Тематична виставка “Енергоефективне використання та альтернативна енергетика”
(надходження I кв. 2022)

Альтернативна енергетика

Перминов Ю. Н. Порівняння параметрів асинхронних та синхронних електрогенераторів зі збудженням від постійних магнітів для вітроустановок / Ю. Н. Перминов, Н. В. Марченко, С. Ю. Перминова // Відновлювана енергетика. – 2021. – № 2(65). – С. 61-71.

Р/1908

Постановка задачі. У статті проведено порівняння електричних генераторів для вітроустановок зі збудженням від постійних магнітів, виготовлених на базі серійних асинхронних двигунів і мультиплікаторів з генераторами модульної конструкції.


Петренко К. В. Аналіз водних ресурсів в контексті можливості їх використання для виробництва «зеленого» водню / К. В. Петренко, І. В. Іванченко, О. О. Кармазін // Відновлювана енергетика. – 2021. – № 2(65). – С. 19-28.

Р/1908

Мета статті – аналіз водних ресурсів України та з’ясування можливості їх використання для отримання «зеленого» водню. Для розрахунку потенційно можливого обсягу виробництва «зеленого» водню за допомогою електролізу передбачене питоме споживання електроенергії 4,5 кВт∙год / нм3 Н2. Потенціал середньорічного виробітку «зеленого» водню на території України становить 505132 млн нм3. Електроліз води на даний момент вважається найоптимальнішою технологією для отримання стійкого водню.


732574 B

66

Петрова, Жанна Олександрівна. Енергоощадні теплотехнології отримання рослинних порошків на основі сої [Text] : монографія / Ж. О. Петрова, Ю. Ф. Снєжкін, К. С. Слободянюк ; НАН України, Ін-т технічної теплофізики НАН України. – Київ : Академперіодика, 2021.- 96 с. : граф., рис., табл. – (Проєкт “Українська наукова книга іноземною мовою”). – Бiблiогр.: с. 86-95.

Монографія присвячена вирішенню проблем енергозбереження та розробки ресурсоощадної теплотехнології переробки соєвих бобів та їх сумішей з каротиновмісною сировиною на функціональні фітоестрогенні харчові порошки.

Розглянуто сучасні дослідження та способи переробки фітоестрогенної сировини. Представлено дослідження тепломасообмінних процесів під час конвективного сушіння та дослідження теплофізичних і фізико-хімічних властивостей фітоеcтрогенної сировини та білково-каротинових сумішей. Розроблено інноваційну технологію отримання фітоестрогенних порошків на основі сої, що рекомендовано до використання у фармацевтичній, молочній та харчовій промисловостях.

Дивитись всю виставку за посиланням