Тематична виставка “Енергоефективне використання та альтернативна енергетика”
(надходження I кв. 2022)

Енергозбереження

733597 R

621.4

Термодинамічні процеси в теплових енергетичних установках [Текст] : навчальний посібник для студ. технічних спец. / В. Й. Касілов, О. В. Касілов, Л. І. Тютюник [та ін.] ; Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”. – Харків : Вид-во “Точка”, 2021. – 102 с. : граф., рис. – Бiблiогр.: с. 101.

У навчальному посібнику «Термодинамічні процеси в теплових енергетичних установках» наведено матеріали, які необхідні для студентів технічних спеціальностей для вивчення курсів теплоенергетичних процесів виробництва електроенергії та теплоти, енергозбереження. Більшість задач, які виникають при розгляді енергетичних об’єктів та зв’язаних з ними питань охорони навколишнього середовища, можливо звести до розгляду послідовних процесів передачі енергії від одної системи до іншої. Закономірності перетворення енергії є предметом термодинаміки. У посібнику розглядається характер обмежень та формулюються загальні принципи, які дозволяють досліджувати процеси перетворення енергії та устаткування, що реалізує ці процеси.


732921 B

62

Тренінговий посібник [Текст] : для підготовки енергоаудиторів багатоквартирних житлових будівель у контексті Фонду енергоефективності України / А. Чернявський, В. Литвин, Д. Марусич [та ін.] Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Фонд Енергоефективності . – Київ : БВИ-Прінт, 2021. – 400 с. : граф., рис., фот., фот. кол. – (GIZ), Фонд Енергоефективності . – Київ : БВИ-Прінт, 2021. – 400 с. : граф., рис., фот., фот. кол.

Зазначений Тренінговий посібник допоможе центрам підготовки енергоаудиторів будівель у розгортанні на своїй базі 9-ти денних курсів підвищення кваліфікації з проведення аудиту енергетичної ефективності (енергетичного аудиту) будівель. Посібник є частиною тренінгових матеріалів для підготовки енергоаудиторів багатоквартирних житлових будівель у контексті діяльності Фонду енергоефективності України.


Триєдність «електрод–ізолюючий поліфункціональний шар–електроліт» – підгрунття для використання конверсійних типів реакцій у літій-іонних акумуляторах / С. П. Кусенко, Г. О. Каленюк, Ю. О. Тарасенко, М. Т. Картель // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2021. – Т.12, № 3. – С. 226-279.

Р/2310

Вирішення проблеми негативного впливу на екологію споживання викопного палива є застосування електрохімічних джерел енергії. Висвітлена особлива привабливість літієвих джерел струму та показана необхідність розробки нових дешевих електродних матеріалів й електролітів з унікальними властивостями.

Дивитись всю виставку за посиланням