Тематична виставка “Енергоефективне використання та альтернативна енергетика”
(надходження I кв. 2022)

Державна політика енергозбереження в Україні 

Трипольська Г. Перспективи державної підтримки розвитку галузі біометану до 2040 року / Г. Трипольська // Економіка і прогнозування. – 2021.– № 2. – С. 128-142.

Р/1589

Було розраховано обсяги державної підтримки для виробництва біогазу з доочищенням його до біометану та подачі останнього до газотранспортної та газорозподільчої мереж за умови виробництва біометану в обсягах, передбачених проєктом Дорожньої карти розвитку біоенергетики в Україні до 2050 року. За збереження вартості газу на рівні цін 2021 р. (0,24 євро/м3), необхідність у субсидуванні виробництва біометану з 2025 по 2040 рр. сумарно може становити від 0,263 до 3,5 млрд євро, або в середньому від 16,5 до 217 млн євро на рік.


Цопа В. Практика керування енергетичними ризиками згідно з ISO 50001. Частина 1 / В. Цопа, Суховій Д. // Журнал головного енергетика. – 2021. – № 8(44). – С. 8-20.

Р/757

 Зі змісту:

  • Що таке енергоризики небезпек та можливостей?
  • Джерела інформації для проведення оцінки енергоризиків
  • Рівні енергоризиків небезпек і можливостей
  • Як сформувати карту енергоризиків небезпек та можливостей?

Цопа В. Практика керування енергетичними ризиками згідно з ISO 50001. Частина 2 / В.  Цопа, Суховій Д. // Журнал головного енергетика. – 2021. – № 9(44). – С. 46-59.

Р/757

«У продовженні статті на наочному прикладі документа «Звіт з оцінки енергоризиків в СЕнМ» покажемо, як реалізуються вимоги стандарту ISO 50001:2018 на основі процедури з керування енергоризиками енергонебезпек і енергоможливостей у СЕнМ підприємства в частині:

  • аналізу робочого середовища організації (згідно з вимогами пп.4.1 та п.4.2 ISO 50001:2018);
  • ідентифікації енергонебезпек і енергоможливостей та оцінки їхніх енергоризиків (згідно з вимогами п.6.1 ISO 50001:2018)».

Дивитись всю виставку за посиланням