Національний контактний пункт Державної науково-технічної бібліотеки України програми Горизонт 2020 за напрямом «Сучасні дослідницькі інфраструктури» (Research Infrastructures)

Дослідницькі інфраструктури (ДІ) – це засоби, ресурси та послуги, які використовуються дослідницькими спільнотами для проведення досліджень та сприяння інноваціям:

 • наукові колекції, архіви та структурована інформація (наукові дані);

 • інфраструктури, засновані на інформаційних комп’ютерних технологіях (системи даних, обчислювальні системи та комунікаційні мережі);

 • основні наукові прилади (або комплекти інструментів)

Основні напрями розвитку ДІ:

 • Науки про Землю та довкілля
 • Біологічні та медичні науки
 • Енергетика
 • Матеріалознавство та аналітичні засоби
 • Фізика
 • Соціальні та гуманітарні науки
 • Математика та ІКТ

Конкурси на 2018-2020 рр.

 1. Long-term sustainability of pan-European RIs
 2. The implementation of the European Open Science Cloud
 3. Integrating and Opening RIs of European Interest
 4. The European data Infrastructure The translation of Open Science into Open Innovation
 5. The policy and international cooperation measures for Research Infrastructures

ESFRI – European Strategy Forum on Research Infrastructures

Робоча Програма на 2018-2020 рр. є планом з підтримки дорожньої карти ESFRI http://roadmap2018.esfri.eu/

Проекти ESFRI:

EMBRC – Marine biology resources (2008, www.embrc.eu)

ERINHA – High-security labs (2008, www.erinha.eu)

EU-OPENSCREEN – Chemical libraries (2008, www.eu-openscreen.eu)

EUROBIOIMAGING – Imaging facilities (2008, www.eurobioimaging.eu)

ANAEE – Experimentation on ecosystems (2010, www.anaee.com)

ISBE – Infrastructure for systems biology (2010, www.project.isbe.eu)

MIRRI – Microbial resources (2010, www.mirri.org)

EMPHASIS – Plant phenotyping (2016, www.plant-phenotyping.org)

BBMRI – Biobanks and Biomolecular Resources (2006, www.bbmri-eric.eu)

EATRIS – Translational Medicine facilities (2006, www.eatris.eu)

ECRIN – Clinical trial platform (2006, www.ecrin.org)

ELIXIR – Data repositories (2006, www.elixir-europe.org)

INFRAFRONTIER – Mouse archives and clinics (2006, www.infrafrontier.eu)

INSTRUCT – Structural biology facilities (2006, structuralbiology.eu)

PRACE – High performance computing (2006, www.prace-ri.eu)

SHARE-ERIC – Survey of health, ageing and retirement (2006, www.share-project.org)

Про програму “Горизонт 2020”

“Горизонт 2020”, або “Обрій 2020” (Horizon 2020) – найбільша програма Європейського Союзу, спрямована на фінансування досліджень та інноваційних розробок. Бюджет програми на 7 років (з 2014 по 2020 рік) становить 80 млрд євро.

Ця програма є фінансовим інструментом, що спрямований на забезпечення конкурентоспроможності Європи в світі.

З липня 2015 року Україна є асоційованим членом програми, відтак, має можливість користуватися тими ж привілеями, якими користуються країни ЄС.

Передова наука

 • Європейська Дослідницька Рада (ERC)
 • Майбутні технології (FET)
 • Акція Марі Склодовської Кюрі
 • Дослідницька інфраструктури

Індустріальне лідерство

 • Лідерство в індустріальних технологіях – ІКТ, ключові передові технології, космос
 • Доступ до ризикового фінансування
 • Інновації в МСП

Суспільні виклики

 • Здоров’я та добробут
 • Безпека продуктів харчування, стале с/г, лісництво, водне господарство, прісна вода та біоекономіка
 • Безпечна, чиста та ефективна енергетика
 • Розумний, зелений та інтегрований транспорт
 • Навколишнє середовище, клімат, ефективність ресурсів
 • Інноваційне та розумне суспільство
 • Безпечне суспільство

Програма Horizon 2020 має 3 ключові складники:

 • Рамкову програму з досліджень і технологічного розвитку (Framework Programme for Research and Technical Development)
 • Рамкову програму з конкурентоспроможності та інновацій (Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP)
 • Європейський інститут інновацій та технологій (European Institute of Innovation and Technologies – EIT)

Сфери пріоритетного фінансування Програми Horizon 2020

 • Інформаційно- комунікаційні технології (IKT)
 • Нанотехнології
 • Новітні матеріали
 • Біотехнології

Передова наука

Підвищення рівня досконалості європейської наукової бази та підтримка стабільного потоку досліджень світового рівня для забезпечення довготривалої     конкурентоспроможності Європи.

Індустріальне лідерство

Концентрація на перетворення Європи у більш привабливе А місце для інвестицій у наукові дослідження та інновації (включаючи екологічні інновації) шляхом заохочення діяльності на замовлення бізнесу.

