Тематична виставка “Енергоефективне використання та альтернативна енергетика”
(надходження I кв. 2022)

Альтернативна енергетика

733407 R

62

Веремейчик, Н. В. Забезпечення сільських територій твердим біопаливом із місцевої сировини [Текст] : монографія / Н. В. Веремейчик, В. Г. Мироненко, С. В. Субота ; НАН України, НААН України. – Ніжин : [ПП Лисенко М.М.], 2020. – 160 с. : граф., рис., табл. – Бiблiогр.: с. 106-114.

У монографії розглянуто вирішення проблеми теплозабезпечення сільських територій на основі відновлюваних джерел енергії.

Сучасні економічні та політичні реалії зумовлюють необхідність утворення нових підходів щодо вирішення проблеми теплозабезпеченості, яка є однією з основних складових забезпечення енергонезалежності України. Ці висновки відображені в Енергетичній стратегії до 2035 року, де головними пріоритетами нашої держави є децентралізація владних повноважень унаслідок передачі ресурсів і відповідальності за функціонування житлово-комунальної сфери та комунальної енергетики на місцеві органи самоврядування, а також сприяння децентралізації системи енергопостачання через використання місцевих видів палива і відновлюваних джерел енергії.


Вплив співвідношення реагентів на фотоелектричні і оптичні властивості перовскітних плівок для фотовольтаїки / В. П. Костильов, А. В. Савченко, І. О. Соколовський [та ін.] // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. – 2021.– Vol. 24, № 3. – Р. 295-303.

Z/1973

У роботі досліджено фотоелектричні та оптичні властивості синтезованих плівок, а саме: отримано експериментальні та теоретичні спектральні залежності малосигнальної поверхневої фотонапруги та пропускання. Визначено ширину забороненої зони і залежність параметра Урбаха від співвідношення реагентів.


Гавриленко Г. Водородные перспективы. На использование водорода в Европе возлагают большие надежды, насколько они оправданы – вопрос открытый / Г. Гавриленко // ЭнергоБизнес. – 2021. – № 18-19/1211-1212. – С. 30-34.

Р/1235

«Под проблемами энергетики в целом понимается обеспечение населения и промышленности теплом, электричеством при их должном качестве, бесперебойной поставке, минимальном влиянии на экологию и при разумных ценах. Насколько водородные технологии отвечают перечисленным требованиям и что требуется для их внедрения в нынешних условиях Украины и пойдет речь».

 Из содержания:

  • Способы получения водовода и затраты на его производство
  • Хранение и транспортировка водорода
  • Использование водорода

Дивитись всю виставку за посиланням