Управління даними досліджень як сервіс наукової бібліотеки

Проєкт має на меті розробку методологічних засад впровадження сервісів із управління даними досліджень в науковій бібліотеці.

Кількість даних досліджень зростає надто швидко, тому потребує залучення в процес управління даними не лише дослідників групи чи лабораторії. Також перед дослідниками постають нові завдання, серед яких: як зробити дані власних досліджень доступними суспільству, як стандартизувати та опрацьовувати дані для їх поширення, які метадані присвоювати, де та як поширювати. Стимулом для впровадження плану з управління даними конкретного дослідження виступають вимоги грантодавців та організацій, що спонсорують дослідження. Політики рецензованих журналів також все частіше передбачають представлення не тільки публікації як результату дослідження, а й забезпечення доступу до його вихідних даних. Проблема управління даними переростає рівень тільки дослідницьких груп, а вимагає долучення до цього процесу спеціалістів із інших галузей, в тому числі і бібліотекарів.

Сервіси із управління та курування даними стали темою досліджень та практичного впровадження багатьох сучасних наукових бібліотек світу. Значна кількість їх уже впровадила або планує впроваджувати. Проте імплементація таких сервісів потребує не тільки вдосконалення загального плану управління даними, а й вивчення потреб науковців із конкретних галузей знань, оскільки тип, особливості збирання та поширення даних, практики повторного використання даних для різних наукових напрямів будуть значно відрізнятися.

Українські бібліотеки не тільки не пропонують своїм користувачам сервісів із управління даними, а й не вивчали можливостей бібліотек у цьому напрямі та особливостей роботи із науковими даними у окремих галузях.

Стан проєкту: Завершено.