Суспільні виклики

Реалізація пріоритетів політики в рамках стратегії «Європа 2020» та завдань, які постають перед громадянами Європи та інших країн світу. Підхід, що базується на цих завданнях, об’єднує ресурси й інформацію з різних галузей, технологій та дисциплін, включаючи суспільні та гуманітарні науки. Детальніше англійською мовою

Інструмент фінансування малих та середніх підприємств (МСП) направлений на фінансові потреби міжнародно-орієнтованих МСП задля реалізації ризикових інноваційних ідей з високим ринковим потенціалом. На відміну від інших видів діяльності, для подання заявки достатньо навіть одного МСП. Підтримка надається на трьох різних фазах, що становлять повний інноваційний цикл:

Фаза 1. Концепція і техніко-економічна оцінка (від ідеї до концепції)

Грант на 50.000 євро + тренажі

Фінансування надається для вивчення та оцінювання технічної обґрунтованості та комерційного потенціалу інноваційного прориву у своїй галузі. Від ідеї до концепції фінансування надається для вивчення та оцінювання технічної обґрунтованості та комерційного потенціалу інноваційного прориву у своїй галузі. Наприклад, це може бути оцінка ризиків, дослідження ринку або керування інтелектуальною власністю нового продукту, послуги або нового застосування існуючих технологій. Проект має бути пов’язаний з вашою бізнес-стратегією. Підтвердження концепції (6 місяців): 

 1. Підтвердження технічної та комерційної життєздатності
 2. Визначення ризиків
 3. Розробка дизайну
 4. Розробка пілотного використання

Оцінка доцільності реалізації:

 • пошук партнерів.
 • режим інтелектуальної власності;
 • оцінка ризиків;
 • оцінка доцільності концепції.

Оцінка: 

 • 2 оцінювачі
 • 4 тижні
 • результат: пройшов, не пройшов, без зворотнього зв’язку
 • час до гранту: 8-12 тижнів

Фаза 2. Інноваційний проект – від концепції до прототипу

Грант на 1-3 млн. євро (70% від фінансування) + тренажі

Фінансування надається для інноваційних проектів, підкріплених стратегічним бізнес-планом та техніко-економічним обґрунтуванням (яке може бути, але не обов’язково, виконаним у рамках Фази 1 проекту, профінансованого через інструмент МСБ). У виняткових випадках фінансування може іноді бути доступним для проектів, більше спрямованих на дослідження, ніж на інновації. Це має бути зазначено у відповідній темі конкурсу. Демонстрація комерційного потенціалу прототипу (1-2 роки)

 1. Розробка, прототип, тестування / випробування
 2. Нова ідея (продукт, процес, послуга), яка може бути запущена на ринок
 3. Стратегія комерціалізації
 4. Пілотне використання
 5. Масштабування
 6. Розробка програми

Оцінка: 

 • 3 оцінювачі
 • 4 тижні
 • результат: одностайне рішення, зворотній зв’язок надається
 • час до гранту: максимум 150 днів

Можливий початок застосування механізму з Фази 2

Фаза 3. Комерціалізація – від прототипу до виходу на ринок

Ризикове фінансування (приватне/державне)

Підтримка інвестиційної готовності, допомога з доступом до ризикового фінансування і до клієнтів, а також послуг Європейської мережі підтримки підприємництва допоможуть бізнес-комерціалізації інновацій як результату Фази 2.

 • Доступ до приватних фінансів
 • Підтримка через мережі, навчання, розповсюдження результатів

Вихід на ринок

 1. Марка якості ЄС
 2. Вікно для МСП у фінансових інституціях ЄС (EIB/EIF)
 3. Тренінг для інвестиційної готовності

Європейський інвестиційний банк (European Investment Bank (EIB) та Європейський інвестиційний фонд (European Investment Fund (EIF) відіграють важливу роль в імплементації кожного фінансового інструменту від імені Європейської комісії або у співпраці з Європейською комісією. Для Європейського інвестиційного фонду ця роль включає в себе оголошення конкурсів для відбору  фінансових посередників, таких як банки або інших фондів, які надають позики МСБ або інвестують в їх діяльність. Натомість Європейський інвестиційний банк надає позики напряму, використовуючи фінансових посередників для підтримки середніх та великих підприємств. Наразі відбуваються переговори з іншими фінансовими інституціями подібного роду, тому не виключено, що у майбутньому до Європейського інвестиційного банку та Європейського інвестиційного фонду приєднаються й інші. Більше того, Європейський інвестиційний банк та Генеральний директорат з досліджень та інновацій створили позикову платформу «Шість простих кроків до позикового фінансування» для легшого доступу до інформації щодо Європейських фінансових рішень для інноваційних проектів. Детальніше: http://helpingyouinnovate.eib.org.

 • Ви представляєте одне МСП або консорціум МСП
 • Ви маєте радикально інноваційну ідею, цінну для ринку ЄС
 • Ви хочете, щоб ваш бізнес розвивався в Європі і за її межами

… проте вам усе ще потрібна підтримка на шляху від ідеї до ринку, на зразок…

 • Фінансування для перетворення ідеї у новаторський продукт, сервіс чи мо- дель, що працює?
 • Стратегія, навички або компетенція для успішного експорту вашої інновації?
 • Розширення на європейському рівні вашої інноваційної діяльності, що може допомогти вийти на новий ринок та фінансові можливості?

