кольорових металів та ін.

Зверніть увагу: Віртуальна виставка “Водні ресурси”