Тематична виставка “Енергоефективне використання та альтернативна енергетика”
(надходження I кв. 2022)

Альтернативна енергетика

732578 B

004

 Сучасні інформаційні та електронні технології, міжнар. наук.-практ. конф. (22 ; 2021 ; Одеса).

Труди XXII міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні інформаційні та електронні технології”, 24-28 травня 2021 р., Україна, м. Одеса [Текст] = Современные информационные и электронные технологии = Modern information and electronic Technologies. – Одеса : [Політехперіодика], 2021. – 86 с. : іл., граф., рис., табл. – Бiблiогр. наприкiнцi ст. – Алф. покажч.: с. 84-85. – Текст кн. укр., англ., рос.

Зі змісту:

Єфіменко А. А., Логвінов О. В., Присяжнюк Л. І. Підвищення ефективності роботи сонячних батарей при їх фіксованому розміщенні. – С. 43-49.

Проведено аналіз ефективності функціонування сонячних батарей залежно від їх розташування та орієнтації відносно Сонця. Виявлено недоліки та запропоновано заходи, які дозволяють підвищити ефективність роботи як сонячних батарей, так і всієї системи енергопостачання з використанням сонячної енергії.


Стаджи Д. Нефтегазовый передел В ближайшие десятилетия Северное море останется одним из основных источников углеводородного топлива для Европы / Д. Стаджи // ЭнергоБизнес. – 2021. – № 37/1230. – С. 4-8.

Р/1235

«Значимость углеводородных залежей Северного моря сохранится даже в условиях тотального перехода ЕС на “зеленую” энергетику, поскольку уже понятно, что этот переход не будет ни быстрым, ни безболезненным».


Токарчук Д. М. Удосконалення організації переробки відходів на біогаз та тверде біопаливо на рівні громад в Україні / Д. М. Токарчук // АгроСвіт. – 2021. – № 19. – С. 31-40.

Р/2114

Проаналізовано законодавство України щодо поводження з відходами, зокрема, Національну стратегію управління відходами в Україні до 2030 року та Національний план поводження з відходами до 2030 року, визначено, що енергетичне використання органічних відходів займає вагоме місце серед ефективних напрямів утилізації, що відповідає європейським стандартам. Обґрунтовано, що сільські громади мають значний біоенергетичний потенціал відходів рослинництва і тваринництва, що утворені як сільськогосподарськими підприємствами, так і в господарствах населення.

Дивитись всю виставку за посиланням