Для участі в програмі необхідно задовольнити мінімальні умови:

 • у проекті повинні брати участь не менше трьох юридичних осіб (юридичні особи мають бути засновані в країнах ЄС або асоційованій країні);
 • кожна з таких трьох юридичних осіб має бути заснована в трьох різних країнах ЄС або асоційованій країні;
 • усі три юридичні особи мають бути незалежними одна від одної;
 • право на фінансування від ЄС мають такі учасники:
 • будь-яка юридична особа, заснована в країні ЄС або асоційованій країні;
 • будь-яка міжнародна організація з участю ЄС;
 • будь-яка юридична особа, заснована в третій країні, визначеній у робочій програмі.
 1. Find a call – оберіть оголошення про конкурс
 2. Find partners – знайдіть партнерів
 3. Create your account – створіть обліковий запис
 4. Register your organization – зареєструйте вашу організацію
 5. Submit a proposal – подайте пропозицію

Більш докладна покрокова інструкція доступна на Порталі учасника

Потенційний учасник повинен

 1. Зареєструватися на Порталі для учасників (Participant Portal);
 2. У розділі My areaзалишити всю інформацію про себе, свою організацію та тематику дослідницької роботи.

Юридична особа повинна пройти процедуру отримання ідентифікаційного номера (РІС code) та призначити юридичного представника (LEAR), який підписуватиме грантові угоди та обиратиме осіб для електронного підпису юридичних і фінансових звітів.

Отримання ідентифікаційного номера

Процедуру отримання РІС можна пройти на сторінці «Порталу для учасників» у розділі “How to participate – Beneficiary register”. У результаті організація отримає унікальний 9-значний номер, який буде використовуватися при подачі проектних пропозицій та будь-якому контакті з Європейською Комісією. У разі втрати номера його можна відновити, якщо скористатися кнопкою “Search” у розділі “Beneficiary Register.

Реєстрація юридичного представника (LEAR)

Для реєстрації LEAR потрібно заповнити відповідні документи, підписати та поставити печатку організації. Ці документи можна знайти на Порталі для учасників у розділі “How to participate – Н2020 Online Manual”, обравши графу “LEAR appointment”. Усі документи потрібно надіслати поштою на адресу Європейської Комісії: European Commission, Research Executive Agency, H2020 Support (Al), C0V2 13/132, B-1049 Brussels, Belgium.

Приклади успішних практик доступу до фінансування у різних країнах

Національний контактний пункт Доступ до фінансування

Національний координатор:

Міністерство освіти і науки України, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 16.

Національний портал програми “Обрій 2020”:

www.http://h2020.com.ua

Офіційний вебсайт програми “Horizon 2020”

http://www.ec.europa.eu/inea/en/horizon-2020

Мережа національних (НКП) та регіональних (РКП) контактних пунктів є головною структурою для надання довідок, практичної інформації та допомоги з усіх аспектів участі в «Обрій 2020»:

Проект ACCELERATE надає персональну підтримку з підготовки пропозицій, виконання вимірювань, а також аналізу та публікації результатів на базі обладнання проекту CERIC.

CERIC об’єднує в собі сучасну науково-дослідницьку інфраструктуру країн Центральної та Східної Європи задля забезпечення розвитку науки та промисловості в галузі дослідження матеріалів, біоматеріалів та нанотехнологій та надає відкритий доступ до неї. Спільне використання провідних національних дослідницьких інфраструктур європейських країн дозволяє знаходити інноваційні рішення суспільних проблем у сферах енергетики, здоров’я, харчування, культурної спадщини тощо. CERIC-ERIC надає доступ через єдину точку входу до більш ніж 50 зразків сучасного складного технологічного обладнання, розташованого в 9 країнах Європи.

Включення в діяльність наявних інфраструктур:

 • конкурси, оголошені Єврокомісією:
 • приєднання до наявних інфраструктур шляхом надання послуг/постачання обладнання/розробки та проведення стандартизації/навчання персоналу:
 • внутрішні конкурси ДІ на стадії введення в дію:
 • забезпечення зв’язку з міжнародними ДІ як “точка входу”.

Проект RICH 2020 – http://www.rich2020.eu:

 • зібрано та надано у вільне користування контакти всіх ДІ, зазначених у плані ESFRI;
 • існує підбірка документів та посилань на важливі проекти;
 • на регулярній базі надається інформація про внутрішні конкурси проектів;
 • надається інформація щодо транснаціонального та віртуального доступу до наявних ДІ.

Якщо у Вас є питання щодо програми Horizon 2020 та сучасних дослідницьких інфраструктур – звертайтеся до нас:
тел.:   +380 (44) 521-93-50
Пн-чт 9:00 – 17:15,
Пт 9:00 – 16:00
e-mail: science@dntb.gov.ua
03680, м. Київ, вул. Антоновича, 180
Каб. 1305 (13 поверх)