Тематична виставка “Енергоефективне використання та альтернативна енергетика”
(надходження I кв. 2022)

Альтернативна енергетика

Тонкошкур О. С. Застосування шару на основі матеріалів з фазовим переходом «Метал – напівпровідник» для електротеплового захисту сонячних елементів / О. С. Тонкошкур, О. В. Іванченко// Технологія та конструювання в електронній апаратурі. – 2021. – № 3-4. – С.57-64.

Р/059

Шляхом моделювання досліджено кінетичні залежності розподілів температури, струму і напруги фотоелектричного елемента з додатковим шаром на основі матеріалів з фазовим переходом «метал- напівпровідник», які знаходяться в тепловому контакті.


Трибой О. В. Аналіз життєвого циклу виробництва теплової енергії з енергетичних рослин / О. В. Трибой, Т. А. Желєзна, А. І. Баштовий // Теплофізика та теплоенергетика. – 2021. – Т. 43, № 2. – С.50-59.

Р/517

Виконано аналіз життєвого циклу виробництва теплової енергії з біомаси енергетичних рослин за показниками енергетичної ефективності та скорочення викидів парникових газів. Проаналізовано економічні показники таких проєктів в Україні.


Трипольська Г. Перспективи державної підтримки розвитку галузі біометану до 2040 року / Г. Трипольська // Економіка і прогнозування. – 2021. – № 2. – С. 128-142.

Р/1589

У статті розглянуто перспективи державної підтримки розвитку галузі біометану в Україні з 2025 р. по 2040 р. Основними фінансовими стимулами для використання енергії з біомаси є спеціальний тариф на тепло не з природного газу, а також “зелений” тариф (в майбутньому аукціонна ціна). В країнах ЄС виробництво біометану набуває розповсюдження завдяки наявним фінансовим стимулам (надбавки до ціни на природний газ, а також надбавка до “зеленого” тарифу). Основною перешкодою для широкомасштабного виробництва біогазу (і, відповідно, біометану) є висока вартість обладнання. Було розраховано обсяги державної підтримки для виробництва біогазу з доочищенням його до біометану та подачі останнього до газотранспортної та газорозподільчої мереж за умови виробництва біометану в обсягах, передбачених проєктом Дорожньої карти розвитку біоенергетики в Україні до 2050 року.

Дивитись всю виставку за посиланням