Тематична виставка “Енергоефективне використання та альтернативна енергетика”
(надходження I кв. 2022)

Загальні питання

Азаров С. Стан і перспективи світової ядерної енергетики / С. Азаров, В. Сидоренко, О. Задунай // Пожежна та техногенна безпека. – 2021. – № 9. – С. 20-24.

Р/1109

Проаналізовано розвиток ядерної енергетики у світі, вплив на нього масштабних аварій на атомних електростанціях, зокрема і на японській «Фукусіма-1». Виділено пріоритетні властивості реакторів під час розробки ядерних енергетичних установок підвищеної безпеки в провідних країнах світу. Приведено статистичні дослідження щодо вікових категорій працюючих енергоблоків. Показано сучасну тенденцію розвитку ядерної енергетики в різних країнах світу, цінову складову світового енергоринку. Підкреслено необхідність підвищення безпеки атомних електростанцій. Зазначено інноваційні технології реакторів III покоління. Наголошено та тому, що ядерна енергетика є найважливішою складовою світового
енергобалансу і на даний момент альтернативи їй немає.


Басок Б. І. Глобальне потепління – фізика і геополітика(огляд) 2. Політика послаблення негативного впливу змін клімату до них / Б. І. Басок, Є. Т. Базєєв, І. В. Кураєва // Теплофізика та теплоенергетика. – 2021. – Т. 43, № 2. – С. 30-40.

Р/517

Визначено основні підходи і механізми техногенного характеру по фактичному зменшенню емісії парникових газів і глобальної температури в 20-столітті та наведено їх оцінки на період до 2050 року. Підтверджено вирішальну роль ВДЕ та енергоефективності використання енергоресурсів.


733186 R
658

Гринюк, Ірина Миколаївна. Системно-орієнтоване управління оборотним капіталом нафтогазових підприємств [Текст] : монографія / Ірина Гринюк. – Івано-Франківськ: [ІФНТУНГ], 2021. – 200 с. : граф., табл. – Бiблiогр.: с. 172-186.
В монографії представлено дослідження економічних та управлінських процесів, пов’язаних з формуванням та використанням оборотного капіталу і сформовано теоретичні та практичні рекомендації з удосконалення процесу системно-орієнтованого управління оборотним капіталом та його складовими на підприємствах нафтогазового комплексу.


Дело на Гигаватт. Цифровая энергия – это уникальный шанс добавить гибкости энергосистеме, заработать бизнесу и стать прорывом в будущем Украины // ЭнергоБизнес. – 2021. – № 48-49 /1241-1242. – С.34-36.

Р/1235

Украинская энергетическая система интенсивно развивалась во времена СССР. Была мощной и ориентированной в первую очередь на обеспечение электричеством промышленности, поскольку именно она потребляла основную часть электроэнергии.


Дяченко Т. В. Світовий ринок СПГ. Вимоги до якості поставляємого газу в різних регіонах світу / Т.В. Дяченко // Холодильна техніка та технологія. – 2021. – Т. 57, Вип.2. – С. 106-118.

Р/1562

Скраплений природний газ (СПГ) – компактна форма транспортування природного газу (ПГ). Основною задачею впровадження технології виробництва та поставок скрапленого природного газу є забезпечення стабільного розвитку енергетики. Найбільш актуально це для європейських країн. По мірі розширення ринку скрапленого газу розвивається інфраструктура його поставок. Будуються нові термінали по зрідженню та регазифікації СПГ.

Дивитись всю виставку за посиланням