Тематична виставка “Енергоефективне використання та альтернативна енергетика”
(надходження I кв. 2022)

Альтернативна енергетика

Кузнєцов М. М. Моделювання балансу потужностей в комбінованій енергосистемі з відновлюваною генерацією / М. М. Кузнєцов // Відновлювана енергетика. – 2021. – №2(65). – С. 6-18.

Р/1908

Метою роботи є дослідження можливостей оцінки очікуваного балансу потужностей в комбінованій енергосистемі. Особливістю комбінованої локальної системи з сонячними та вітровими електростанціями є випадкові коливання поточної потужності, обумовлені зміною погодних факторів. Для збалансування генерації та споживання електроенергії використовуються такі засоби, як проміжне акумулювання енергії та допоміжні локальні генератори.


Магро В. І. Комп’ютерне моделювання випромінювального модуля системи моніторингу сонячної електростанції / В. І. Магро, С. В. Плаксін // Відновлювана енергетика. – 2021. – № 2(65). – С. 29-37.

Р/1908

Мета й завдання. Метою даної роботи є вдосконалення випромінювального модуля системи моніторингу й диспетчеризації сонячної електростанції. Для досягнення поставленої мети потрібно виконати такі  завдання:

  1. Дослідити вплив геометричних розмірів низькопрофільної (планарної F-подібної) антени на ступінь узгодження антени з фідером живлення.
  2. Дослідити характеристики випромінювання узгодженої планарної F-подібної антени.
  3. Дослідити способи збільшення робочої смуги частот планарної F-подібної антени.

Маєвська О. Ю. Інтернет речей і вітроенергетика в рамках нової спеціалізації ОНПУ/ О. Ю. Маєвська, Д. А. Івлєв, П. В. Хвалигін // Електротехнічні та комп’ютерні системи. – 2020. – № 33(109). – С. 55-60.

Р/1541

У статті описується побудова навчального курсу «Відновлювані джерела енергії» для спеціалізації «Інженерія розумних електротехнічних систем», створеної на нашій кафедрі за підтримки міжнародного проекту ALIOT і лабораторний стенд, побудований на базі мікроконтролера Arduino. Описується зміст лабораторних робіт, які можна виконувати на стенді: дослідження зовнішніх характеристик різних вітрогенераторів, режими роботи вітрогенератора при різній швидкості вітру, навантаженні, куті атаки.


Математична модель аналізу чутливості економічної ефективності інвестиційного проекту вітрової електростанції / Б. Г. Тучинський, С. О. Кудря, В. А. Точений, І. В. Іванченко // Відновлювана енергетика.

– 2020. – № 3 (62). – С. 42-50.

Р/1908

В даній статті проблема аналізу чутливості інвестиційного проекту ВЕС вирішується шляхом побудови і дослідження відповідної економіко-математичної моделі. В статті представлено формули розрахунку параметрів математичної моделі і коефіцієнтів еластичності чистої приведеної вартості інвестиційного проекту ВЕС і подано результати розрахунків коефіцієнтів еластичності інвестиційного проекту ВЕС.

Дивитись всю виставку за посиланням