Тематична виставка “Енергоефективне використання та альтернативна енергетика”
(надходження I кв. 2022)

Загальні питання

732644 R
622

Кондрат, Роман Михайлович. Проєктування розробки газових і газоконденсатних родовищ [Текст] : підручник / Р. М. Кондрат ; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. – Івано-Франківськ : [Фоліант], 2021. – 272 с. : граф., табл. – Бібліогр.: с. 267-270.

У підручнику подано класифікацію родовищ нафти і газу та свердловин для їхньої розробки. Розкрито етапи розвідки і геологічного вивчення родовищ. Розглянуто порядок проєктування та зміст проєктів дослідно-промислової і промислової розробки родовищ. Наведено методи аналізу розробки родовищ і підготовки геолого-промислової основи для проєктування їхньої розробки. Описано методики визначення технологічних показників розробки одно- і багатопластових газових та газоконденсатних родовищ за різних режимів розробки і технологічних режимів експлуатації свердловин. Охарактеризовано документацію, яка ведеться під час розробки родовищ та експлуатації свердловин. Висвітлено питання охорони довкілля і надр у процесі видобування вуглеводнів із родовищ


732642 R
622

Кондрат, Роман Михайлович. Технологія розробки газових і газоконденсатних родовищ [Текст] : підручник/ Р. М. Кондрат ; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. – Івано-Франківськ : [Фоліант], 2021. – 456 с. : граф., табл. – Бiблiогр.: с. 450- 454.

У підручнику подано класифікацію родовищ нафти і газу і свердловин для їхньої розробки. Охарактеризовано режими розробки газових і газоконденсатних родовищ. Наведено основні рівняння теорії розробки родовищ газу та методи підвищення газо- і конденсатовилучення. Розглянуто порядок проєктування і системи розробки родовищ природних газів. Описано методики визначення технологічних показників розробки одно- і багатопластових газових та газоконденсатних родовищ для різних режимів розробки і технологічних режимів експлуатації свердловин. Висвітлено методи аналізу оптимізації і регулювання розробки родовищ та активного впливу на процеси їхньої розробки.


732650 R
622

Копей, Богдан Володимирович. Розрахунок, конструювання, монтаж та експлуатація машин та обладнання для спорудження свердловин [Текст] : підручник / Б. В. Копей, М. М. Лях ; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. – Івано-Франківськ : [ІФНТУНГ], 2021. – 612 с. : граф., рис., табл. – (Серія “Нафтогазове обладнання” ; т. 2). – Бiблiогр.: с. 597-599.

Підручник присвячений питанням розрахунку, конструювання, монтажу та експлуатації машин та обладнання для спорудження глибоких нафтогазових свердловин. Даються основні поняття надійності та технічного обслуговування машин. Наведено приклади розрахунку параметрів бурового обладнання.

Дивитись всю виставку за посиланням