Тематична виставка “Енергоефективне використання та альтернативна енергетика”
(надходження I кв. 2022)

Енергозбереження

Дорошенко О. І. Про фізику і математику електропостачання промисловим і дорівненим до них споживачам електроенергії / О. І. Дорошенко, С. О.Борисенко // Електротехнічні та комп’ютерні системи.– 2020. – № 33(109). – С. 61 -60.

Р/1541

Пропонується оригінальний підхід до принципу моделювання передавання електричної  енергії промисловим і довіреним до них споживачам, яке здійснюється за умови того, що напруга струмоведучих частин електропередавання, як діючої електроустановки є потенційною формою електромагнітної енергії СЕП таким споживачам.


Дослідження факторів та оцінка рівня їх впливу на показник питомих витрат електроенергії рухомого складу / А. О. Сулим, О. О. Мельник, О. В. Бялобржеський, А. І. Ломонос // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2021.– № 4(268). – С. 118-127.

Р/1357

В статті встановлено, що одним із актуальних питань залишається зниження експлуатаційних витрат та вартості життєвого циклу електрорухомого складу за рахунок підвищення його енергоефективності. Мета роботи – аналіз наявних факторів і дослідження рівня їх впливу на значення показника питомих витрат електроенергії на етапі розробки і виготовлення інноваційного електрорухомого складу з використанням спеціалізованого атестованого програмного забезпечення. Визначено основні фактори, що здійснюють вплив на значення показника питомих витрат електроенергії на тягу рухомого складу. Оцінено рівень впливу кожного фактору на значення питомих витрат електроенергії для рухомого складу метрополітену за результатами моделювання його динаміки руху та енергетичних процесів в спеціалізованому атестованому програмному забезпеченні.


Енергоефективність електрофізичних методів диспергування та електрохемічного розчинення деяких металів / С. М. Захарченко, Н. А. Шидловська, А. О. Перекос, М. Ф. Захарченко // Металофізика та новітні технології. – 2021. – Т. 43, № 4(21). – С. 465-487.

Р/636

Метою роботи є порівняльний аналіз практичної та теоретично максимально можливої енергоефективності розглянутих електрофізичних та електрохемічного методів для одержання дрібнодисперсних частинок металів та їхніх іонів у воді для реалізації технології її очищення.

Дивитись всю виставку за посиланням