Тематична виставка “Енергоефективне використання та альтернативна енергетика”
(надходження I кв. 2022)

Загальні питання

732551 B
33

Економіка природокористування і сталий розвиток [Текст] = Environmental economics and sustainable development : наук. журнал / гол. ред. Хвесик Михайло Артемович ; Державна установа “Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України”. – Київ : ДУ ІЕПСР НАН України.
№ 9 (28). – Київ, 2021. – 102 с. : граф., рис., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – Текст кн. укр., англ.

Зі змісту:
Бойко В., Міскевич І. Перспективи атомної енергетики України в умовах сталого розвитку. – С.21-26.
«Наголошено на стратегічному значенні атомної енергетики для держави. Окреслено її переваги в контексті зовнішніх витрат на виробництво
електроенергії порівняно з іншими технологіями енергогенерації».


Єгоров І. Ю. Патентна активність у сфері зеленої економіки: сучасний стан та проблеми / І. Ю. Єгоров, В. Ю. Грига, Ю. О. Ріжкова //Наука, технології, інновації. – 2021. – № 3. – С. 36-44.

Р/863

Метою статті є визначення зв’язку між винахідницькою та розвитком зеленої економіки (відновлюваної енергетики й органічного сільського господарства) в Україні.


733360 R
327

Завада, Ярина Ігорівна. Іранська ядерна програма: безпековий вимір [Text] / Ярина Завада, Ярина Турчин ; Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2021. – 200 p. : кол. iл., табл. – Бiблiогр.: с. 166-192. – Текст англ.

У монографії глибоко проаналізовано динаміку ядерної програми Ісламської Республіки Іран з урахуванням її глобального виміру безпеки. Актуальність питань безпеки в сучасних умовах визначає постійний інтерес вчених до вивчення ядерного фактора в державній політиці, зокрема на прикладі Ірану. Дослідження впливу ядерної програми держави на регіональну та глобальну безпеку з урахуванням ендо- й екзогенних
можливостей і обмежень дає змогу напрацювати низку ефективних підходів до реалізації українських національних інтересів у контексті посилення безпекової складової України.


733410 R
5

Проблемы экологии и эксплуатации объектов энергетики [Текст] : сб. тр. [участников XXX Междунар. конф., 19-20 ноября 2020 г., г. Киев] / Минприроды Украины, НАН Украины, Ин-т техн. теплофизики НАН Украины, Ин-т пром. экологии, Всеукр. энергетич. ассамблея ; под ред. канд. техн. наук А. И. Сигала. – Киев : ИПЦ АЛКОН, 2021. – 262 с. : граф., рис., табл. – Текст рос., укр. – Бібліогр. в кінці ст.

В сборнике помещены труды участников XXX Международной конференции «Проблемы экологии и эксплуатации объектов энергетики» (19-20 ноября 2020 г., г. Киев), а также другие материалы по теме, поданные в оргкомитет специалистами отрасли.

Зі змісту:
Сигал А. И. Перспективы развития тепловой энергетики в епоху энергоперехода. – С. 9-15.
Басок Б.І., Базєєв Є. Т. Енергетика України: адаптація до поточних і очікуваних змін клімату. – С. 19-24.
Седин В. А., Седин А. В. Интеграционные тенденции в системах энергоснабжения. – С. 25-28.
Абдулін М. З., Куник А. А., Порхугн С. Ф. Перспективи використання пропан-бутану в якості палива на вогнетехнічних об’єктах. – С. 50-55.
Бикоріз Є. Й., Пузанов І. В., Ніжник Н. А., Плашихін С. В. Котли комунальної теплоенергетики. – С. 69-74.
Арсирий В. А., Крошка А. В., Рябоконь М. П., Савчук Б. А. Реновация энергетики – основа устойчивого развития Украины. – С. 102-105.
Басок Б. І. Використання відновлюваних джерел енергії та ґрунтових теплоакумуляторів для комунального теплопостачання. – С. 116-120

Дивитись всю виставку за посиланням