Тематична виставка “Енергоефективне використання та альтернативна енергетика”
(надходження I кв. 2022)

Енергозбереження

Підвищення економічних показників дизельних двигунів шляхом їхнього переведення на газоподібні продукти конверсії метилового спирту / С. І. Криштопа, Л. І. Криштопа, І. М. Микитій [та ін.] // Нафтогазова енергетика. – 2021. – № 1(35). – С. 67-80.

Р/2140

Робота спрямована на вирішення проблеми конвертації існуючих дизельних силових приводів нафтогазового технологічного транспорту на газові палива, які є більш дешевою альтернативою дизельного палива.


Полторак С. Центральне теплопостачання в країнах Скандинавії: сучасна концепція та тенденції / С. Полторак // Полімерні труби. – 2021.– № 2(59). – С.16-22.

Р/324

Аналіз системи централізованого теплопостачання (ЦТ) кожної окремо взятої країни Скандинавії дозволяє зробити висновок про те, що у всіх них є Головна Загальна Ідея: на національному рівні шукати та знаходити способи максимально екологічного вирішення питання паливних ресурсів для потреб централізованого теплопостачання та організації розподілу отриманої теплової енергії найбільш ефективним способом. Вихідні дані: клімат, демографія, історичний розподіл населення (співвідношення «місто/ провінція») та об’єктів промисловості на території країн, доступні джерела енергії – різні. В ці фактори в країнах Скандинавії вдалось не тільки підпорядкувати принципу доцільності на їх внутрішньому ринку, а й дозволило їм стати законодавцями тренда «зеленої енергії» в світі.


733178 R

621.6

Проблеми безпечної експлуатації компресорного та насосного обладнання в сучасній промисловості [Текст] : кол. монографія / [В. С. Марцинковський, В. Б. Тарельник, Є. В. Коноплянченко та ін.] ; за ред. В. Б. Тарельника, Є. В. Коноплянченка. – Суми : [ФОП Литовченко Є. Б.], 2020. – 410 с. : граф., кол. iл., рис., табл. – Бiблiогр. наприкiнцi розд. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.

В монографії розглянуті питання теоретичних і експериментальних досліджень в галузі розробки, виробництва та експлуатації насосного і компресорного обладнання з використанням техногеннобезпечних технологій, представлені результати практичної роботи по його модернізації, приділено увагу енергоефективним технологічним рішенням.

 

Дивитись всю виставку за посиланням