Тематична виставка “Енергоефективне використання та альтернативна енергетика”
(надходження I кв. 2022)

Енергозбереження

Федорова К. Ю. Деякі питання збереження енергоресурсів при теплопостачанні у будинках / К. Ю. Федорова // Вісник Одеського національного морського університету. – 2021. – № 1. – С. 141-148.

Р/1233

У статті розглядаються проблеми, пов’язані з енергозбереженням та енергоефективністю енергоресурсів. Дуже тривожним є факт, пов’язаний з дефіцитом основних енергоресурсів, зростанням вартісного їх видобутку, а також глобальними економічними проблемами.

У статті вирішуються проблеми економії енергоресурсів при опаленні приміщень. Розроблено функціональну схему системи автоматичного регулювання опалення для окремо взятої квартири багатоквартирного будинку з автономним опаленням.


Череватський Д. Ю. Про взаємозв’язок валового внутрішнього продукту та споживання енергоресурсів у макроекономічному розвитку / Д. Ю. Череватський, Р. Г. Смірнов // Економіка промисловості. – 2021. – № 2(94). – С. 59-70.

Р/1252

Проблематиці залежності енергетичних витрат щодо економічного розвитку національних господарств у світовій практиці присвячено велику кількість досліджень. Проте багаторічна дискусія про взаємозв’язок валового внутрішнього продукту та споживання первинних енергетичних ресурсів, яка налічує тисячі пов’язаних із математичною статистикою публікацій, перетворилася на суперечку про економетричні методи і не дала остаточних результатів, що викликало необхідність залучення інших методів. Статтю присвячено вирішенню даної проблеми із застосуванням апарату теоретичної механіки і регресійного аналізу. Об’єктами дослідження є господарства Німеччини, Франції, Італії, Японії, Росії, Туреччини та України, властивості кожного з яких характеризує валовий внутрішній продукт, перерахований за паритетом купівельної спроможності в цінах 2017 р., і споживання первинних енергетичних ресурсів (вугілля, нафта, природний газ, гідро- та ядерна енергія, енергія з відновлюваних джерел).

Дивитись всю виставку за посиланням